Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová zelená úsporám pro bytové domy v březnu 2015

První výzva programu Nová zelená úsporám určená pro bytové domy je připravována na březen 2015. Určena bude pro renovace existujících bytových domů v Praze a pro novostavby v pasivním standardu v celé ČR.

Informovali o tom náměstkové ministra životního prostředí na konferencích Pasivní domy 2014, která proběhla nedávno v Brně, a Regenerace bytového fondu a staveb občanské vybavenosti 2014, která probíhá v Hradci Králové.

Čtěte také: Bytové domy budou podporovány kombinací nevratné dotace Zelená úsporám a úvěru Panel +

Do programu Bytové domy bude zahrnuta oblast podpory výstavby bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností, na kterou bude poskytována podpora v podobě nevratné dotace, a to pro stavby na území celé České republiky. Další oblastí podpory bude realizace energeticky úsporných opatření v existujících bytových domech. To se ovšem týká pouze Prahy. Důvodem je kolize s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP), ze kterého bude poskytována podpora mimo území hlavního města.

V současné době probíhají jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR o rozdělení hraničních oblastí podpory mezi programy MŽP a MMR.

Jan Kříž z MŽP na konferenci Pasivní domy 2014 připustil podcenění propagace programu a výhod energetických úspor mezi širokou veřejností. Označil to také za jednu z příčin nízkého čerpání prostředků v letošní výzvě pro rodinné domy. Pro výzvy v příštím roce se proto zvažuje větší propagace a účinnější marketingové aktivity.

Rodinné domy v dubnu 2015

Na duben 2015 se také připravuje další výzva pro rodinné domy. Podle informací MŽP budou do podpory zařazena další opatření v oblasti C - tedy Efektivní využití zdrojů energie, což znamená dotace na zdroje tepla. V oblasti A - snižování energetické náročnosti - budou zjednodušeny podmínky. MŽP se podle Jana Kříže snaží vytvořit dlouhodobý program s pravidelnými výzvami vždy na jaře a vždy za shodných podmínek, které umožní kontinuálně pracovat na projektech budov, které mohou získat podporu.

Bez bližšího časového upřesnění zazněla i informace o přípravě podpory pro budovy veřejného sektoru v rámci programu Nová zelená úsporám. Z celkových zdrojů programu se počítá s rozdělením finančních prostředků 49 % pro rodinné domy, 21 % pro bytové domy a 30 % pro budovy veřejného sektoru.

OPŽP pro veřejný sektor

Připravuje se zároveň dotace v prioritní ose 5 Operačního programu životní prostředí podporující energetické úspory ve veřejných budovách. Cílem je snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

K úsporám se má dojít dílčími nebo celkovými úpravami obálek budov a instalací lokálních obnovitelných a nízkoemisních zdrojů při zajištění dostatečného přívodu čerstvého vzduchu a energetickém managementu. Typy podporovaných projektů by měly být energeticky úsporné renovace, podpora dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního standardu v případě výstavby nových budov a výměna nebo instalace zdrojů tepla a systémů nuceného větrání.

Struktura žádostí v rámci 1. Výzvy programu NZÚ ke dni 20. 10. 2014

Oblast podpory Počet žádostí Podpora (Kč) Průměrná podpora (Kč)
A.1 - zateplení (míra podpory 30%) 579 106 307 578 183 605
A.2 - zateplení (míra podpory 40%) 391 121 203 679 309 984
A.3 - zateplení (míra podpory 55%) 84 39 081 901 465 261
B.1 - výstavba RD (hladina 1) 155 63 240 000 408 000
B.2 - výstavba RD (hladina 2) 118 65 704 529 556 818
C.1 - výměna zdroje (se zateplením) 254 14 398 465 56 687
C.2 - výměna zdroje (bez zateplení) 308 18 832 554 61 145
C.3 - solární kolektory 1 287 52 277 086 40 619
C.4 - rekuperace 88 8 960 000 101 818
A.4 - odborný posudek 989 19 637 291 19 586
A.5 - technický dozor 969 4 830 000 4 985
B.3 - odborný posudek 260 9 090 200 34 962
C.3.3 - kombinační bonus 160 1 600 000 10 000
C.5 - odborný posudek (C.2) 262 1 305 000 4 981
C.6 - odborný posudek (C.3) 1 074 5 298 250 4 933
Celkem 6 978 531 766 533  
 
 
Reklama