Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Bytová jádra

V rámci rekonstrukcí bytových domů jsou bytová jádra ve většině případů na okraji zájmu. Tyto stavební prvky však patří k velmi důležitým částem domu. Jsou mnohdy v katastrofickém stavu a jsou nositeli mnohých vad a nebezpečí z nich plynoucích.

Podívejme se na tuto problematiku trochu detailněji. Bytová jádra v sobě skrývají sociální zařízení a koupelny. Můžeme je rozdělit do následujících skupin:

 • Zděná
 • Vyzdívaná
 • Montovaná - umakartová
 • Skeletová - litý beton

První a druhou skupinu nalezneme v bytových domech, které se na našem území stavěly do počátku padesátých let dvacátého století. Společným znakem je stavební materiál. Jedná se o pálenou, případně dutou cihlu. Rozdíl mezi nimi je pouze v postupu jejich výstavby. Zděná jádra byla stavěna současně s obvodovými zdmi. Tento postup je typický pro domy do počátku třicátých let minulého století. Vyzdívaná jádra byla naopak stavěna až po dokončení hrubé stavby obvodových zdí.

Největší výhodou těchto jader je použitý materiál, který představuje z pohledu času velmi stabilní prvek, stejně jako obvodové zdi.

Základní nevýhodou je koncepce umístění rozvodů vody a elektřiny. Tyto jsou umístěny přímo ve zdivu. V případě havárie je nutná demolice, která může být mnohdy velmi rozsáhlá. Detekce místa poruchy je více než náročná. Dalším velkým problémem je použitý materiál trubek pro rozvody vody - olovo. Tento materiál současným hygienickým požadavkům vůbec nevyhovuje. Jediným řešením je jejich výměna, která s sebou nese opravdu rozsáhlé stavební práce. Výměnu doporučuji využít k úplné rekonstrukci rozvodů v bytovém domě. Jak se říká, při jednom nepořádku vše najednou. Nutno upozornit, že ani elektroinstalace v těchto jádrech není úplně v pořádku. problém způsobuje izolant používaných měděných vodičů, tedy textilní omotávka. Za dobu života je tato již strávená a nesplňuje svoji úlohu.

Na výměnu olověných trubek je možné použít dotaci z dotačního programu, který realizuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Doporučuji neváhat, protože zdravotní závadnost olova v distribuované vodě je prokázána.

Třetí skupina bytových jader patří k těm nejrozšířenějším. Panelová výstavba se datuje do období od počátku padesátých let minulého století po jeho konec. Životnost těchto domů byla projektována na čtyřicet let. Tomuto také odpovídaly zvolené materiály vnitřní vybavenosti. Výhodou těchto staveb byla jejich velmi rychlá výstavba a relativně nízká cena. Rychlost výstavby umožňoval i systém bytových jader. Tato představují samostatný celek, který je umístěn do každého bytu před začátkem výstavby dalšího patra.

Umakartové jádro je sendvičová konstrukce, jejíž kostra je vybudována ze smrkových hranolů. Do této kostry jsou umístěny hliníkové vodiče. Prostor je vyplněn pěnovým polystyrenem a plášť z umakartu (lisovaný dřevitý papír, nasycený pryskyřicemi). Povrch je pokryt lakovanou pryskyřicí. Zařizovací předměty jako je umyvadlo a toaletní mísa ze strany koupelny byly upevňovány na podlahu, respektive na vanu. Ze strany kuchyně bývá umístěna linka, kdy dolní skříňky stojí na podlaze a skříňky horní jsou upevněny došroubováním skrz stěny jádra v místě nosné dřevěné kostry. Nosnost umakartové stěny mimo kostru je téměř nulová.

Tloušťka stěny takovéhoto jádra je cca 3 cm. Akustické vlastnosti jsou díky zvoleným materiálům a tloušťce minimální. Dveře jsou umístěny v kovovém rámu s jednoduchou klikou a pojistnou páčkou pro zamčení.

Tato jádra v současné době jedním z nejnebezpečnějších prvků v celém domě. Jistě vás napadne otázka proč.

Odpověď nalezneme ve výše uvedeném textu. Je to zvolený materiál. Stěna je vyrobena z materiálů, které jsou hořlavé, a uvnitř se nachází potenciální zapalovač v podobě hliníkových elektrických rozvodů. Průměr vodiče je nutné navrhnou v návaznosti na předpokládanou velikost připojovaných spotřebičů. Stávající vybavenost kuchyně a koupelny z pohledu elektrických spotřebičů mnohonásobně převyšuje doby výstavby. Tenkrát byly standardem maximálně kuchyňské roboty, mlýnky na kávu a ledničky. Nemusím jistě vypisovat stávající vybavení kuchyně těmito spotřebiči.

A kde je ten zapalovač v podobě elektrického vodiče? Elektrický proud, který tímto vodičem prochází, jej zahřívá. Pokud jsme zvolili vodič, který je dimenzovaný na proud 3A a budeme jej zatěžovat proudy výrazně většími (větší počet spotřebičů), bude se výrazně více zahřívat. Zahřívání může dosáhnout zápalné hodnoty materiálu jádra.

   

Druhý problém související s nebezpečím zahoření stěny jádra je v přechodovém odporu šroubovaných spojů zásuvek a vypínačů. Tato problematika byla popsána v minulém čísle bulletinu.

Jediným řešením je výměna elektroinstalace, kdy bude instalován rozvod, který bude splňovat stávající požadavky odběru proudu v návaznosti na počet používaných spotřebičů. Je nutné upozornit, že výměna není jednoduchou záležitostí. Pokud ji chceme udělat zodpovědně, nezbývá nám nic jiného, než vybudovat celé jádro znovu. Výměna rozvodů uvnitř umakartových stěn je v podstatě nemožná.

Elektrické rozvody nejsou však jediným důvodem proč jádro přestavět. Dalším, velmi závažným důvodem je technický stav vlastní konstrukce jádra. Prostor koupelny a toalety je velmi namáhán vnitřní vlhkostí, která je velmi vysoká. Pokud přihlédneme k stavu vzduchotechniky, která je téměř všude nefunkční, získáváme ideální prostředí pro hnilobné procesy a plísně. Prostor za vanou, toaletou a v rozích u podlahy jsou místa, kde se tyto přirozené procesy nejvíce projevují. Velmi podobná situace je v oblasti za kuchyňskou linkou. Jádro je v těchto místech z obou stran téměř uhnilé a hrozí celá destrukce jádra. Prvním projevem je zhoršené zavírání dveří, následované zápachem z hnilobných procesů. Tyto projevy nejsou pouze estetického charakteru. Rostoucí počet alergických onemocnění může být způsoben právě plísněmi, které jsou uvnitř napadených konstrukcí a v prostorách velmi těžko dostupných a na oko skrytých.

Uvedené nedostatky je možno odstranit komplexní rekonstrukcí celého jádra. Jádro je součástí bytu a tak je vžit názor, že tento revitalizační prvek je záležitostí čistě individuální. Opak je pravdou. Individuální a amatérský přístup je to nejhorší řešení. Pokud budeme rekonstrukci jader realizovat společně v rámci komplexní revitalizace bytového domu, je možné na tyto aktivity využít v oblasti financování například dotační program Nový panel. Při modernizaci bytových jader, je možné využít velmi zajímavých slev realizačních společností a dodavatelů materiálů v rámci takzvaných objemových bonusů. Dalším důležitým faktorem je zatížení obyvatel domů v rámci času potřebného na stavební práce. V případě modernizace všech jader najednou, je zátěž obyvatel výrazně kratší.

Jak postupovat?

Vždy je nutné zpočátku posoudit technický stav celého domu. Následně volíme materiál, který pro rekonstrukci použijeme. Je nutné akceptovat statiku konstrukce budovy, v případě individuální rekonstrukce i patro, v kterém se byt nachází. Je nutné tyto aktivity ohlásit buď samosprávě SVJ nebo BD.

Vždy si nechte udělat projekt! Promyslete si, kolik spotřebičů budete používat. Úměrně tomu nechte navrhnout umístění a počet zásuvek.

V kuchyni doporučuji jednu dvojitou zásuvku u vařiče. Tuto zásuvku nechte vyvést na samostatný jistič. U hlavní kuchyňské desky je dobré mít alespoň dvě dvojité zásuvky, kdy každá je umístěna na jednom konci pracovní desky. Pokud zvolíte i desku za "roh" je dobré i nad tuto umístit jednu zásuvku. Nezapomeňte na vypínače osvětlení desky, které je umístěno na dolní straně horních skříněk.

V koupelně je dobré umístění zásuvky u umyvadla. I tuto je vhodné vyvést na samostatný jistič. Koupelna je prostor se zvýšenou vlhkostí, a tak je bezpečnost na místě.

   

Při rekonstrukci je možné upravit i rozměry jádra, kdy s minimálním zvětšením jádra, získáme větší prostor v koupelně. Vždy je nutné vědět, kam dáme pračku. Není neobvyklé, že je umísťována do kuchyně, jako součást kuchyňské linky. Prostor pro pračku je dobré osadit vlastním odpadem s pachovým sifonem. Zásuvka pro pračku si také zaslouží vlastní jistič.

Materiály, které se používají pro vlastní výstavbu, se dají rozdělit do dvou základních skupin. Jsou to systémy suché výstavby (sádrokartony) a vyzdívaná jádra (pórobetony). Volba materiálu záleží na statice budovy. Osobně doporučuji systémy suché výstavby. Tyto systémy mají velkou výhodu v rychlosti stavby. Mezi přední dodavatele patří společnost Knauf, na stránkách www.knauf.cz, naleznete celý sortiment a jednotlivé systémy příček.

Nevýhodou tohoto řešení je relativně nižší nosnost hmoždinky některých sádrokartonů. Tento neduh je velmi elegantně řešitelný umístěním dřevěných trámků (vnitřní konstrukce), které se následně použijí pro zavěšení těžších zařizovacích předmětů. Velkou výhodou je jednoduché a elegantní umístění všech rozvodů.

Nesmíme zapomenout na dvířka prostoru "stoupaček". Jejich výroba není náročná a pro zručného zámečníka je to otázka několika hodin. Jsou tvořena kovovým rámem, opláštěným sádrokartonem.

Vždy je nutné prostor mezi deskami sádrokartonové stěny vyplnit akustickou, protipožární výplní. Vhodné jsou sklovláknité a čedičové vlny. Široký sortiment nabízí například společnost Isover.

Rekonstrukcí bytového jádra získáme velmi pěkný a hlavně bezpečný prostor koupelny, toalety a kuchyně. Modernizací jádra výrazně zvýšíme hodnotu celého bytu.

Poslední skupina bytových jader (skeletová) je pro svoji krátkou dobu užívání v současné době bezproblematická a mimo standardní údržbu nepotřebuje větších úprav.

Na závěr velmi stručné shrnutí:

 • V kritickém stavu jsou umakartová bytová jádra.
 • Jediným řešením je jejich komplexní výměna.
 • Nejoptimálnější je výměna jader v celém domě v rámci komplexní revitalizace bytového domu s využitím dotačního programu.
 • Na počátku je nezbytné posouzení budovy a následně dobrý projekt.
 • Výměnu jader je nutné odsouhlasit představenstvem SVJ respektive SBD.
 • Musíme vědět, kde a co budeme používat v kuchyni a koupelně.
 • Materiál nového jádra závisí na statickém stavu budovy.
 • Nové jádro zvyšuje bezpečnost obyvatel z pohledu potenciálního zahoření a zdravotních problému v podobě alergií souvisejících s plísněmi.
 • Investice do jádra se navíc rychle vrátí v podobě zvýšení hodnoty celého bytu.

Přeji hodně úspěchů při rozhodování se o rekonstrukci jádra a následně při vlastní práci.

 
 
Reklama