Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Úniky tepla střechou

V některých případech mohou mít tepelné ztráty střechou dominantní podíl na celkové tepelné ztrátě objektu, proto je potřeba této části budovy věnovat zvýšenou pozornost. Jak (nejen) tyto ztráty odhalit a následně situaci řešit?

Termovizní sada
Termovizní sada

K zjišťování problémových míst stavebních konstrukcí, nejčastěji tzv. tepelných mostů, se v současné době využívá termovizní měření. Jedná se o bezkontaktní způsob kontroly kvality stavebních prací a odhalení vad stavebních konstrukcí a prvků. Termovizní sadu, která obsahuje termokameru FLIR i3, si můžete za příznivou cenu zapůjčit v Centru energetického poradenství PRE. Detailní informace k této nabídce jsou k dispozici zde. Využít lze i speciální nabídku připravenou ve spolupráci se společností PREměření (pozn. zákazníci PRE mají speciální slevu). Detailní informace naleznete přímo na stránkách PREměření nebo v našem letáku – Termovizní měření odhalí úniky tepla. Z protokolů provedených měření, které máme k dispozici, lze konstatovat, že v mnoha případech je zateplení chybně provedené a jsou v něm výrazné tepelné mosty, které snižují jeho účinnost až o 30 %. Nejčastější příčinou vzniku těchto tepelných mostů je, že tepelná izolace není celistvá a mezi tepelně izolačními pásy či deskami jsou různě velké mezery.

Exponát Izolace

Exponát Izolace v Centru energetického poradenství PRE obsahuje 18 příkladů izolačních materiálů, které jsou na našem trhu běžně k dostání. Izolace lze rozdělit na pěnové, minerální, vnitřní, nenasákavé, foukané a přírodní. Kromě vlastních izolačních materiálů obsahuje exponát 6 příkladů (modelů) konstrukčního řešení zateplení. K vidění je ukázka zateplení novostavby, původní zástavby a v ČR stále více rozšířené dřevostavby. Modely znázorňují trendy ve stavebnictví se správným osazením okenních konstrukcí. Mnozí lidé obývají památkově chráněné objekty, kde je vnější zateplení velmi problematické, ne-li nemožné. Jeden z modelů se věnuje právě tomuto případu, kdy je ukázán správný příklad vnitřního zateplení s využitím dřevovláknité izolace.

Z problematiky tepelných ztrát evidujeme v Centru energetického poradenství převážnou část dotazů na tepelnou izolaci horizontálních konstrukcí, resp. plochých střech. Právě pro tyto konstrukce jsou velmi zajímavé foukané tepelné izolace. Investičně se jedná mnohdy o nejlevnější řešení a hlavně taková aplikace eliminuje vznik tepelných mostů, o kterých jsme se zmiňovali výše v pasáži věnované termoviznímu měření. K nejpoužívanějším materiálům při zateplování dvouplášťových střech patří foukaná celulózová tepelná izolace Climatizer PLUS®, kterou se zcela vyplní prostor určený pro izolaci. Video z instalace foukané izolace střechy panelového domu lze zhlédnout zde:Odvětrávací hlavice
Odvětrávací hlavice

Pozor na vlhkost! Dvouplášťové střechy s větranou vzduchovou mezerou napojenou na vnější prostředí mají tímto způsobem zajištěno odvádění vlhkosti, která se do vzduchové mezery dostává difuzí z interiéru. Správná funkce střechy závisí na vhodném rozmístění a velikosti odvětrávacích otvorů. Tyto otvory zajišťují přívod a odvádění vzduchu z větrací mezery. Zateplení dvouplášťové střechy bývá velmi často spojené s instalací nové hydroizolace. Na snímku je ukázka instalace pružné gumové hydroizolační membrány, která je pokládána bezprostředně po aplikaci foukané izolace a osazení odvětrávacího otvoru s ventilační hlavicí.

Publikace Tepelné izolace: Rady, tipy, informace

S pomocí této publikace získáte základní přehled o tepelných ztrátách, tepelných izolacích, rozhodujících kritériích, chybách a závadách při instalaci, zjišťování problémových míst a o související problematice. Publikace je zdarma k dispozici v našem centru nebo ke stažení na webu. Specialisté z Centra energetického poradenství PRE věnují problematice tepelných ztrát zvýšenou pozornost a sledují nejnovější trendy v této oblasti. Přijďte se k nám zdarma poradit nejenom o tepelných ztrátách.


A-Z energetické služby na klíč od PRE
logo A-Z energetické služby na klíč od PRE

Společnost PREenergo, a. s., a je dceřinou společnosti Pražská energetika, a. s., a patří do Skupiny PRE. PREenergo zajišťuje kompletní energetické služby spojené s dodávkou elektřiny a plynu včetně jejich financování. Nabídka je určena pro byty, rodinné ...