Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Filtrační zásypy Liapor pro očištění odpadních vod

Účinné čistění odpadních vod je již nezbytností. V kořenových nebo biologických čističkách je možno použít keramické kamenivo Liapor. Používané frakce s objemovou hmotností zrna 600 až 1 500 kg/m3.

Kořenové čističky odpadních vod

Kořenové čističky odpadních vod využívají čisticí účinek přírody. Pro hustě osídlené oblasti a průmyslové odpadní vody je však jejich použití nehospodárné, protože potřeba plochy je příliš velká.

Biologické čističky odpadních vod

Biologické čističky odpadních vod čistí odpadní vodu s pomocí mikroorganismů. Liapor slouží v reaktorech jako pevné lože - usazovací základ pro mikroorganismy. Přesnou volbou zrnitosti Liaporu je možno nastavit u pevného lože povrchovou tedy reakční plochu a hydraulické vlastnosti jako objem mezer a jejich rozdělení. V prohlubních mikroskopicky drsného povrchu Liaporu se trvale drží zárodky mikroorganismů a biologický porost se po potřebném pravidelném promývání filtru brzy regeneruje. Kulovitá, pro proudění výhodná forma a uzavřená pórovitá struktura Liaporu šetří při zpětném promývání oproti jiným filtračním materiálům mnoho energie.

Keramické kamenivo Liapor jako filtrační zásyp kořenových a biologických čističek
Keramické kamenivo Liapor

Používané frakce Liaporu

Pro čističky odpadních vod se používají podle potřeby frakce Liaporu se sypnou hmotností v suchém stavu 300 až 800 kg/m3 s objemovou hmotností zrna 600 až 1 500 kg/m3. Mezerovitost je podle zrnitosti v rozmezí 40 až 50 %.

V případě zájmu o naše produkty, nebo jakýchkoliv dotazů, nás kontaktujte.

LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
logo LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.

Montované domy - Dům jedním tahem Rychlý stavební systém z keramického LiaporBetonu, spojení přírodního materiálu a promyšlené stavebnicové technologie přináší rychlé a kvalitní řešení vašeho rodinného domu. Varianty dodání v různých fázích výstavby ...

 
 
Reklama