Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Údržba zasklení

Patří sem zejména čištění po instalaci, běžné čištění, ale i čištění s ohledem na speciální podmínky a povrchy.


© Adobe Stock
Společně se zástupci České komory lehkých obvodových plášťů (ČKLOP) připravujeme sérii článků na aktuální témata. Tentokrát se zaměříme na údržbu zasklení.

Počáteční čištění po instalaci skla (konec projektu)

Když je sklo čištěno poprvé po jeho instalaci (konec projektu), může být obzvláště špinavé. Doporučujeme provést následující kroky:

 1. Odstraní se co nejrychleji nálepky a korkové proložky.
 2. Provede se důkladné opláchnutí, abyste odstranili v maximální možné míře prach.
 3. Provede se čištění v běžném režimu. Překontrolují se jakékoli zbývající mastné stopy.
 4. Velmi pečlivě se odstraní většina jakýchkoliv zbývajících usazenin těsnících směsí, tmelu, cementu, apod.; k tomu se použije speciálně navržená škrabka nebo holicí žiletka. Existuje zde velmi vysoké riziko poškrábání skla – proto se vždy postupuje s vysokou opatrností! Toto riziko je vysoké zejména u skel s povlakem.
 5. Tam kde je to nutné, provede se speciální režim čištění.

Běžné čištění

Ve většině případů je možné sklo umýt velkým množstvím čisté vody. Někdy lze do vody přidat trochu neutrálního saponátu nebo vhodného komerčního čisticího prostředku. Rovněž se používají stěrky, nebo k tomuto účelu speciálně navržené tkaniny. Po vyčištění je třeba sklo opláchnout čistou vodou a vodu setřít stěrkou. Sklo musí být čištěno dostatečně často tak, aby postačoval běžný režim čištění. Doporučená minimální frekvence čištění je šest měsíců.

Speciální čištění

Jestliže je běžné čištění nedostatečné, mohou být podniknuty další kroky:

 1. Odstraní se mastné skvrny a ostatní organické nečistoty pomocí rozpouštědel jako jsou například izopropyl-alkohol nebo aceton, aplikovaných pomocí jemné a čisté tkaniny.
 2. Odstraní se ostatní zbytky lehkým leštěním s použitím suspenze oxidu ceru ve vodě (100 gramů až 200 gramů na litr).
 3. Důkladně se opláchne a následně se pokračuje s běžným režimem čištění.

Speciální instrukce pro skla s povlakem

Skla s povlakem – speciálně skla „Stopsol“ a „Sunergy“ – mají na svém povrchu nanesen povlak z kovových oxidů. Takovéto povlaky jsou velice odolné a trvanlivé. V případě, že tento povlak je umístěn na vnitřním povrchu jednotky izolačního zasklení (pozice 2 nebo pozice 3, tj. v kontaktu se vzduchovou/plynovou výplní), nemusí být aplikována žádná speciální preventivní opatření.

V případě jednoduchého zasklení, nebo v případech kde povlak je umístěn na vnějším povrchu jednotky izolačního zasklení (pozice 1 – externí strana budovy, nebo pozice 4 – interní strana budovy) jsou rovněž vhodné oba výše popsané režimy, tj. běžný režim čištění, a speciální režim čištění. Nicméně musíte mít na mysli to, že se umývá transparentní a velice tenký kovový povrch.

Musí se vzít v úvahu následující:

 • při provádění speciálního režimu čištění se vždy začne zkouškou na malé ploše,
 • jakékoliv poškrábání poškodí povrch povlaku a nemůže být opraveno;
 • jakékoliv nadměrné mechanické ošetření může vést k odstranění povlaku v lokalizovaných oblastech;
 • zamezí se jakémukoliv kontaktu povlaku s kovovými předměty;
 • zamezí se působení jakýchkoliv chemikálií, které by mohly napadat/(reagovat s pokovenou vrstvou) povrchu a způsobit jeho neopravitelné poškození;
 • skla s povlakem „Solarbel“ musí být čištěna výhradně s použitím běžného čištění.

Předcházení poškození zasklení

 • Zamezí se opadávání omítky, betonu, rzi, nadměrného prachu, apod.
 • Zamezí se znečištění a postříkání barvami, prostředky pro ošetření fasád, apod.
 • Zabraní se tomu, aby se odlétající kousky kovu při sváření nebo broušení dostaly do kontaktu se sklem. Takovýto typ poškození je neopravitelný!
 • Tam kde je to nutné, chrání se sklo pomocí plachty nebo plastové fólie; přitom se ujistíme, že je zajištěna suchá a dobře větraná vzduchová mezera.
 • Nepoužívají se těsnící prostředky, tmely, oleje, silikony, apod., které zanechávají na skle „šmouhy“.
 • Veškeré výrobky obsahující kyselinu fluorovodíkovou nebo deriváty fluoru jsou zakázány, protože mohou zničit povlak a povrch skla.
 • Vysoce kyselé a zásadité výrobky jsou zakázány, stejně jako abrazivní výrobky.
 • Mytí skla se neprovádí v době, kdy je sklo plně vystaveno ozáření sluncem. Je nutno vyhnout se mytí skla, které je příliš studené, nebo příliš horké.
 • Ujistíme se, že tkaniny/hadry, stěrky a ostatní nástroje jsou vždy v dobrém stavu a čisté.

Sklo je možné čistit běžně dostupnými čisticími prostředky určenými pro mytí skleněných ploch. Nesmí se používat prostředky s abrazivními složkami („tekutý prášek na nádobí“). Standardně dodávané izolační dvojsklo není tepelně tvrzené (nevyžadují-li to jiné okolnosti) a není odolné proti tepelnému šoku. Je zakázáno na sklo lepit jakékoliv fólie bez předchozí konzultace a schválení dodavatelem. Je zakázáno za průsvitné sklo stavět z interiéru jakékoliv konstrukce, skladovat zboží a materiál, instalovat vnitřní stínicí a zatemňovací žaluzie a závěsy bez předchozí konzultace a schválení dodavatelem, protože sklu hrozí tepelný šok s možným popraskáním skla. Protipožární lepená skla jsou na exteriérové straně opatřena UV fólií, chránící protipožární gel ve skle před slunečním UV zářením. Ve dveřních křídlech protipožárních konstrukcí otvíraných ven je tato fólie na obou plochách skla. Na interiérových konstrukcích s protipožárním sklem se UV fólie neaplikuje. Proto je zakázáno používat pro osvětlení interiéru (i dočasně za použití montážních lamp) svítidla emitující UV záření. Použití svítidel, u nichž není jasné, zda emitují UV záření, se nedoporučuje.

Výměna zasklení

Při poškození zasklení je nutno zajistit jeho výměnu výrobcem LOP a výplní otvorů.

 
 
Reklama