Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Desatero rad pro úspěšnou revitalizaci

V roce 2010 v projektu Jak to dělají proběhlo 30 úspěšných seminářů v řadě měst ČR, které navštívilo od 40 do 80 účastníků. Zhruba 20-30% účastníků přišlo opakovaně při srovnání s rokem 2009.
Na seminářích byla přednášena témata aktuálních pro revitalizaci bytových domů:


Témata seminářů v roce 2010 a přednášející společnosti
V roce 2011 se v projektu Jak to dělají připravuje opět série cca 30 seminářů.DESATERO RAD PRO ÚSPĚŠNOU REVITALIZACI

1. Posouzení stavu budovy

Vždy volte tu společnost, která nabízí co nejkomplexnější posouzení technického stavu budovy.
Dům nelze posoudit od stolu. Energetický audit či průkaz nejsou dokumenty pro splnění legislativní povinnosti, ale dokumenty, které vám pomáhají při rozhodování o dalším postupu. Měly by také obsahovat doporučený postup při odstraňování zjištěných závad.

2. Komplexní řešení revitalizace

„Hašení“ okamžitých nedostatků je krátkodobým odsunutím dalších problémů. Komplexní řešení revitalizace přináší prokazatelně větší úspory v oblasti energetických ztrát, výrazně zvyšuje kvalitu a komfort bydlení. Takovým postupem lze výrazně ušetřit, i když se vložené náklady jeví na první pohled relativně vysoké ve srovnání s revitalizací provedenou dílčími kroky.

3. Způsob financování

Můžete stavbu financovat z vlastních zdrojů, anebo využít finančních služeb některého bankovního domu. Při výběru je pro vás vždy důležitá položka související s celkovými náklady na pořízení úvěru. Tedy celková suma za všechny související poplatky, úroková sazba a doba splácení. A opět připomeneme otřelé pravidlo - nižší úroková sazba nemusí znamenat levnější úvěr. Prověřte si také podmínky v případě předčasného splácení nebo prodlení splátek.

4. Podpora státu

Dotační programy PANEL a ZELENÁ ÚSPORÁM a záruka jistiny ČMZRB představují významnou finanční pomoc. I tak je důležité upozornit, že úspory, které získáte komplexní revitalizací domu, tuto pomoc výrazně převyšují. Komplexní revitalizace s sebou navíc nese přínosy, které finančně ocenit nelze.

5. Cena

Při porovnání ceny od jednotlivých potenciálních dodavatelů srovnávejte srovnatelné. Na začátku je nutné stanovit přesně požadavky. Zkontrolujte rozsah nabízených položek u jednotlivých nabídek. Srovnejte s doporučením projektanta v návaznosti na zjištěný stav bytového domu. Na první pohled nižší cena nemusí znamenat ušetřené finanční prostředky. Pozor na více práce.

6. Volba materiálů

Dbejte na dodržování materiálů předepsaných v projektu. Zkuste kontrolovat dodávky na vaši stavbu. Opět platí pravidlo, levný materiál nemusí vždy přinést úspory. Volte takového dodavatele, který má jméno na trhu, je stabilní a dá se u něj na základě jeho referencí předpokládat vysoká kvalita.

7. Výběr dodavatele stavebních a montážních prací

I zde platí pravidlo - vybírejte na základě prověřených a ověřitelných informací, tedy dívejte se, jak to dělali jinde. Nejlépe osobním kontaktem s lidmi, kteří vám mohou podat své osobní zkušenosti s danou společností. Dále je důležité si uvědomit, že v průběhu vlastní revitalizace domu je tento dům stále užíván a obýván. Vlastní harmonogram prací vám tedy společnost musí nabídnout a připravit tak, aby se i během stavebních prací v domě dalo relativně „normálně“ žít.

Na TZB-info například: Jak vybrat a nakoupit plastová okna nebo také Zateplování budov v praxi - možnosti navrhování, provádění, kontroly a posuzování a Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení staveb

8. Průběžná kontrola

Stavební dozor nezávislý na dodavateli je důležitým pomocníkem. V průběhu stavby však nespoléhejte pouze na něj. Dívejte se okolo sebe, nebojte se zeptat a vyžadujte odpověď. Máte-li podezření, že se děje něco nesprávného, ihned reagujte. V případě nejasností kontaktujte stavební dozor. Informujte samotné obyvatele domu, co a jak se bude dělat. I oni mohou pomoci s kontrolou. Závady odhalené v průběhu stavebních prací včas, vám můžou do budoucna ušetřit velké problémy a potíže.

9. Uložení stavebního materiálu a předání stavby

Vždy dohlížejte na to, jak je stavební materiál uložen. Je nepříjemné, když zjistíte, že se váš zateplovací materiál nachází na druhé straně sídliště, protože foukal silný vítr. Hodnota složeného materiálu je velmi vysoká, a tak zde hrozí i nebezpečí zcizení.
Po dokončení stavebních prací by stavba měla být předána v takovém stavu, aby i okolí odpovídalo novému kabátu vašeho domu.

10. Pojištění

Doporučujeme vždy revitalizovaný dům přepojistit. Po rekonstrukci má výrazně vyšší hodnotu, a tak stávající pojistná smlouva s velkou pravděpodobností neplní 100% svůj účel a nemovitost je podpojištěná.
Pojistit lze také stavbu, materiál i odpovědnost, a zabránit tak nepříjemnostem v průběhu realizace.
… a pár informací navíc

  • Komplexní revitalizací lze dosáhnout úspor 30 až 60%
  • Použitím nestandardních zdrojů energií se energetické náklady mohou ještě výrazněji snížit
  • Ne všechny přínosy lze finančně vyčíslit
  • V průběhu stavebních prací chraňte okolí domu, hlavně stromy a keře
  • V domě nežijí pouze lidé, chraňte tedy i ty, kteří bydlí s vámi a mohou být ohroženi, (kontaktujte Českou inspekci životního prostředí)

Další důležité informace najdete v rubrice TZB-info Regenerace bytových domů


Seminář v projektu Jak to dělají v roce 2010
 
 
Reklama