Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Údržba kování

Zaměříme se podrobněji na údržbu kování, na požární a kouřotěsné dveře, zařízení pro odvod kouře a tepla i na další zařízení. Provoz, kontrola, údržba a opravy požárně bezpečnostního zařízení se musí provádět podle vyhlášky 246/2001 Sb. nejméně jednou ročně.


© Fotolia.com

Společně se zástupci České komory lehkých obvodových plášťů (ČKLOP) připravujeme sérii článků na aktuální témata. Jedním z témat je údržba kování. Pro zajištění správné funkčnosti kování v průběhu jeho životnosti je nutno jedenkrát ročně ošetřit pohybující se díly kování pomocí lubrikačních prostředků, jako je například mazací olej pro šicí stroje či vazelína (nepoužívají se mazací prostředky obsahující kyseliny a pryskyřice). V žádném případě nelze použít kuchyňský olej a kyselé oleje s přídavkem pryskyřic. Ošetřují se zejména čepy závěsů, táhla kování a uzavírací body pomocí několika kapek oleje (tato místa jsou schematicky naznačena na obrázcích).

V případě potřeby je nutno dotáhnout vruty či šrouby, kterými jsou připevněny jednotlivé díly kování.

Požární a kouřotěsné dveře, zařízení pro odvod kouře a tepla, případně další požárně bezpečnostní zařízení

Provoz, kontrola, údržba a opravy požárně bezpečnostního zařízení se musí provádět podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., § 7, a to nejméně jednou ročně. Doklad o kontrole provozuschopnosti musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v § 7, odst. 8 uvedené vyhlášky. Za provedení kontroly provozuschopnosti je odpovědný provozovatel objektu, ve kterém jsou požárně bezpečnostní zařízení instalována.

U požárních a/nebo kouřotěsných dveří musí být každá část (rám i křídla) označena štítkem s parametry dveří. U prosklených dveří je každé sklo značeno razítkem ve viditelné části tabule. Tato označení je nutné při každé kontrole ověřit.

Elektrické ovladače oken a dveří

Doporučený interval kontroly je 1× ročně. Kontrolu a údržbu smí provádět pouze osoba proškolená dodavatelem. Jakýkoliv neodborný zásah do elektrických ovladačů nebo jejich řídící a napájecí soustavy má za následek ztrátu záruky za správnou funkčnost systému. Ztráta záruky se vztahuje i na přepětí v napájecí a řídící soustavě.

Automatické dveřní systémy

Ovládání a údržba automatických posuvných a karuselových dveří musí být popsány v „Návodu k obsluze“, který je součástí předávacích dokumentů. Uživatel je povinen se řídit tímto návodem a vždy vyzvat dodavatele k pravidelné servisní prohlídce. Mytí přístupných ploch se řídí stejnými pravidly jako mytí fasádních dílců. Použití vysokotlakých čističů je zakázáno.

 
 
Reklama