Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Bude se napouštět – aneb revitalizace Zámeckého rybníka v Lednici potřetí

Není to ještě definitiva, ale finále je opravdu na dohled

Neoddiskutovatelně jsme svědky něčeho zcela výjimečného. Lednický zámek se znovu zaskví se svými průhledy a salety, parkovou úpravou a vzácnými dřevinami v hladině „staronového“ rybníka. Je to drobounká část dluhu naší těžce zkoušené přírodě. Revitalizace za 140 miliónů se chýlí ke konci.

Stav Zámeckého rybníka před znovunapuštěním (Foto: Ing. arch. Petr Brandejský)
Stav Zámeckého rybníka před znovunapuštěním
Foto: Ing. arch. Petr Brandejský

Valeriu Butulescu: „Úrodnost tkví ve špinavosti bahna.“

Dnes opět, tedy potřetí, se ocitáme na březích Zámeckého rybníka zámku Lednice. Nebudeme opakovat to, co již zaznělo o nádherné a nevšední lokalitě, 24 ha historické nádrži založené v roce 1811, která si po hubených letech strádání vyžádala nezbytnou a nákladnou revitalizaci. Když nákladnou, tedy 140 miliónů korun včetně DPH a velice specifické práce za pomoci techniky jako je sací bagr, pásová nákladní auta, speciální palisády, zvané utopené bárky, na zpevnění dna a rozšíření okleštěných ostrovů a břehů pevniny, včetně vytvoření plytkých litorálních vod pro život flóry a fauny, jež zde vzal za své.

Zmíněný stav na přelomu roku 2021/2022 (Foto: Ing. arch. Petr Brandejský)
Zmíněný stav na přelomu roku 2021/2022
Zmíněný stav na přelomu roku 2021/2022 (Foto: Ing. Michal Brandejský)
Foto: Ing. Michal Brandejský

Foto: Ing. arch. Petr Brandejský
Stav ke konci března 2022 – uprostřed zasanovaný a rozšířený břeh, vlevo dno rybníka (Foto: Ing. arch. Petr Brandejský)
Stav ke konci března 2022 – uprostřed zasanovaný a rozšířený břeh, vlevo dno rybníka
Foto: Ing. arch. Petr Brandejský

Budu asi vypadat podezřele, že chodím fotit metráky bahna a opticky je výsledek celé anabáze v nedohlednu. To jsem si alespoň myslel, když jsem viděl postup prací v prosinci 2021 a lednu 2022. Při půldenní obchůzce Zámeckého rybníka mi nebylo jasné, jak lze toto Sisyfovské dílo dotlačit do zdárného konce. Pohled na nekonečné haldy navršeného materiálu a kilometry nezpevněných břehů, jež čekaly na svoji chvíli, vypadaly neřešitelně. Z pohledu z dronu se ten stav věcí nezlepšil v mém nazírání ani o píď. A rozhodně to nebylo neznalostí věcí nebo vyplašeností z trochy bahna navíc.

Kaskády břehu, litorálního pásma a dna před napuštěním (Foto: Ing. arch. Petr Brandejský)
Kaskády břehu, litorálního pásma a dna před napuštěním
Foto: Ing. arch. Petr Brandejský

Ty břehy a celé dílo vypadaly prostě mýma očima v prosinci 2021 bezbřeze

Naštěstí zkušený a osvícený investor Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. věděl své, stejně jako firma HYDRO&KOV s.r.o. jako zkušený zhotovitel. Ne marně mě inženýr Vybíral, ředitel Biosférické rezervace uklidňoval, že jsou to profíci a kdyby bylo třeba, termín ukončení je v roce 2023. Proto jsem přivítal telefonát, kdy jsem se dozvěděl, že dílo je před napuštěním a převaha nezbytných prací je hotova. To napuštění muselo být zrealizováno do konce března. Poté již vládu nad břehy a ostrovy převezme chráněná příroda, ptáci zahnízdí a bude potřeba zachovat život a podmínky rezervace.

Zadní část rybníka s Ovčím ostrovem a lávkou (Foto: Ing. arch. Petr Brandejský)
Zadní část rybníka s Ovčím ostrovem a lávkou
Technika po očištění (Foto: Ing. arch. Petr Brandejský)
Technika po očištění

Foto: Ing. arch. Petr Brandejský

Vložím vám sem několik fotografií z přelomu roku a následně potom uvidíte dno rybníka dva dny před napuštěním. Celá artilerie těžké techniky se vyhřívala na břehu v prvním jarním sluníčku a brada mi spadla při srovnání toho, co se zde za pár měsíců dokázalo udělat práce. Dokonce se dokázala zbavit bahna, což netuším jak. Tato anabáze je tak trochu časovou smyčkou, která mimoděk propojuje dnešní pracovníky, s jejich vybavením, s tvůrci nádrže v začátcích svého založení. Těmi byli i zajatci z napoleonských válek pod taktovkou rodu Lichtenštejnů. Pracovali na stejném dně rybníka, ale dělilo je od sebe skoro 210 let. Opravdu neskutečné. Břehy rozšířené, materiál, jež je zpevnil, pomalu vysychal a zavadal, bahno rozhrnuté, břehy ostrovů s kaskádou vyztuženou výdřevou srovnané do potřebné nivelety. Tohle je dílo hodné mistra. Až bude posléze veřejnost popocházet v parku a břehy postupně obrostou zelení, nikdo ani nepostřehne, jaké náročné drama o několika dějstvích se zde odehrálo. Tyto články budou mít svoji hodnotu, protože zevrubně postihují to, co nebude následně ani moc znát. V současnosti je rybník zcela napuštěný a to, co se dělo na jeho dně, je minulostí. A to velmi úspěšnou minulostí. Nyní si příroda může převzít otěže vegetačního období a kočírovat tuto vzácnou lokalitu vstříc fungující biodiverzitě a plnit tak své odvěké poslání.

Kaskády s břehy, zatopenými bárkami a dno rybníka (Foto: Ing. arch. Petr Brandejský)
Kaskády s břehy, zatopenými bárkami a dno rybníka
Foto: Ing. arch. Petr Brandejský

Návrat ke kořenům je návratem k biodiverzitě

O litorálních vodách, zmenšení ostrovních ploch, „vybydlenosti“ rybníka a jejich nulové či nedostatečné úživnosti jsme se také zmínili. Nemám zdaleka na mysli masívní a zcela nevhodnou obsádku kaprů, kterou pošetile nasadili komunisti do „našeho“ rybníka, který k tomu nebyl předurčen. Mám na mysli nádrž v intencích původních, tedy s životem zamýšleným zde Lichtenštejny, jako životaschopný biotop s ptačími ostrovy, takřka soběstačný na základě přírodní symbiózy a druhové pestrosti rostlin a živočichů. Tato biodiverzita zde má svoje pevné místo a neodmyslitelně sem patří.

Technika pracující na revitalizaci dna na přelomu roku 2021/2022 (Foto: Ing. Michal Brandejský)
Technika pracující na revitalizaci dna na přelomu roku 2021/2022 (Foto: Ing. arch. Petr Brandejský)
Technika pracující na revitalizaci dna na přelomu roku 2021/2022
Foto: Ing. Michal Brandejský (obr.1)
Technika pracující na revitalizaci dna na přelomu roku 2021/2022 (Foto: Ing. arch. Petr Brandejský)
Foto: Ing. arch. Petr Brandejský
Technika v březnu 2022, která zase již vypadá jako technika (Foto: Ing. arch. Petr Brandejský)
Technika v březnu 2022, která zase již vypadá jako technika (Foto: Ing. arch. Petr Brandejský)
Technika v březnu 2022, která zase již vypadá jako technika (Foto: Ing. arch. Petr Brandejský)

Technika v březnu 2022, která zase již vypadá jako technika
Foto: Ing. arch. Petr Brandejský

Projekt kulminuje

Unikátní řešení první fáze projektu s přečerpáváním sedimentů pomocí sacího bagru do deponií pochopitelně vylučovalo práci běžné těžké techniky na zemní práce. A nyní jsem se ocitli v bodu, kdy technika opustila upravené dno, břehy vyztužené i rozšířené, skvěle zasanované a nachystané pro příští generace. To vše, a ještě více, naleznete v předešlém díle Zámeckého rybníka v Lednici.

Perleť obrovské škeble říční (Foto: Ing. arch. Petr Brandejský)
Perleť obrovské škeble říční
Foto: Ing. arch. Petr Brandejský
Dno a břehy seznaly za necelé tři měsíce obrovských změn (Foto: Ing. arch. Petr Brandejský)
Dno a břehy seznaly za necelé tři měsíce obrovských změn (Foto: Ing. arch. Petr Brandejský)
Dno a břehy seznaly za necelé tři měsíce obrovských změn

Vzácná lokalita a specifické řešení revitalizace

Prováděná generální údržba Zámeckého rybníka v Lednici za téměř 140 milionů korun bude ukončena koncem roku 2023. Vodní nádrž, která byla vybudována v roce 1811 a je součástí národní kulturní památky Zámek Lednice, se tak po 210 letech zrevitalizuje z prostředků evropských fondů určených do Operačního fondu životního prostředí ČR (OP ŽP) a za přispění místního podnikatele. Revitalizace probíhá za obtížných podmínek mimo vegetační období s ohledem na vzácnost a jedinečnost celé lokality včetně ptačí rezervace. Potkává se zde ochrana zdejší přírody, zvané Národní přírodní rezervace Lednické rybníky jako součásti Přírodního parku Niva Dyje, s ochranou památek Lednického zámku jako součásti Lednicko-Valtického areálu, zapsaného na seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO.

Krásné průhledy zámeckým parkem těsně před napuštěním (Foto: Ing. arch. Petr Brandejský)
Krásné průhledy zámeckým parkem těsně před napuštěním (Foto: Ing. arch. Petr Brandejský)
Krásné průhledy zámeckým parkem těsně před napuštěním (Foto: Ing. arch. Petr Brandejský)

Krásné průhledy zámeckým parkem těsně před napuštěním
Foto: Ing. arch. Petr Brandejský

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. opět prokazuje svoji významnou roli při řešení různých problémů krajiny v regionu i mimo něj. Spolupráce s obcemi, podnikatelskými subjekty, státní správou ochrany přírody a krajiny a se všemi, kteří chtějí zdravý a udržitelný rozvoj kulturní krajiny, je založena především na dobré mezioborové komunikaci. Vědecky podložené argumenty, respekt k zákonům našeho státu a úcta k oborové a osobní odpovědnosti za stav krajiny a životního prostředí jsou základním kamenem při rozhodovacích procesech Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s. Drobně zopakuji souhrnné informace.

Souhrn informací:

Revitalizace: Zámecký rybník v Lednici patřící do Lednicko-Valtického areálu, okres Břeclav
Vlastník: Národní památkový ústav
Investor: Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
Pohledy těsně před napuštěním (Foto: Ing. arch. Petr Brandejský)
Pohledy těsně před napuštěním
Naleznete volavku? (Foto: Ing. arch. Petr Brandejský)
Naleznete volavku?
Mostek na Ovčí ostrov (Foto: Ing. arch. Petr Brandejský)
Mostek na Ovčí ostrov

Foto: Ing. arch. Petr Brandejský
Zhotovitel: firma HYDRO&KOV s.r.o.
Cena: 140 milionů Kč vč. DPH
Spolupráce: Národní památkový ústav, Agentura ochrany přírody a krajiny, obec Lednice, Povodí Moravy, Lesy ČR, Biosférická rezervace Dolní Morava, František Fabičovic
Ukončení prací: konec roku 2023.
Jeden z prvních opravdu slunných dnů nasvítil zámek a konírny v celé kráse (Foto: Ing. arch. Petr Brandejský)
Jeden z prvních opravdu slunných dnů nasvítil zámek a konírny v celé kráse
Foto: Ing. arch. Petr Brandejský

To, že jsme svědky něčeho zcela výjimečného, je neoddiskutovatelné. Je to dluh naší těžce zkoušené přírodě, potažmo planetě. Lednický zámek se znovu zaskví se svými průhledy a salety, parkovou úpravou a vzácnými dřevinami v hladině „nového“ rybníka. Celá ptačí rezervace to dozajista ocení, stejně jako rostliny a živočichové jako součást celého druhově pestrého řetězce. Je a bude co obdivovat a nenavštívit tato místa by bylo pošetilé a nekulturní. Pokud jako součást kulturního dědictví nahlížíte i jiskru ve sklenici vína barvy dle vaší chutě, pak je to přece o důvod více.

Pokud bude někdo stříhat pomyslnou cílovou pásku, tuším, že se bude konat díl číslo čtyři. Nicméně tohle nevšední dílko je taková pomyslná „LIMITED EDITION“ a nenaleznete ho nikde jinde než na TZB-info. Pak už další díl čekejte odhadem za takových 100 až 200 let. Potěšení bylo na naší straně.

Použité zdroje:

  • Části textů s využitím TZ – Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. – ředitel Ing. Jan Vybíral
  • Informace – firma HYDRO&KOV s.r.o., jednatel Ing. Miroslav Ježek
  • Citáty – http://www.citaty.net
  • Fotografie – autor a Ing. Michal Brandejský
 
 
Reklama