Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Tepelná čerpadla v Zelené úsporám

V programu Nová zelená úsporám 2015 byly rozšířeny možnosti podpory výměny zdrojů tepla. Zaměřili jsme se na tepelná čerpadla.

Nová zelená úsporám aktuálně
V programu Nová zelená úsporám 2015 bude podporováno zateplení rodinných domů a výstavba pasivních rodinných domů. Nově bude podporováno zateplení bytových domů v Praze. Rozšířeny byly možnosti podpory výměny zdrojů tepla. Žádosti se přijímají od 15. května 2015.

Tepelná čerpadla:

Podporována jsou pouze tepelná čerpadla zapojená do systému s akumulačním zásobníkem tepla (topné vody) o minimálním měrném objemu 15 l/kW jmenovitého výkonu zdroje. Pro tepelná čerpadla s modulací výkonu kompresoru je instalace akumulačního zásobníku topné vody nepovinná, pokud použití akumulační nádrže není předepsáno projektem nebo výrobcem.

C.1. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

  • C.1.5. Tepelná čerpadla systému voda – voda
  • C.1.6. Tepelná čerpadla systému země – voda
  • C.1.7. Tepelná čerpadla systému vzduch – voda

C.2. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)

  • C.2.5. Tepelná čerpadla systému voda – voda
  • C.2.6. Tepelná čerpadla systému země – voda
  • C.2.7. Tepelná čerpadla systému vzduch – voda
Je podporována výměna elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla na vytápění za systém s tepelným čerpadlem.
Výše dotace

Otázka první: Pro jaké elektrické vytápění je smysluplné jej vyměnit za TČ?

Ing. Robert Krainer, Ph.D., odborný garant projektu teplená čerpadla TZB-info:
„TČ za elektrické vytápění bývá ekonomicky výhodné, je to, řekl bych, nejlepší výměna. Ekonomicky výhodnější jsou samozřejmě větší výkony a trvalé využívání.
Pro novostavby 3 až 5 kW je zase tepelné čerpadlo výhodné s ohledem na hodnocení energetické náročnosti budovy a energetický průkaz, kde elektřina sama nevychází. Ekonomicky 3 až 5 kW domek až tak zajímavý není. I když tepelné čerpadlo vzduch/vzduch pro tyto účely není už tak drahé.“

Otázka druhá: Je podle pravidel možné usoudit, zda se jedná o TČ již podle nových pravidel směrnice o energetické účinnosti, která bude platit od září?

Ing. Robert Krainer, Ph.D., odborný garant projektu teplená čerpadla TZB-info:
„Podle pravidel nového nařízení EU 813/2013 se stanovuje SCOP dle 14825 a jsou dány požadavky na minimální sezónní energetickou účinnost. Pro výrobce platí u zelené úsporám, že od prosince 2015 budou muset udávat SCOP, v současné době stačí dle normy na zkoušení TČ 14511 udávat hodnoty pro B0/W35 atd. Minimální hodnoty vychází ze značky kvality Qlabel z EHPA.“

Lenka Brandtová, vedoucí samostatného oddělení komunikace a tisková mluvčí, Státní fond životního prostředí ČR:
„V této výzvě programu Nová zelená úsporám ještě můžeme podpořit zařízení i v případě, že nebudou zcela plnit podmínky na ekodesign (očekáváme, že většina žadatelů si podá žádost ještě před nabytím účinnosti předpisů o ekodesignu pro tepelná čerpadla/plynové kotle a využijí tak skladové zásoby), ale musí splnit podmínky programu. V příštích výzvách již nepůjde podpořit zařízení, které podmínkám na ekodesign nevyhoví.“

 
 
Reklama