Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak provádět zateplení domu ETICS

CHCETE PORADIT VE VAŠEM REGIONU?

Najdeme řešení i pro Váš projekt, v každém regionu jsou specialisté firmy Weber, kteří Vám rádi poradí. Kontaktujte nás emailem info@weber-terranova.cz nebo telefonicky dle příslušného kraje na mapce.

 

Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí, snižující únik tepla z budovy. Kromě okamžitých finančních úspor za náklady na vytápění má řadu dalších ekonomických a technických výhod.

Proč používat zateplovací systémy Weber?

  • Záruka na VEŠKERÉ materiály zateplovacího systému
  • Zaručená kvalita a dlouhá životnost zateplovacího systému
  • V případě vzniku závady na objektu máte právo žádat nápravu
  • Kompletní certifikovaný zateplovací systém Weber šetří náklady na opravy v následujících letech

Weber je profesionálním dodavatelem zateplovacích systémů a je jedním ze zakládajících členů Cechu pro zateplování budov.

 
Nejčastěji se systém zakládá pomocí soklového profilu s okapničkou. Šířka profilu musí být odpovídající použité tloušťce izolantu. Profily se osazují vruty s malou mezerou mezi profily, k jejich případnému vyrovnání se použijí distanční podložky. K napojení profilů je možno použít plastové spojky.
Nejčastěji se systém zakládá pomocí soklového profilu s okapničkou. Šířka profilu musí být odpovídající použité tloušťce izolantu. Profily se osazují vruty s malou mezerou mezi profily, k jejich případnému vyrovnání se použijí distanční podložky. K napojení profilů je možno použít plastové spojky.
Lepicí hmota weber Dispersionskleber je jednosložková, bezcementová, v pastózní konzistenci, připravená k okamžitému použití. Variantně lze použít weber.therm technik.
Lepicí hmota weber Dispersionskleber je jednosložková, bezcementová, v pastózní konzistenci, připravená k okamžitému použití. Variantně lze použít weber.therm technik.
Pastózní hmota se nanáší na izolant vždy celoplošně, zubovým hladítkem.
Pastózní hmota se nanáší na izolant vždy celoplošně, zubovým hladítkem.

Desky nebo lamely tepelného izolantu se lepí zespodu nahoru na vazbu, větším rozměrem desky vodorovně. Pouze v odůvodněných případech je možno lepit izolant delším rozměrem svisle.
Desky nebo lamely tepelného izolantu se lepí zespodu nahoru na vazbu, větším rozměrem desky vodorovně. Pouze v odůvodněných případech je možno lepit izolant delším rozměrem svisle.
Při lepení izolantu u rohů otvorů nesmí docházet k průběžné spáře ve vodorovném ani svislém směru, přebývající část desky se dodatečně odřízne.
Při lepení izolantu u rohů otvorů nesmí docházet k průběžné spáře ve vodorovném ani svislém směru, přebývající část desky se dodatečně odřízne.
Desky se lepí na vazbu, není možné připustit vznik průběžné svislé spáry i včetně nároží. Při lepení (následně ani při stěrkování) se nesmí lepicí hmota dostat na boční stěny izolantu.
Desky se lepí na vazbu, není možné připustit vznik průběžné svislé spáry i včetně nároží. Při lepení (následně ani při stěrkování) se nesmí lepicí hmota dostat na boční stěny izolantu.

Všechny volně přístupné hrany a rohy např. nároží objektů, ostění otvorů apod. se vyztuží vtlačením vhodného profilu do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty.
Všechny volně přístupné hrany a rohy např. nároží objektů, ostění otvorů apod. se vyztuží vtlačením vhodného profilu do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty.
Izolační talířky s vruty se osazují po zatvrdnutí lepicí hmoty, aby nedošlo k posunu izolantu a k narušení jeho rovinnosti, zpravidla 24–48 hod. po lepení. Izolant se kotví vruty s izolačním talířkem. Následně přetmelit.
Izolační talířky s vruty se osazují po zatvrdnutí lepicí hmoty, aby nedošlo k posunu izolantu a k narušení jeho rovinnosti, zpravidla 24–48 hod. po lepení. Izolant se kotví vruty s izolačním talířkem. Následně přetmelit.

WEBER řešení

 
Po ověření rovinatosti povrchu se případné nerovnosti upravují přebroušením brusným papírem na hladítku většího rozměru, např. 250 × 500 mm.
Po ověření rovinatosti povrchu se případné nerovnosti upravují přebroušením brusným papírem na hladítku většího rozměru, např. 250 × 500 mm.
Základní vrstva se provádí plošným zatlačením skleněné síťoviny do stěrkové hmoty předem nanesené na podklad z izolantu tak, že se odvíjí pás síťoviny od shora dolů a zároveň se vtláčí nerezovým hladítkem do hmoty od středu k okrajům. Napojení sítě se provádí s přesahem min. 100 mm. Jako armovací stěrka se používá zásadně hmota weber.therm elastik.
Základní vrstva se provádí plošným zatlačením skleněné síťoviny do stěrkové hmoty předem nanesené na podklad z izolantu tak, že se odvíjí pás síťoviny od shora dolů a zároveň se vtláčí nerezovým hladítkem do hmoty od středu k okrajům. Napojení sítě se provádí s přesahem min. 100 mm. Jako armovací stěrka se používá zásadně hmota weber.therm elastik.
Rohy otvorů se vyztuží diagonálně umístěnými pruhy skleněné síťoviny o rozměrech min. 300 × 200 mm opět vtlačením do předem nanesené stěrkové hmoty.
Rohy otvorů se vyztuží diagonálně umístěnými pruhy skleněné síťoviny o rozměrech min. 300 × 200 mm opět vtlačením do předem nanesené stěrkové hmoty.

Povrch základní vrstvy je možno upravit následným zabroušením po cca 24 hodinách. Doba vyzrávání základní vrstvy je 5 dní.
Povrch základní vrstvy je možno upravit následným zabroušením po cca 24 hodinách. Doba vyzrávání základní vrstvy je 5 dní.
Ostrá a rovná spodní hrana systému se vytvoří odříznutím a případným zabrou šením základní vrstvy podél okapničky soklového profilu.
Ostrá a rovná spodní hrana systému se vytvoří odříznutím a případným zabrou šením základní vrstvy podél okapničky soklového profilu.
Spáry mezi systémem a jinou konstrukcí (např. oplechování nebo výplně otvorů apod.) je třeba upravit vhodným profilem nebo trvale pružným těsnícím materiálem odolávajícím povětrnosti tak, aby se zamezilo průniku vlhkosti do systému – i podrobněji viz oddíl Příslušenství ETICS.
Spáry mezi systémem a jinou konstrukcí (např. oplechování nebo výplně otvorů apod.) je třeba upravit vhodným profilem nebo trvale pružným těsnícím materiálem odolávajícím povětrnosti tak, aby se zamezilo průniku vlhkosti do systému – i podrobněji viz oddíl Příslušenství ETICS.

Základní vrstva se před prováděním povrchové úpravy penetruje vhodným podkladním nátěrem.
Základní vrstva se před prováděním povrchové úpravy penetruje vhodným podkladním nátěrem.
Tenkovrstvé omítky se provádí na zaschlý penetrační nátěr. Při realizaci je třeba napojovat nanášený materiál takzvaně „živý do živého“, tedy okraj nanesené plochy před pokračováním nesmí zasychat. Pro dřevostavby se zásadně používají pouze pastózní omítky: silikonové, silikátové, silikon-silikátové a akrylátové. Je třeba se vyhnout práškovým omítkám, vzhledem k jejich křehkosti.
Tenkovrstvé omítky se provádí na zaschlý penetrační nátěr. Při realizaci je třeba napojovat nanášený materiál takzvaně „živý do živého“, tedy okraj nanesené plochy před pokračováním nesmí zasychat. Pro dřevostavby se zásadně používají pouze pastózní omítky: silikonové, silikátové, silikon-silikátové a akrylátové. Je třeba se vyhnout práškovým omítkám, vzhledem k jejich křehkosti.

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER

Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.