Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Střechy a fasády jako nejdůležitější součást stavby a zároveň vizitka domu

Zvýrazněným tématem 16. ročníku veletrhu Střechy Praha, který proběhne 23.–25. ledna 2014 v PVA EXPO PRAHA Letňany, jsou fasádní systémy. Střechy a fasády, resp. obvodové pláště budov mají dům nejen reprezentovat, ale i chránit. Proto existuje i řada společných funkčních požadavků jako jsou ochrana zdraví, ochrana proti hluku, mechanická odolnost, požární bezpečnost, úspory energií či estetické požadavky, které budou v rámci veletrhu řešeny. Kromě odborné veřejnosti, prováděcích firem a majitelů rodinných domů jsou cíleně zváni vlastníci a provozovatelé veřejných budov, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva.

Souběžně se bude konat jubilejní 10. ročník veletrhu úspor energií Solar Praha a 2. ročník veletrhu Řemeslo Praha.

Záštity veletrhům udělily významné instituce a organizace jako jsou například ČKAIT, ČVUT Praha Fakulta stavební či Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Na přípravách doprovodných aktivit úzce spolupracují další odborné svazy, cechy a asociace.

Program veletržního dění bude plný novinek a prestižních akcí. Proběhne jubilejní 15. ročník Konference Izolace 2014, která se bude věnovat především problematice šikmých střešních plášťů. Plochým a zeleným střechám a fasádám se bude věnovat seminář a fórum druhý veletržní den. Velmi zajímavé přednášky připravuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Návštěvníci mohou využít hned několik bezplatných poradenských center pro dotazy z oblasti výstavby a rekonstrukcí domů, z oblasti úspor energií a možností využívání alternativních zdrojů v České republice.

Novinkou budou semináře určené pro vlastníky bytových domů, bytová družstva a vlastníky či provozovatele veřejných budov na téma Úspory energií v bytových domech aneb jak efektivně regenerovat bytový dům. Semináře připravuje pořadatel ve spolupráci se společností Dům plný úspor, jejíž služby jsou zaměřeny na všechny subjekty spravující a provozující budovy a bytové domy. Semináře se budou věnovat úsporám energií, legislativě v oblasti bydlení a úspor energií, správným postupům při přípravě i realizaci zateplení nebo regeneraci bytového domu, jak vybrat správnou firmu a zazní aktuální informace o dotačních programech v ČR (Nová zelená úsporám a Panel 2013+). Semináře úzce souvisejí se zvýrazněným tématem veletrhů Střechy Praha a Solar Praha, kterým jsou fasádní systémy.

Jubilejní 10. ročník veletrhu úspor energií Solar Praha nabídne bohatý program seminářů, přednášek a diskusí včetně bezplatného poradenského centra pro oblast úspor energií a využívání alternativních zdrojů, jehož garantem je společnost EkoWATT, hlavní partner veletrhu Solar Praha. Novinkou bude sekce Šetrná doprava, jejímž partnerem se stal internetový magazín HYBRID.CZ věnující se šetrné ekologické dopravě a hledání alternativ. HYBRID bude garantem poradenského centra Šetrná doprava, kde se zájemci mohou dozvědět cenné rady z oblasti hybridů a elektromobilů, jaké jsou vůbec možnosti alternativních pohonů v ČR, jaká je nabídka vozů na CNG a s tím spojené otázky přestavby či pořízení nového vozu a další inspirativní informace.

Pokračovat bude letošní premiérový úspěšný veletrh pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků s názvem Řemeslo Praha, kde se chystá řada praktických ukázek a možností vyzkoušet si novinky v oblasti řemeslného nářadí, strojů a další techniky.

Pestrý program zaručuje, že si každý návštěvník veletrhu zde najde to „své“, jak široká veřejnost, zástupci měst a obcí, vlastníci domů či bytů tak stavební odborná veřejnost – projektanti, architekti, realizátoři a zástupci stavebních firem.

Přihláškové materiály na veletrhy Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo Praha jsou k dispozici na www.strechy-praha.cz. Do 30. 9. 2013 platí zvýhodněné ceny za výstavní plochu.