Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Žáci ze SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy postavili střechu vodárny poničenou tornádem

Původně plochá střecha vodárny je nahrazena střechou sedlovou. Vyrobilo ji 12 žáků Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy za dohledu svých mistrů. Na nové střeše pracovali klempíři, tesaři, pokrývači a zedníci.

foto SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy

Ačkoliv ničivé tornádo prošlo několika obcemi Jižní Moravy už v červnu, jeho následky jsou v mnoha obcích stále citelné především na veřejných budovách a zařízeních. Centrum odborného vzdělávání pro stavebnictví JMK (dále jen COVpS JMK), se proto rozhodlo postiženým subjektům pomoci.
Živelnou pohromou byla také výrazně zasažena i Integrované střední škola Hodonín, příspěvková organizace, která je členem COVpS JMK.

Garant COVpS JMK a ředitel Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace Ing. Jiří Košťál bezprostředně po katastrofě několikrát telefonicky konzultoval rozsah škod a možnosti, jak pomoci Integrované střední škole a postižené oblasti. Již bezprostředně po úderu tornáda naši učitelé odborného výcviku a pracovníci Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace, v postižené oblasti působili, pomáhali a byli připraveni pomáhat i nadále.

Po několika jednáních od zahájení školního roku 2021/2022 napříč krajem a se starosty postižených oblastí, jsme dospěli k další konkrétní pomoci a realizaci. Na základě těchto konzultací, jsem rozeslal ředitelům škol COVpS JMK dopis s žádostí o pomoc,“ říká Ing. Jiří Košťál, ředitel Střední školy z Bosonoh.

V zájmu začlenit do této pomoci i žáky školy, po výše uvedených konzultacích, bylo rozhodnuto, že dne 4. 10. 2021 v 8:00 hod. odjede z areálu školy skupina žáků společně s pedagogickým doprovodem do obce Mikulčice, kde se bude podílet na opravě střechy obecní vodárny, kde byla původně plochá střecha, která bude nahrazena střechou sedlovou. Jako další budeme provádět opravu a výstavbu nové hřbitovní zdi.
Popřát účastníkům akce hodně štěstí v jejich práci přijel i hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich se svým týmem.

Pracovní skupiny se střídaly v týdenních cyklech. Předpokládaná doba poskytnutí výpomoci byla stanovena na několik týdnů s ohledem na počasí a také na průběhu dodání materiálů. Vše jsme průběžně konzultovali se starostou Mikulčic, Ing. Bc. Josef Dvořáčkem.
Žáci byli ubytování v prostorách ISŠ Hodonín, příspěvková organizace a stravu jim zajistila obec Mikulčice.

Materiální zabezpečení oprav jsme zvládli, ale personálně to teď, když skončila doba dovolených, kdy nám tu pomáhala řada dobrovolníků soukromě, je velmi náročné. Zkrátka lidská práce je to nejcennější a jsme vděční, že žáci se svými mistry přijedou a pomohou nám před nástupem podzimních plískanic dát naši obec do stavu, ve kterém přečkáme zimu,“ řekl starosta Mikulčic Ing. Bc. Josef Dvořáček.

Po 9 pracovních dnech se může vodárna v Mikulčicích pyšnit novou, sedlovou střechou, kterou v červnu odneslo tornádo. Vyrobilo ji 12 žáků Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy za dohledu svých mistrů. Na nové střeše pracovali klempíři, tesaři, pokrývači a zedníci.

Bosonožská střední škola a obec se domluvily, že žáci budou v Mikulčicích pomáhat celý školní rok. Jsem na ně hrdý. Je to skvělá reklama na studium řemeslných oborů,“ sdělil hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Jsme velmi pyšní na své pedagogy a žáky, kteří zabrali a prokázali nejen své schopnosti jako řemeslníci, ale taky svou hodnotu jako lidé, kteří umějí a chtějí pomoct tam, kde je to třeba.,“ uvedl ředitel Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy Jiří Košťál.

Pomoci od těchto mladíků a jejich mistrů si velice vážíme, odvádějí tady výbornou a kvalitní práci. Počítáme s jejich výpomocí při opravě Muzea Fanoša Mikuleckého. Součástí objektu je unikátní stavba – bývalá sušárna tabáku, kterou tornádo posunulo na jedné straně o více než čtvrt metru. Budou se podílet i na realizaci nové střechy na dětské klubovně, kde už sice máme vysoutěženou stavební firmu, ale co postaví žáci, to si firma nebude účtovat,“ doplnil starosta Mikulčic Ing. Bc. Josef Dvořáček.

Jak řekl Ing. Jiří Košťál: „Tento výjezd považujeme za nesmírně důležitou součást výchovně-vzdělávacího procesu, protože naším cílem je zejména připravit řemeslníky v oblasti stavebnictví, kteří umí a chtějí přiložit ruce k dílu všude tam, kde je to třeba.

S radostí blahopřeji Střední škole stavebních řemesel Brno-Bosonohy k provedení díla opravy střechy vodárenského zařízení v obci Mikulčice v rekordně krátkém čase. Ukázali jste vynikající schopnosti a dovednosti naší školy a jejich žáků. Jsem rád, že Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy a COVpS i touto formou dokazují společenský přínos našich odborných škol a jejich připravenost reagovat na mimořádné výzvy“. Napsal škole náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jiří Nantl, LL. M.

Střední škola stavebních řemesel, příspěvková organizace se také spolupodílí na opravě cca 400 metrů dlouhé hřbitovní zdi, která byla též citelně zasažena ničivým tornádem. Velmi aktivně se zmíněné opravy zhostil Cech zedníků ČR, z.s., Zelený pruh Praha v čele s předsedou cechu panem Ing. Drahoslavem Matonohou, dále ředitelem Akademie řemesel Praha – Střední školy technické. Zedničtí mistři, pod záštitou cechu, se svými žáky odvádějí velmi kvalitní a příkladnou práci, která bude i nadále pokračovat.

Živelná pohroma, která poničila část jižní Moravy, ukázala v ostrém světle problém nedostatku řemeslníků v oblasti stavebnictví. Např. obor pokrývač, který ještě v nedávné době vyučovalo běžně dvanáct škol v republice, mají dnes ve vzdělávací nabídce pouze tři školy. Oboru reálně hrozí, že ho v blízké budoucnosti již nebude vyučovat žádná škola, což se v nedávné minulosti stalo u několika dalších řemeslných oborů. Bez pokrývačů a ostatních stavebních řemeslníků přitom není možné stavět budovy nové, ale ani opravovat a rekonstruovat budovy stávající.

Cílem COVpS JMK je významně zvýšit úroveň výuky a zkvalitnit komplexní systém vzdělávání ve stavebních oborech v Jihomoravském kraji. Důraz je kladen na výuku odborných předmětů a odborného výcviku v nadstandardně vybavených pracovištích na vybraných školách centra s cílem připravit absolventy pro trh práce v co nejvyšší odborné kvalitě. Pracoviště jsou k dispozici i ostatním členským školám centra a dalším zájemcům.
Tato nešťastná událost ukazuje, jak nezastupitelnou úlohu ve společnosti plní morální lidské vlastnosti, střední odborné školství se zaměřením na stavebnictví včetně dalších profesí a jak si tato oblast zaslouží pozornost veřejnosti.

Chtěli bychom touto cestou vyzvat ke spolupráci a zapojení také ostatní členy Centra odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje. Pokud se budou chtít připojit, ať nás neváhají kontaktovat.

Aktivní účast učitelů a žáků na obnově postižených oblastí považujeme z odborného i výchovného hlediska za velmi významnou.

 
 
Reklama