Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Novinky v úsporách energie na konferenci a veletrhu v rakouském Welsu

Poradenské středisko Energy Centre České Budějovice (ECČB) pořádá pravidelně zájezdy na veletrhy úspor energií do hornorakouského Welsu. Společně se zástupci ECČB projdeme výstavním areálem a představíme aktuální možnosti snižování spotřeby energie a využívání obnovitelných zdrojů energie. Navštívíme také evropskou konferenci Materiály pro chytré fasády, která se koná souběžně s hojně navštěvovaným veletrhem úspor energie (Energiesparmesse).

Mezinárodní Veletrh úspor energie paralelně s konferencí WSED

Každoročně souběžně s konferencí WSED (WORLD SUSTAINABLE ENERGY DAYS) se koná Veletrh úspor energie (Energiesparmesse). Areál veletrhu je v bezprostřední blízkosti konferenčního centra a účastníci konference mají vstup na veletrh zdarma (vstup na veletrh stojí ve dnech pro odbornou veřejnost 22 eur a ve dnech pro širokou veřejnost 12 eur). První dva dny veletrhu jsou určeny odbornému publiku, tři následující i široké veřejnosti. V 21 krytých halách a na volné výstavní ploše (celkem 64 450 m2 výstavní plochy) je možné shlédnout novinky v oblasti stavění, vytápění, TZB a sanity, obnovitelných zdrojů energie a dalších možností v oblasti úspor energie. Evropská konference Materiály pro chytré fasády (Smart Facade Materials) se uskutečnila v rámci mezinárodní konference WSED 2016 a přilákala dle očekávání zájem odborníků z celého světa. Kromě zajímavých prezentací si účastníci konferenci mohli vyměnit zkušenosti a navázat nové kontakty s dalšími odborníky. Celkem se do Welsu sjelo asi 700 expertů z 57 zemí světa.

Konference Světové dny udržitelné energie (World Sustainable Energy Days) je jednou z největších evropských konferencí svého druhu a může se pochlubit tradicí delší než 20 let. Nabízí jedinečnou kombinaci akcí (konference, workshopy, kooperační platformy, poster prezentace, neformální setkání účastníků při gala večeru, exkurze).

V souladu s mottem „6 + 3 = 1“ bylo na program konference zařazeno celkem 6 konferencí:

  1. Evropská konference o peletách
  2. Evropská konference Smart Facade Materials
  3. Young Researchers Conference: Energetická efektivita & Biomasa
  4. Budovy s téměř nulovou spotřebou energie
  5. Konference Poskytování energetických služeb
  6. Evropská konference Energy Efficiency Watch

a 3 další akce:

  1. mezinárodní Veletrh úspor energie (Energiesparmesse)
  2. kooperační platformy na téma pelety a na téma efektivní hospodaření energií v budovách
  3. exkurze na téma pelety a dřevní štěpky a dále na téma domy s téměř nulovou spotřebou energie.

Evropská konference Materiály pro chytré fasády (Smart Facade Materials) měla za cíl informovat o nových výzkumech týkajících se fasád budov. Akce se skládala z konference samotné doplněné workshopy a výstavou. Hlavní témata konference byla: výsledky posledních výzkumů v oblasti fasád budov, nové materiály pro zateplování fasád, chytrá okna, aktivní fasády a získávání energie a šedá energie v materiálech pro fasády budov.

Chytré materiály – nové izolační materiály

Dnes se setkáváme téměř denně s pojmem „smart“, ať už jsou to smart grids, smart city nebo právě smart materials (chytré materiály). Napříč Evropou běží několik výzkumných a vývojových grantů zaměřených na chytré materiály a technologie, které se sice dnes zdají dalekou hudbou budoucnosti, ale třeba za pár let budou běžnou součástí návrhu a realizace budov. Tlak na snižování energetické náročnosti je v Evropě velké téma.

V čem se liší chytrá fasáda (obálka) od té „obyčejné“? Za základní rozdíl se považuje to, že ta obyčejná má konstantní vlastnosti bez ohledu na okamžitý stav venkovního prostředí a požadavky na prostředí vnitřní, snad s výjimkou stínění oken. Zatímco ta chytrá dokáže své vlastnosti měnit a využít energii, proti které se by se jinak jen bránila, ve svůj prospěch – dokáže s ní hospodařit.

Křemičitý aerogel

Křemičitý aerogel. Zdroj: www.homeskin.net, upravenoKřemičitý aerogel. Zdroj: www.homeskin.net, upravenoKřemičitý aerogel. Zdroj: www.homeskin.net, upraveno

Byl představen inovovaný izolační materiál na bázi křemičitého aerogelu, jehož cílem jsou jednak co nejlepší tepelně technické vlastnosti a zároveň minimální zatížení pro životní prostředí (optimalizace procesu výroby a snížení prvotních surovin). Materiál dosahuje součinitele tepelné vodivosti λ = 0,014 W/m.K a je použitelný jak pro venkovní, tak i pro vnitřní zateplení. Cílem je vytvořit desky o rozměrech 1200 × 600 mm, aby byl materiál snadno aplikovatelný jako systém ETICS.

Pěnový beton a cement

Pěnový beton obsahuje 40–80 % vzduchu (formou uzavřených vzduchových dutin o velikosti 0,1–1,5 mm). Díky vysokému obsahu vzduchu dosahuje materiál součinitele tepelné vodivosti λ = 0,1 W/m.K při objemové hmotnosti 400 kg/m3. Nevýhodou je nižší únosnost, která v závislosti na objemové hmotnosti kolísá mezi 1–10 Mpa (400–1800 kg/m3). Tento materiál najde využití jako výplň sendvičových konstrukcí nebo izolace základů stavby. Pěnový beton lze obohatit také aerogelem ve formě sypkého prášku. Tím se zlepší tepelně technické a požární vlastnosti konstrukce. Nevýhodou je pak snížená pevnost a tuhost betonu a samozřejmě vyšší cena.

Duté skleněné kuličky

Dalším z inovovaných materiálů byly zmíněny duté skleněné kuličky (bubliny). Skládají se z nízkoalkalického borosilikátového skla a jsou chemicky stabilní. Tento materiál se používá jako plnivo s tím, že zachovává pevnost i pružnost vyráběného dílu, ale zároveň snižuje hmotnost a zlepšuje tepelně izolační vlastnosti výrobku (λ = 0,05–0,26 W/m.K).

Využití tento materiál může najít například v inovativních izolačních omítkách, které lze aplikovat na stěnu obvyklým způsobem (např. nástřikem) nebo formou izolačních nátěrů.

Okenní fólie

Chytré okenní fólie se skládají z více optických vrstev. Fólie se využívají k zajištění soukromí, bezpečnosti a samozřejmě i k úspoře energie. V posledním uvedeném případě jsou různé vrstvy navrženy tak, aby se radiační sluneční záření odráželo (v závislosti na úhlu dopadu), zatímco viditelné světlo může prostoupit skrz fólii. Tím se zabrání přehřívání prostor v letních měsících a využije se solárních zisků v zimě.

Chladicí panely a fasády

S enormním přehříváním např. v administrativních budovách se potýkají především jihoevropské státy, nicméně s měnícím se klimatem a nárůstem výpočetní techniky v kancelářích se problém rozrostl po celé Evropě, alespoň po část ročního období. V oblasti technologií chlazení budov byly představeny vodní chladicí systémy (stropy a stěny dosahující chladicího výkonu 90 W/m2) nebo např. fasádní skleněné systémy mezi kterými proudí vzduch či kapalina. Tím je např. systém FluidGlass. Jedná se o inovativní koncepci transparentního fasádního systému, kde mezi zasklením cirkuluje kapalina a tím dokáže reagovat na měnící se vnitřní a vnější podmínky prostředí. V kombinaci více „vodních“ vrstev lze dosáhnout komplexního využití (např. vnější vrstva slouží k přenosu solární energie a druhá vnitřní plní funkci stínicí nebo vytápí/ochlazuje interiér).

Využití tyto systémy naleznou především v kancelářských budovách s vysokým podílem prosklených ploch a budov s téměř nulovou spotřebou energie.

Systém FluidGlass. Zdroj obrázku: prezentace Martin Schröcker, WSED 2016, upravenoSystém FluidGlass. Zdroj obrázku: prezentace Martin Schröcker, WSED 2016, upravenoSystém FluidGlass. Zdroj obrázku: prezentace Martin Schröcker, WSED 2016, upraveno
 

Materiály s fázovou přeměnou

Další technologií, kterou lze zařadit do chytrých fasád je integrace tzv. materiálů využívajících fázovou přeměnu (PCM). Tyto materiály dokáží absorbovat a zároveň vyzařovat energii na základě změny stavu skupenství. V případě ochrany fasád se jedná např. o stínicí systém ve formě horizontálních rotačních lamel, který je instalován před stěnu fasády a pomáhá redukovat či naopak zvyšovat tepelný přenos mezi objektem a vnějším prostředím. Jednotlivé lamely jsou složeny ze dvou různých materiálů: izolační vrstvy a vrstvy PCM. Během slunečného dne je vnější vrstvou PCM, která absorbuje energii solárního záření, zatímco izolační vrstva brání přehřátí fasády. Za oblačného počasí nebo v noci se lamely otočí o 180° a vrstva PCM naopak vyzařuje naakumulovanou energii směrem do fasády a pomáhá tak snížit náklady na vytápění.

Systém PCM. Zdroj obrázku: prezentace Maria Founti, WSED 2016, upraveno
Systém PCM. Zdroj obrázku: prezentace Maria Founti, WSED 2016, upraveno
Veletrh Energiesparmesse a konference WSED 2016 přinesly opět velmi zajímavý třídenní program nabitý novinkami z celého světa. Kromě přednášek, které paralelně běžely ve třech konferenčních sálech, měli účastníci možnost neformální diskuze a navazování kontaktů při společenských akcích. Návštěva zcela jistě stojí za to. Pokud budete mít zájem zúčastnit se akcí v hornorakouském Welsu, neváhejte kontaktovat pracovníky Energy Centre České Budějovice.

 
 
Reklama