Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nejčastější chyby při montáži suché podlahy a jak se jim vyhnout

Suché plovoucí podlahy s vyrovnávacím podsypem Liapor a podlahovými deskami představují velmi rychlé a relativně snadné řešení pro rekonstrukci staré i realizaci nové podlahy. Stačí správný materiál, nějaké to nářadí, šikovné ruce a za pár hodin může být podlaha pochozí. Aby ale sloužila tak, jak má, je důležité dodržet správný postup a vyvarovat se nejčastějším chybám.

Správný postup

  1. Jako první je nutné odstranit původní nášlapné vrstvy podlahy, starý násyp a podklad důkladně očistit.
  2. U podlah na dřevěném stropě se podklad překrývá netkanou geotextilií. U podkladů betonových nebo keramických není separace nutná.
  3. Následuje položení vyrovnávacího podsypu z kameniva Liapor 1–4 mm, jehož vrstva by neměla být nižší než 2 cm. Liapor je doporučeno ukládat v pruzích o cca 20 % širších, než je formát podlahových desek a deskami ho také po pruzích zaklápět.
  4. Vrstva Liaporu se urovnává a hutní pouze ručně.
  5. Chcete-li zvýšit kročejový útlum, je možné mezi podlahové desky a Liapor položit ještě kročejovou izolaci.
  6. Na vyrovnanou a zhutněnou vrstvu Liaporu, případně na kročejovou izolaci, se následně pokládají podlahové desky.
  7. Proces vyrovnání podlahy suchým systémem obvykle končí finálním přetmelením a přebroušením spár dle doporučení výrobce podlahových desek.
  8. Na takto připravený podklad lze pokládat jakoukoliv nášlapnou vrstvu (laminátovou či vinylovou podlahu, dlažbu, koberec a podobně).Vyhněte se chybám

I když je realizace takové podlahy celkem snadná, nese s sebou jisté riziko chyb. Podívejte se, jaké jsou ty nejčastější a jak se jim vyhnout.

Zvolte správný druh podsypu

Jako vyrovnávací podsyp suchých plovoucích podlah se používá výhradně nejjemnější frakce keramického kameniva Liapor s průměrem zrn od 1 do 4 mm. Podsyp z Liaporu totiž vykazuje určitou setřesitelnost, která se různí podle použitého druhu a frakce. U nejjemnější frakce kameniva k sobě jednotlivá zrna kameniva lépe sesednou a současně vyplní i tu sebemenší nerovnost podkladu. Po správném setřesení a zhutnění je objem zásypu z Liaporu stabilní a nevykazuje další sedání v čase.

Utěsnění prasklin v podkladu a stěnách

Aby zůstala vrstva podsypu stabilní, je nezbytné zamezit, aby zrna Liaporu unikala do spár a prasklin v podkladu nebo přilehlých stěnách. Takové praskliny je nutné před montáží zatmelit nebo jinak utěsnit. Například právě výše zmíněným položením geotextilie na dřevěných stropech.

Ukládání v pruzích

Vrstvu kameniva Liaporu nikdy nesmíte ukládat najednou v celé ploše místnosti! Liapor, ať už jakkoliv zhutněný, není v ploše pochozí bez provizorního zakrytí. Zásyp je proto vhodné ukládat v pruzích jen o cca 20 % širších, než je formát zvolených podlahových desek. Stejně tak, po částech, probíhá i zaklápění podlahovými deskami.

Otestujte správné a dostatečné zhutnění

Urovnání a hutnění Liaporu do požadované výšky se provádí pouze ručně, obvykle s pomocí hliníkových stahovacích latí, hladítek a vodováhy. Pokud je hutnění správně provedené, vrstva keramického kameniva nevykazuje žádné další sedání. Kontrola správného provedení zhutnění je taková, že se na vrstvu keramického kameniva položí odřezek podlahové desky velikosti cca 50×50 cm a pokud si na desku stoupne statný dospělý člověk, neměla by se pod ním deska hýbat.

Vhodné podlahové desky

Pro zaklopení lze zvolit OSB desky, desky sádrovláknité, sádrokartonové, cementotřískové, případně i další, které se pokládají a spojují dle doporučení jejich výrobce. Minimální doporučená tloušťka desek je 25 mm.

Podívejte se na video

Správný postup montáže suché plovoucí podlahy ilustruje třeba toto video.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Poradenství od výrobce

Další informace o vyrovnávacím podsypu Liapor a kontakty na obchodně-technické poradce najdete na webu www.liapor.cz.LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
logo LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k. s. vyrábí kompletní sortiment stavebních materiálů LIAPOR pro hrubou stavbu. Základním materiálem pro jejich výrobu je lehké keramické kamenivo Liapor, které nahrazuje běžné přírodní kamenivo.