Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Probíhá 19. ročník konference Tepelná ochrana budov

Na Štrbském plese probíhá již 19. ročník konference Tepelná ochrana budov, letos s podtitulem Quo Vadis. Úvodní klíčové příspěvky kriticky hodnotily mimo jiné stav navrhování opatření tepelné ochrany v praxi a upozornily na důležité změny, které nás brzy čekají.

Konferenci zahájila tradičně prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. Na první příspěvek o vývoji tepelnětechnických požadavků, který vyvrcholil požadavky na energetickou náročnost v posledních letech, navázala současným stavem navrhování a posuzování tepelné ochrany budov. Kriticky v emotivním příspěvku položila otázky: Jsou všichni ti, kteří vykonávají tepelnětechnická posouzení a energetické hodnocení specialisté? Nebylo by potřebné, abychom dodržovali požadované postupy a předpisy? Nechceme, aby energetický průkaz plnil účel, pro který se zavedl? Upozornila na skutečnost, že stavební tepelná technika je především stavební fyzika, tedy správné výpočtové posuzování konstrukcí, a to se správnými vstupy.

Zahájení
Zahájení konference Tepelná ochrana budov: Quo Vadis? Štrbské Pleso, 25. 5. 2017, hovoří prof. Ing. Zuzana Sternová, CSc.

Společně s Ing. Jiřím Šálou, CSc., upozornili na zaměňování deklarované a návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti, případně na jejich chybnou interpretaci tepelnými techniky. Apelovali na výrobce, aby správně uváděli vlastnosti svých produktů. Ing. Šála popsal trendy v tepelné ochraně budov, mezi které patří zpřesňování a zjednodušování nástrojů a dynamické metody hodnocení. Upozornil na potřebu aktualizaci požadavků a metod hodnocení. Jako příklad uvedl letní stabilitu, kde je potřeba stanovit nové požadavky a doplnit jednoduché hodnocení protisluneční ochrany.

Jako limitující faktory tepelné ochrany označil nedostatečný odborný růst projektantů po ukončení školního vzdělání a nedostatečnou komunikaci projektantů a zhotovitelů, kdy v nekvalitní realizaci padá snaha o dobrý návrh.

Priorita MPO je BIM, pracuje se na zákoně o stavebních výrobcích

Ing. Ludmila Kratochvílová z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vyjmenovala priority resortu v oblasti stavebnictví: Digitalizaci ve stavebnictví v projektu Stavebnictví 4.0, zavedení metody BIM do stavební praxe (BIM je nyní na MPO prioritní úkol), rekodifikace stavebního práva, navazující na aktuální novelu stavebního zákona, a pokračující práci na zákonu o stavebních výrobcích, který by měl sjednotit harmonizovaný a neharmonizovaný postup uvádění stavebních výrobků na trh. Paragrafové znění zákona má vzniknout do konce roku 2018.

Změna směrnice 31/2010/EU

Konference Tepelná ochrana budov probíhá v hotelu Patria, Štrbské Pleso © wkbilder - Fotolia.com
Konference Tepelná ochrana budov probíhá tradičně v hotelu Patria, Štrbské Pleso © wkbilder - Fotolia.com

O připravované změně evropské směrnice 31/2010/EU o energetické náročnosti budov hovořila Ing. Alena Ohradzanská z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Jako hlavní změny uvedla požadavek na dekarbonizaci budov do roku 2050, zavedení ukazatele inteligentnosti budovy, dobrovolnou alternativu k fyzickým kontrolám systémů vytápění a klimatizace a zejména zavádění požadavků na infrastrukturu pro elektromobilitu. V aktuálním znění návrhu mají být nové bytové domy a bytové domy, kde se provádí velká změna, kde je 10 a více parkovacích míst, vybaveno přípravou pro kabeláž na jednu dobájecí stanici na každé 3 parkovací místa. U nebytových domů by to měla být přímo 1 nabíjecí stanice na každé desáté parkovací místo a příprava pro kabeláž na každé třetí parkovací místo. Dotkla se i stanovení faktoru primární neobnovitelné energie, které je politickým rozhodnutím, a položila otázku, zda technici jej mají možnost ovlivnit, zda lze podchytit fyzikálně. Na Slovensku je hodnota faktoru primární neobnovitelné energie pro elektřinu 2,2. V ČR je to hodnota 3. Z neoficiálních informací v kuloárech zní, že ke změně v ČR by mohlo dojít v první polovině roku 2018, ale nikoliv na hodnotu blížící se Slovensku. Pravděpodobná je hodnota kolem 2,7. Na skutečnost si ale budeme muset ještě počkat.

Změny v hodnocení energetické náročnosti budov

Ing. Petr Kučera, CSc., z Centra stavebního inženýrství hovořil o očekávaných změnách v hodnocení energetické náročnosti budov. Změněna by měla být povinnost energetického auditu pro podniky podle velikosti pouze s ohledem na korporátní vztahy v rámci ČR, nikoliv v rámci zahraničních vztahů, z čehož plynula povinnost i pro podniky, kde to nemělo praktické opodstatnění. Sjednotit by se měly podmínky k výkonu činnosti energetického specialisty pro fyzické a právnické osoby. Upraveny by měly být podmínky průběžného vzdělávání energetických specialistů, kdy bude zavedena povinnost školení měřená získanými kredity, odpadnout by měly pravidelné zkoušky v intervalu 3 let.

Konference pokračuje odbornými přednáškami z oblasti zlepšování tepelněizolačních vlastností a navrhování a provádění ETICS. V pátek bude nabitý program konference pokračovat tématy Výpočtové metody a metody měření, Aplikace druhé generace technických norem souvisejících s energetickou náročností budov a Dobré příklady navrhování budov směřujících k budovám s téměř nulovou spotřebou energie.

 
 
Reklama