Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výměna oken – chyby a závady se neustále opakují

Okna jsou jedním ze stavebních prvků domu, který nejvíce ovlivňuje estetický charakter stavby, určuje kvalitu bydlení a zvyšuje materiální hodnotu domu. Proto jsou na okna kladeny nejvyšší nároky a je nutné je vybírat na základě fundovaných informací. Nejčastějším důvodem výměny oken bývá nejen jejich fyzické opotřebení, ale zejména eliminace tepelných ztrát objektu. Podíl na celkové tepelné ztrátě objektu může dosáhnout v případě oken a vstupních dveří u rodinných domů 30–40 %, u bytových vícepodlažních domů pak 40–50 %.

Moderní okenní systém musí splňovat tyto požadavky:

  • tepelnou izolaci
  • snadnou manipulaci
  • ochranu před vloupáním
  • zvukovou izolaci
  • moderní design
  • zajištění infiltrace vzduchu (pokud se nejedná o nízkoenergetický nebo pasivní dům)
  • minimální údržbu

Při výběru oken hrají často důležitou roli investiční náklady. Při výměně oken v bytových domech, kde rozhoduje větší množství uživatelů, se nezřídka volí nejlevnější varianta. Zkušenosti z praxe však prokázaly, že nejlevnější nabídka znamená většinou i značný ústupek v kvalitě. Přestože je každý dodavatel přesvědčen, že vyrábí, prodává a montuje ta nejlepší okna, rozdíly mezi výrobci se bezesporu najdou. Nerozhoduje ani tolik země původu jednotlivých komponentů okenního systému, jako tradice, kterou má dodavatel za sebou, jaké používá technologie a výchozí materiály. Vybereme-li kvalitní výrobek, čeká nás ještě podstatná fáze – montáž. Je výhodné vybrat firmu s dlouhodobými zkušenostmi a požádat ji o předložení referenčních projektů.

Spolu s výběrem kvalitního výrobku (kterých je na trhu dnes již dostatek) od renomovaného dodavatele je neméně důležitá legislativní, ale zejména technologická část vlastního osazení okenního systému, tedy samotná výměna oken.

Chyby a závady

Absolutní anarchie spojená s výměnou oken v historické budově
Absolutní anarchie spojená s výměnou oken v historické budově
Špaleta versus plast
Špaleta versus plast
Zalepení venkovních parapetů
Zalepení venkovních parapetů
Záleží na úhlu pohledu
Záleží na úhlu pohledu
 
Kondenzace
Kondenzace
Námraza
Námraza
Nerespektování původních motivů devalvuje objekt
Nerespektování původních motivů devalvuje objekt
Netěsnost spoje plastového okna
Netěsnost spoje plastového okna
 
Okna tak trochu naopak
Okna tak trochu naopak
Ostění – zatečení, plísně
Ostění – zatečení, plísně
Parapet – dvakrát měř, jednou řež
Parapet – dvakrát měř, jednou řež
Silikonu není nikdy dost
Silikonu není nikdy dost
 

Následující část je věnovaná problematice technologie výměny oken. Nejedná se o návod, jak si okna vyměnit „svépomocí“, ale o základní přehled této problematiky. Člověk obeznámený se správným postupem může lépe kontrolovat postup zvolený montážní firmou. V každém případě, zejména však u starší bytové zástavby, by měla být výměna oken „vyprojektována“, včetně zvolení optimálního principu montáže.

Technologie výměny oken:

a) výměnu oken provádíme (až na výjimky) vždy ze strany interiéru tak, aby nedošlo k narušení venkovní fasády (její oprava je vždy náročnější než lokální úpravy vnitřních omítek)

b) v první řadě je nutné demontovat stará okna – vysadit křídla, demontovat vnitřní parapetní desky a vnější parapetní plech (ne vždy je součástí výměny); po naříznutí dřevěného rámu okna destruktivním způsobem se okno vyjme (vypáčí) z okenního otvoru

c) druhým krokem je úprava otvoru pro montáž nového okna – očištění, odstranění uvolněných částí omítky, odstranění suti a zednické vyspravení velkých nerovností ostění a podhledu montážní spáry

Detail správného řešení náhrady plastového okna za dřevěné špaletové okno
Detail správného řešení náhrady plastového okna za dřevěné špaletové okno

d) následuje instalace nového okna; na rám okna se před instalací nalepí na interiérové straně pásy parotěsné fólie, pak se rám usadí ve vodorovném a svislém směru, zafixuje se v konečné poloze a ukotví příslušnými kotevními prvky na předepsaných pozicích po celém obvodu okna

e) dalším krokem je vyplnění připojovací spáry montážní polyuretanovou pěnou; před zaplněním spáry pěnou se do vnějšího líce spáry vloží komprimační páska, která brání pronikání atmosférické vlhkosti, ale umožňuje odvětrání vodních par do exteriéru; současná úroveň montážní technologie umožňuje aplikovat tuto speciální pěnu až do teploty −10 °C

f) k usazenému a ukotvenému oknu se pak namontují doplňky – vnější a vnitřní parapet

g) po vytvrzení PU pěny se dolepí parotěsné fólie na ostění okenního otvoru a pak následuje zednické zapravení nebo zalištování (eventuálně kombinace obou technologií – podle konkrétní situace)

h) posledním krokem jsou dokončovací práce: očištění okna, odstranění ochranných fólií, instalace krytek, montáž žaluzií, sítí proti hmyzu, konečné seřízení a kontrola funkčnosti okna.

Publikace Okna
Publikace Okna

S pomocí publikace Okna: Rady, tipy, informace získáte základní přehled o okenních systémech, především jaké parametry by měla okna v současné době splňovat. Najdete zde přehled používaných materiálů, rozbor jednotlivých prvků systému, informace o nejčastějších chybách a závadách, zásady správného technologického postupu výměny oken a mnoho dalších zajímavých informací.

Centrum energetického poradenství PRE poskytuje v oblasti tepelných ztrát odborné poradenství. Součástí stálé expozice je mobilní exponát pasivního domu, interaktivní dotyková obrazovka, stálá výstava izolací, okenních systémů, největší exponát Prostupy tepla stavebními konstrukcemi a aplikace Posouzení účinnosti zateplení objektu a výměny oken. Na www.energetickyporadce.cz je k dispozici kalkulačka tepelných ztrát.

Problematice tepelných ztrát jsou věnovány publikace Okna, Tepelné izolace a Pasivní domy, které si zájemci mohou zdarma odnést z Centra energetického poradenství PRE nebo stáhnout na našich webových stránkách.


A-Z energetické služby na klíč od PRE
logo A-Z energetické služby na klíč od PRE

Společnost PREenergo, a. s., a je dceřinou společnosti Pražská energetika, a. s., a patří do Skupiny PRE. PREenergo zajišťuje kompletní energetické služby spojené s dodávkou elektřiny a plynu včetně jejich financování. Nabídka je určena pro byty, rodinné ...