Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na konferenci Defekty budov

Ve dnech 11. a 12.11.2010 se v Českých Budějovicích uskuteční druhý ročník konference DEFEKTY BUDOV. Konference se koná při příležitosti zahájení výuky v akreditovaném oboru KONSTRUKCE STAVEB na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Cílem konference je upozornit na rizikové materiály, konstrukce a technologie užívané v oblasti hydroizolací i střech, ukázat nejčastější příčiny defektů, shrnout zkušenosti z oprav, ale zejména odbornou veřejnost informovat o přenosu získaných zkušeností do novelizované ČSN STŘECHY a připravované ČSN HYDROIZOLACE.

Druhý ročník konference navazuje na úspěšnou zahajovací konferenci cyklu DEFEKTY BUDOV, konanou v roce 2009, věnovanou obalovým plášťům budov a na tradici konání seminářů a konferencí pořádaných expertní a znaleckou kanceláří KUTNAR ve spolupráci se společností DEK, a. s.

Konference je určena pro pracovníky projektové i realizační sféry, výrobce a dodavatele stavebních materiálů, investory, orgány státní správy, správce a vlastníky budov, učitele středních a vysokých škol, pracovníky vědy a výzkumu, soudní znalce, technické dozory i studenty a širokou technickou veřejnost.

Datum a místo konání:

11. a 12. listopad, Bazilika (OC IGY), Pražská třída 1274/24, České Budějovice

Program konference

11. 11. 2010 (čtvrtek) - STŘECHY

08:00 - 09:30 Prezence
09:30 - 10:00 Zahájení konference
  • rektor VŠTE
  • hejtman Jihočeského kraje
  • vedoucí katedry Techniky a aplikovaných věd
10:00 - 13:00 Tvorba ČSN
  • Ing. Luboš Káně
Činnost Centra technické normalizace CTN DEK
  • doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc.
Historie vzniku ČSN Střechy
  • Ing. Jiří Tokar
Koncepce revidované ČSN Střechy
  • Tokar, Káně, Kutnar
Výklad hlavních částí revidované normy
13:00 - 14:00 Oběd
14:00 - 17:00 Defekty střech
Příklady defektů střešních konstrukcí, analýza příčin, doporučená či nápravná opatření, prevence, vazba na ustanovení ČSN Střechy
Diskuse

12. 11. 2010 (pátek) - HYDROIZOLACE

08:00 - 09:00 Prezence
09:00 - 12:00 Tvorba ČSN HYDROIZOLACE
  • doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc.
Historie norem Hydroizolace, formulace oboru
  • Ing. Luboš Káně
Koncepce revidovaných norem Hydroizolace, výklad připravovaných ustanoveních
Diskuse
12:00 - 13:00 Oběd
13:00 - 15:00 Defekty hydroizolací a spodní stavby
Příklady defektních konstrukcí, analýza příčin, připravovaná či realizovaná nápravná opatření, prevence, vazba na ustanovení ČSN Hydroizolace
Diskuse
15:00 Závěr konference

Přihláška
Pozvánka

 
 
Reklama