Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nový zákon o sociálním bydlení bude v roce 2017

V rámci přípravy nového zákona o sociálním bydlení proběhla tisková konference, kterou pořádala Libuše Horská, místopředsedkyně senátu.

Místopředsedkyně senátu se jako první ujala slova. "Tato problematika je velmi závažná a vyžaduje mezirezortní řešení. V České republice není příliš obvyklé, aby státní správa spolupracovala s neziskovými organizacemi."


Zleva: Martina Štěpánková, Zuzana Jentschke Stöcklová, Libuše Horská, Petr Smrček, Linda Sokáčová

Dále se o slovo přihlásila Zuzana Jentschke Stöcklová, náměstkyně pro sociální a rodinnou politiku, která se zabývala nejdůležitějšími body, mezi které patří například vymezení cílových skupin (lidé bez přístřešku, osamělí senioři, zdravotně postižení, děti, které opouštějí dětské domovy, rodiny s dětmi nebo bývalí vězni). "Koncepce také určí, kdo bude za sociální bydlení odpovídat. Základním bodem jsou nástroje financování, kterými jsou převážně evropské fondy," dodala Zuzana Jentschke Stöcklová, náměstkyně pro sociální a rodinnou politiku.

V současné době se jedná o přesné částce, která bude použita na tuto problematiku. Výchozí pozice však byla 5 až 6 miliard korun z evropských fondů. "Jde o 85% dotaci, je tedy nutné, aby 15 % dofinancoval stát," doplnil Petr Smrček, náměstek ministryně pro bytovou politiku. Konference se zúčastnila i Linda Sokáčová z platformy pro sociální bydlení, která považuje za důležité, aby sociální bydlení bylo realizováno převážně v bytech. Martina Štěpánková, náměstkyně ministra pro lidská práva zdůraznila, že sociální bydlení nemusí znamenat jen výstavbu nových bytů, ale mohou to být i byty zrekonstruované.

Zákon o sociálním bydlení by měl podle plánů vlády platit od roku 2017. Nová koncepce by měla být předložená už v září.

Slovenská Senica - funkčnost a estetika pro obecní bytové domy
Dva bytové domy pro nižší sociální skupiny, které vyrostly na zelené louce ve slovenské Senici, patří do koncepčního řešení města pro nové bydlení. Protože jejich hlavní účel je poskytnout ekonomické bydlení a výstavba byla dotovaná státem, bylo třeba, aby stavební materiál splnil několik funkcí najednou: splnil přísnou normu, umožnil rychlou a levnou výstavbu a i bez zateplení měl výborné tepelněizolační vlastnosti.

Foto: Martin Brabec

 
 
Reklama