Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Krokvový nástavec od společnosti Rigips

Společnost Rigips přináší na trh novinku - krokvový nástavec, který ve spojení se stavěcím třmenem umožní použít v konstrukcích podkroví Rigips minerální izolaci až do tloušťky 400 mm.

Varianta podkroví Rigips s použitím krokvového nástavce kromě použití minerální izolace dále umožní "bezpečnější" polohu parozábrany. Ta tak není umístěna bezprostředně nad sádrokartonovým opláštěním a tím vzniká prostor pro vedení elektroinstalace v této dutině mezi SDK a parozábranou. Další výhodou je možnost lepšího dotěsnění napojení parozábrany na návazné a prostupující konstrukce a prvky střechy. Neméně důležitým kladem tohoto řešení je i snadná aplikace parozábrany, a to díky terčům oboustranně lepicí pásky, umístěným na spodním líci krokvového nástavce.

Výrobek Délka [mm] Objednací číslo počet kusů Balení
druh balení
hmotnost [kg] Minimální dodací množství Cena bez DPH [Kč/ks]
Nástavec krokvový
Používá se ve spojení se stavěcím třmenem o délce 35 mm a 65 mm
230 515237 50 karton 6,80 karton 35,-

Varianta podkroví s krokvovým nástavcem je zahrnuta do standardních konstrukcí Rigips pod číslem konstrukce 4.70.19 (bez prkenného záklopu) a 4.70.19a (s prkenným záklopem). Kód konstrukce je VK 11, VK 12. Nové varianty konstrukce jsou podloženy statickým výpočtem a klasifikačním osvědčením požární odolnosti. K těmto novým konstrukcím jsou zpracovány samostatné technické listy, které budou publikovány na www.rigips.cz ve výběru konstrukcí a budou přidány do třetího vydání "Velké knihy sádrokartonu".


Konstrukce podkroví Rigips. Ukázka aplikace krokvového nástavce v kombinaci se stavěcím třmenem.
 
Krokvový nástavec Rigips

Stručný popis pracovního postupu při užití krokvového nástavce
(technologie montáže vychází ze zásad popsaných v Montážní příručce sádrokartonáře):

  1. Rozměříme polohy jednotlivých míst pro montáž závěsů na CD profily podkonstrukce.
  2. Pomocí 2 ks šroubů FN 4,8 x 35 mm připevníme krokvové nástavce z boční strany krokví.
  3. Vložíme vrstvy minerální izolace (např. k tomu účelu určené výrobky Isover nebo Orsil) do dutiny podkroví - minerální izolaci v případě potřeby fixujeme pomocí tenkého vázacího drátu, který protáhneme přes otvory v krokvovém nástavci.
  4. Parozábranu přilepíme na terče oboustranně lepicí pásky (nutno předem strhnout krycí papír z těchto terčů). Vzájemné slepení parozábrany a dotěsnění do prostupujících a návazných konstrukcí provedeme dle pokynů jednotlivých výrobců parozábrany (např. Vario dB od firmy Isover).
  5. K montáži stavěcích třmenů použijeme délku třmenu 35 nebo 65 mm, přišroubujeme je ke spodnímu líci krokvového nástavce pomocí 2 ks šroubů do plechu 421/4,2 x 13 (LB) na jeden závěs.
  6. V případě potřeby použijeme na štítové stěny UD profily.
  7. Přišroubujeme CD profily do stavěcích třmenů pomocí šroubů do plechu 421/3,5 x 9,5 (LB) (2 ks na jedno napojení závěs - CD profil).
  8. Do dutiny v úrovni stavěcích třmenů můžeme vložit dodatečnou vrstvu minerální izolace za předpokladu, že její tloušťka bude menší než 1/5 z celkové tloušťky minerální izolace.

Výše popsaná technologie montáže bude zahrnuta do druhého vydání "Montážní příručky sádrokartonáře".

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips

Dodavatel sádrokartonových a sádrovláknitých systémů, sádrových omítek a malířských stěrek Rimano. Modré akustické systémy pro protihlukovou ochranu budov. Komplexní systém pro výstavbu dřevostaveb.