Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Těsnící malta Ceresit CR 90 s krystalizačním efektem

Cementem vázaná krystalizující malta slouží k utěsnění staveb na vnitřní i vnější straně konstrukce proti vodě a vlhkosti. Vodou nerozpustné soli pronikají do struktury kapilár a pórů, kde vytváří tzv. krystalická jádra.

Vlastnosti
  • vodotěsná
  • odolná proti působení vody z negativní i pozitivní strany
  • díky krystalizaci uzavírá strukturu betonu pod povrchem
  • uzavírá mikrotrhliny ve struktuře betonu do 0,4 mm
  • možno použít spolu s izolačními pásy
  • paropropustná
  • mrazuvzdorná
  • nanášení štětkou, hladítkem nebo nástřikem
Základní informace

Těsnicí malta Ceresit CR 90 je určena k utěsnění stabilních a vyzrálých minerálních podkladů. Malta vytváří plošnou utěsňující vrstvu na povrchu podkladu. Dodatečně pod povrchem podkladu díky krystalizaci uzavírá póry a trhliny. Vodou nerozpustné soli pronikají do struktury kapilár a pórů, kde vytváří tzv. krystalická jádra.

Stupňovitě dochází k narůstání krystalů až do úplného uzavření kapilár a pórů, což zamezí transportu vlhkosti v obou směrech. Krystalizace tak dodatečně zvýší ochranu podkladu před lokálním poškozením povrchu, vzniku puchýřů a prasklin v důsledku statických trhlin.

Malta Ceresit CR 90 může být použita k izolaci balkónů, soklů, podzemních částí budov, jako i sklepů, nádrží na vodu (včetně pitné), kde hloubka vodního sloupce nepřesahuje 15m, požárních nádrží, technologických zásobníků, malých monolitických bazénů do 20 m2.

Ceresit CR 90 chrání proti vlhkosti a vodě konstrukce betonové, železobetonové, zdivo na plné spáře a povrchy cementových omítek. Malta Ceresit CR 90 může být použita proti působení vody jak z pozitivní strany konstrukce (do 15 m vodního sloupce), tak i negativní strany (do 5 m vodního sloupce).

Zvýšená elasticita malty Ceresit CR 90 umožňuje aplikaci ve spolupráci s izolačními pásy Ceresit CL 52 a Ceresit CL 152 při izolaci např. přechodů mezi stěnou a podlahou nebo utěsnění dilatačních spár, a také spolu s utěsňovacími rohovými profily Ceresit CL 56, Ceresit CL 57 a manžetami Ceresit CL 53.

Těsnicí maltu Ceresit CR 90 chraňte před mechanickým poškozením, má-li být povrch těsnicí malty vystaven mechanickému zatížení, ochraňte jej další vrstvou potěru, omítky nebo přilepením keramických obkladů, dlažby lepidly CM. Na nestabilních a kritických podkladech použijte elastické těsnicí materiály: Ceresit CR 166, Ceresit CL 50, Ceresit CL 51.

Lokální průsaky vody je možno utěsnit montážním cementem Ceresit CX 5. K utěsnění teras a podlah s podlahovým vytápěním doporučujeme použití elastickou těsnicí maltu Ceresit CR 166. Těsnicí malta Ceresit CR 90 splňuje nároky izolací typu mírného, středního i vysokého zatížení.

 
 
Reklama