Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Společnost BASF nyní nabízí svou technologii Green Sense® Concrete pro výrobu a zpracování betonu

Technologie Green Sense Concrete ve srovnání s tradičním návrhem betonové směsi ušetří významné množství CO2 a energie.

Green Sense Concrete představuje balíček služeb společnosti BASF, který pomáhá výrobcům vylepšit pracovní charakteristiky betonu, jako je odolnost, pevnost a šetrnost k životnímu prostředí. Balíček se skládá ze tří složek: optimalizace návrhu betonové směsi odborníky společnosti BASF, použití hyperplastifikátorů od společnosti BASF (např. MasterGlenium®) a analýzy ekologické účinnosti betonové směsi. Analýza slouží ke zjištění ekonomických a ekologických kritérií výkonnosti ve srovnání s tradičními návrhy betonových směsí.


Například při výstavbě nového Světového obchodního centra v New Yorku ušetřila technologie Green Sense Concrete ve srovnání s tradičním návrhem betonové směsi přibližně 15 800 tun ekvivalentu CO2 a přibližně 25 400 megawatthodin energie. Společnost BASF tímto způsobem nabízí řešení naléhavých problémů ve stavebnictví, jako je vysoký podíl spotřeby primární energie či vysoký podíl skleníkových plynů a emisí jemných prachových částic.

Referenční projekt v Evropě

Technologie Green Sense Concrete byla v Evropě použita poprvé při výstavbě nové kancelářské budovy společnosti BASF v Ludwigshafenu v Německu, jejíž dokončení se plánuje v roce 2015. Sedmipatrová budova má celkovou plochu cca 35 000 m2 a poskytne více než 1 400 dalších kancelářských pracovišť. Společnost BASF usiluje o získání zlatého certifikátu Německé rady pro udržitelné budovy (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, DGNB). Aby jej společnost získala, musí celá budova během výstavby, v době životnosti i při demontáži splňovat přísné normy.
Systém DGNB zohledňuje všechny důležité aspekty trvale udržitelné výstavby v průběhu celého životního cyklu budovy. Proces certifikace zahrnuje šest oblastí – ekologii, ekonomiku, sociálně-kulturní a funkční aspekty, technickou kvalitu, procesy a místo stavby, přičemž stejný význam je přiřazován jak ekonomickým aspektům trvale udržitelné výstavby, tak ekologickým kritériím.

Při lití základové desky nové kancelářské budovy bylo zpracováno přibližně 2 100 m3 betonu. Návrh směsi byl optimalizován pomocí analýzy ekologické účinnosti.
„Vyladili jsme naše přísady do betonu se surovinami, které výrobce betonu používá, čímž jsme ve srovnání s konvenčním návrhem betonové směsi dosáhli úspor okolo 30 procent ekvivalentu CO2,“ říká Dr. Sven Asmus, který ve společnosti BASF celosvětově zodpovídá za přísady do betonu.

Dalším významným přínosem optimalizované betonové směsi je podstatné snížení hluku na staveništi, který je s výstavbou spojen. Vzhledem k tomu, že přísady MasterMatrix® a MasterGlenium® zajišťují vysokou tekutost a samozhutňovací vlastnosti betonové směsi, bylo možno z velké části upustit od zhutňování betonu vibracemi. Díky tomu jsou místní obyvatelé a pracovníci na staveništi vystaveni hluku v mnohem menší míře než dřív. Tato vylepšení návrhu směsi proto dle akreditovaných auditorů DGNB významně přispějí k zamýšlené certifikaci dokončené stavby.

Transparentnost a dokumentace pomocí Life Cycle Analyzer (Analyzátor životního cyklu)

V procesu certifikace hrají důležitou roli také přehledná dokumentace a transparentnost celého procesu výstavby. A přesně k tomu lze použít nástroj Life Cycle Analyzer společnosti BASF. Speciální software umožňuje výrobcům betonu a provozovatelům významně zvýšit účinnost procesů, snížit spotřebu energií a zlepšit výběr materiálů a kvality.

Kombinace tržního know-how, schopnosti výzkumu a odborného poradenství činí z technologie Green Sense Concrete společnosti BASF propracovaný a v terénu osvědčený koncept pro trvale udržitelnou výstavbu.

O divizi Stavební hmoty

Divize Stavební hmoty společnosti BASF nabízí pokročilá chemická řešení pro novou výstavbu, údržbu, opravy a modernizace staveb. Naše komplexní portfolio zahrnuje přísady do betonu, cementové příměsi, chemická řešení pro podzemní stavby, hydroizolační systémy, těsnicí hmoty, systémy pro opravy a ochranu betonu, spárovací hmoty pro profesionální použití, podlahové systémy pro profesionální použití, systémy na upevnění dlaždic, systémy na kontrolu rozpínání a řešení ochrany dřeva.

 
 
Reklama