Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

RELAZZO - Vaše pravá terasa

Terasová podlaha REHAU Relazzo poskytuje díky svému oboustranně použitelnému povrchu možnost volby mezi dvěma různě profilovanými povrchy. Upevnění jednotlivých dílů terasové podlahy je provedeno pomocí speciálně konstruovaných kovových svorek s ušlechtilé oceli, umožňujících snadnou montáž a dostatečnou stabilitu konstrukce.

Přejete si terasu, která by se k Vám hodila a která by vyjadřovala Váš životní styl? Na které se budete moci uvolnit a příjemně relaxovat? Na které se i děti budou cítit dobře, a to i tehdy, až vyrostou?

Proměňte Vaši terasu v útulný obytný prostor, kde se budete cítit dobře - umožní Vám to systém RELAZZO od společnosti REHAU. Terasový systém RELAZZO nabízí vše, na čem při realizaci Vaší nové terasy skutečně záleží.

Popis výrobku

Profily (terasová podlaha a nosná konstrukce) sestávají z vysoce kvalitního polypropylenu a minimálně 50 % dřevěných vláken. Tato materiálová kombinace z dřeva a polymeru se nazývá Wood-Polymer-Composite, krátce WPC. Přimíšením dřevěných vláken do polypropylenu, jsou sloučeny pozitivní vlastnosti umělé hmoty a dřeva. Při vynikajících mechanických parametrech získává tak profil přirozenou strukturu a vnější vzhled. Dodatečným kartáčováním povrchu terasových podlah je dosaženo drsného povrchu, který dále zdůrazňuje přirozený vzhled výrobku. Mimoto je tím dosaženo podstatně vyšší protiskluzové odolnosti ve srovnání s terasovými podlahami z plného dřeva. Dalšími přednostmi jsou proti terasovým podlahám z plného dřeva mimo jiné nižší nároky na čištění, delší životnost a lepší rozměrová stabilita.

Terasová podlaha Relazzo poskytuje díky svému oboustranně použitelnému povrchu možnost volby mezi dvěma různě profilovanými povrchy. Upevnění jednotlivých dílů terasové podlahy je provedeno pomocí speciálně konstruovaných kovových svorek s ušlechtilé oceli, umožňujících snadnou montáž a dostatečnou stabilitu konstrukce.

Vlastnosti povrchu a barva

Profily (terasová podlaha a nosná konstrukce) sestávají z vysoce kvalitního polypropylenu a minimálně 50 % dřevěných vláken. Tato materiálová kombinace z dřeva a polymeru se nazývá Wood-Polymer-Composite, krátce WPC. Přimíšením dřevěných vláken do polypropylenu, jsou sloučeny pozitivní vlastnosti umělé hmoty a dřeva. Při vynikajících mechanických parametrech získává tak profil přirozenou strukturu a vnější vzhled. Dodatečným kartáčováním povrchu terasových podlah je dosaženo drsného povrchu, který dále zdůrazňuje přirozený vzhled výrobku. Mimoto je tím dosaženo podstatně vyšší protiskluzové odolnosti ve srovnání s terasovými podlahami z plného dřeva. Dalšími přednostmi jsou proti terasovým podlahám z plného dřeva mimo jiné nižší nároky na čištění, delší životnost a lepší rozměrová stabilita.

Terasová podlaha Relazzo poskytuje díky svému oboustranně použitelnému povrchu možnost volby mezi dvěma různě profilovanými povrchy. Upevnění jednotlivých dílů terasové podlahy je provedeno pomocí speciálně konstruovaných kovových svorek s ušlechtilé oceli, umožňujících snadnou montáž a dostatečnou stabilitu konstrukce.

Vlastnosti povrchu a barva

K zvýšení protiskluzové odolnosti povrchu, je terasová podlaha zdrsněna speciálním postupem kartáčování. Na rozdíl od terasových podlah z plného dřeva je tím dosaženo třídy drsnosti R11-R12. Především u mokrých profilů je tímto postupem minimalizováno riziko úrazů. V závislosti na místě použití terasové podlahy je nutno počítat se změnami barevnosti povrchu. Tyto změny mohou být vyvolány působením UV záření a jinými vlivy životního prostředí. Funkčnost terasových profilů tím ale není ovlivněna.

Tepelné vlastnosti

Materiál byl vyvinut tak, aby byla zaručena vysoká tvarová stabilita a pevnost profilu i při intenzivním slunečním ozáření. Trvalému zatížení teplotami nad 60 °C na povrchu terasových podlah je však nutno se vyhnout aby nedošlo za současného mechanického namáhání k poškození povrchu.

Chemické vlastnosti

REHAU výrobky z WPC neobsahují žádné těžké kovy ani jiné příměsi, ohrožující životní prostředí. Materiál WPC se vyznačuje vysokou odolností proti vnějším vlivům životního prostředí. Je však nutno zabránit působení silných oxidačních činidel jako průmyslových bělicích prostředků a silných kyselin, jakož i organických rozpouštědel (např. etanol, aceton, xylol, uhlovodíky, atd.).

Ochrana před úrazem

K vyloučení nebezpečí ohrožení života je nutno bezpodmínečně respektovat a dodržovat následující upozornění. Při zatížení více než 350 kg na jednotlivá prkna je nutno nosnou konstrukci provést těsnější než je udáno (podle směru pokládky). Výrobky nemají stavebně technické osvědčení a z tohoto důvodu je nelze použít pro nosné a konstrukční účely. Příslušným způsobem je nutno respektovat místní stavební předpisy. Při mokru popř. použití kluzkých přípravků je nutno dát pozor na sníženou protiskluzovou odolnost.

Tipy pro ošetřování

Ošetření a údržba terasových podlah REHAU je záležitostí uživatele. Čím častěji se terasové podlahy čistí, tím delší dobu zůstávají bez znečištění. Pravidelným čištěním se především z rýh odstraní různé usazeniny (špína, zbytky jídel,…). Tím se předchází napadení plísněmi, kterým usazeniny jinak slouží jako živná půda. Principielně je důležité odstranit znečištění (především tuky a oleje) pokud možno co nejdříve, aby se vsákly do dřevěných vláken pokud možno co nejméně. Pokud se k odstranění silného znečištění použijí bělicí prostředky, je nutno příslušný prostředek předem vyzkoušet na skrytém místě terasové podlahy z hlediska jeho odbarvujících vlastností.Pro mírné až silné znečištění by v zásadě měly být uplatněny následující čisticí postupy.

Základní čištění

Týdenní zametení a minimálně dvakrát ročně opláchnutí teplou (nikoliv horkou) vodou udrží Vaši terasu trvale čistou. Pokud jednoduché opláchnutí nestačí, doporučujeme ostříkání vysokotlakým čisticím zařízením (max. 60 °C, 100 bar, při minimální vzdálenosti 500 mm) a očištění mýdlem nebo obvyklými prostředky na čištění podlah. Pro těžko odstranitelné skvrny lze použít čisticí prostředky na bázi kyseliny šťavelové. Zvířecí výkaly a moč lze obvykle odstranit jako každé jiné znečištění pomocí teplé vody, vysokotlakého čisticího zařízení a mírných čisticích prostředků.

Hospodárnost

Z hlediska důsledného ekologického hospodaření jsou WPC profily v plném rozsahu recyklovatelné. Likvidaci lze obecně provádět jako pro neskladný odpad nebo prostřednictví sběrných dvorů recyklovatelného odpadu. Přitom je ale pro likvidaci nutno bezpodmínečně respektovat platné místní předpisy a nařízení. Díky podstatně delší trvanlivosti a téměř žádné nutnosti dalšího ošetření, jsou terasové WPC profily z dlouhodobého pohledu podstatně ekonomičtější než obvyklé dřevěné krytiny.

TERASOVÝ SYSTÉM RELAZZO WPC OD FIRMY REHAU
Online-Konfigurátor

REHAU, s.r.o.
logo REHAU, s.r.o.

Firma REHAU nabízí prémiová řešení na bázi polymerů. Pro oblast TZB dodáváme podlahové a stěnové vytápění/chlazení – trubky a technika spojování, systémové desky, regulace, rozdělovače; rozvody studené a teplé vody - instalace pitné vody, odhlučněná ...