Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Nízkoemisní podlahové materiály Thomsit v památkově chráněné budově

Obnova památkově chráněné budovy stála cca 53 milionů Eur a otázka udržitelnosti hrála při rekonstrukci rozhodující roli. Použito bylo vysoce kvalitní zasklení, automaticky ovládané žaluzie, solární panely a energeticky úsporný systém pro regulaci teploty v interiéru. Téměř 11.000 m2 podlahové plochy realizovala firma Waschke GmbH & Co. KG z Offenburgu s nízkoemisními podlahovými materiály Thomsit.

Tři kilometry dělilo zrekonstruovanou moderní budovu Spolkového ústavního soudu od přechodného sídla na předměstí Karlsruhe, kde po více jak tři roky pracovalo 16 soudců ústavního soudu. Po dobu rekonstrukce však zůstal archiv soudu v původní budově a to vyvolávalo velké komplikace. Denně se muselo dopravovat mezi původním a provizorním sídlem velké množství archivního materiálů. Ukončení několikaleté rekonstrukce v plánovaném termínu (srpen 2014) bylo proto nejvyšší prioritou.

S cílem dodržet stanovený termín proto předseda Spolkového ústavního soudu Dr. Andreas Vosskuhle oslovil už na začátku roku prostřednictvím osobního dopisu vedení firem, které se podílely na rekonstrukci a pozval je k osobní schůzce. Tohoto setkání se účastnilo více jak 100 firem a Dr. Vosskuhle na něm seznámil všechny přítomné s podmínkami, v nichž v provizoriu ústavní soud pracuje. Akce měla svůj zjevný význam, protože rekonstrukce sídla Spolkového ústavního soudu byla v pořádku dokončena v řádně plánovaném termínu v srpnu 2014.

Obnova památkově chráněné budovy stála cca 53 milionů Eur a otázka udržitelnosti hrála při rekonstrukci rozhodující roli – použito bylo vysoce kvalitní zasklení, automaticky ovládané žaluzie, solární panely a energeticky úsporný systém pro regulaci teploty v interiéru. Téměř 11.000 m2 podlahové plochy realizovala firma Waschke GmbH & Co. KG z Offenburgu s nízkoemisními podlahovými materiály Thomsit.


Po vyfrézování staré vrstvy byly do praskliny
vloženy potěrové sanační svorky

Trhliny byly utěsněny nízkoemisní pryskyřicí
Thomsit R 727

Tekutá opravná pryskyřice Thomsit R 727 rychle
vytvrzuje a dobře proniká do podkladu

Vzhledem k tomu, že původní betonové potěry nepůsobily příliš stabilně, použila realizační firma Waschke pro zpevnění plochy speciální dvousložkovou epoxidovou penetraci Thomsit R 755 a zasypala ji ihned křemičitým pískem. V přízemních částech budovy plnil tento nízkoemisní nátěr (podle EMICODE EC 1PLUS) dvě hlavní funkce: zpevnění potěru a izolaci od vlhkosti vzlínající kapilárami nebo zbytkové vlhkosti.


Pro lepší přilnavost posypali pracovníci pryskyřici velejemným pískem

Na téměř 11.000 m2 podlah Spolkového
ústavního soudu je použita
samonivelační podlahová vyrovnávací hmota
Thomsit DX

"Podklad vyžadoval celkovou sanaci," uvedl stavbyvedoucí Roman Frenzel. "Na všech podlahách byly zbytky starých stěrek a lepidel. Navíc se na nich vyskytovalo mnoho menších, ale i větších trhlin. Místnosti díky nim někdy vypadaly jako malé krátery. Proto jsme museli podklad dokonale vyčistit a trhliny uzavřít.“

Zasedací místnost v samém srdci komplexu budov, ve kterém soudci oznamují před kamerami novinářů své ústavní nálezy, nebyla výjimkou. K opravám a pevnému uzavření trhlin použila firma Waschke dvousložkovou bleskovou opravnou pryskyřici Thomsit R 727, která rychle vytvrzuje a dobře proniká do podkladu. Opravná pryskyřice neobsahuje rozpouštědla a díky minimu emisí plní normu EMICODE EC 1PLUS. Trhliny v potěru byly před opravou v případě potřeby rozšířeny – např. brusným kotoučem – a dobře vyčištěny vysátím. Kolmo k trhlině v pravidelných odstupech se zařízly spáry až do poloviční tloušťky potěru a do nich vložili pracovníci ocelové hřebíky, případně potěrové sanační svorky. Poté byla podlaha vyrovnána nízkoemisní rychletuhnoucí samonivelační hmotou Thomsit DX, která je pochozí po 1-2 hodinách a vytváří podklad s výtečnou výslednou pevností.


Na téměř 11.000 m2 podlah Spolkového ústavního soudu je použita samonivelační podlahová
vyrovnávací hmota Thomsit DX

Stěrka Thomsit DX rychle tvrdne,
pochozí je už po 1-2 hodinách

Tato skladba podlahové konstrukce je použita ve všech částech budovy – bez ohledu na krytiny, které byly položeny v jednotlivých místnostech. V chodbách, kancelářích a dokonce i v zasedací místnosti byly položeny velmi kvalitní tkané koberec z 90% vlny. „Obvykle se tyto koberce ze střižní vlny používají pouze v soukromém sektoru," říká prokuristka firmy Waschke Cordula Hucková, „protože nejsou vhodné pro veřejné prostory. Nicméně u Spolkového ústavního soudu se jednalo o speciálně na zakázku vyrobené a upravené koberce.".

Dodací lhůta byla tři měsíce a stejně dlouho se připravoval i plán pokládky. U koberců v rolích o šířce 320, 380 a 460 centimetrů metrů se bral v potaz i směr pokládky. „Před samotným lepením koberců byly místnosti ještě jednou přesně zaměřeny, protože krytina měla zejména na větších plochách tendenci k zvlnění,“ dodala Cordula Hucková.


Koberce byly lepené nízkoemisním disperzním
lepidlem Thomsit T 410 Aquatack®

Lepidlo Thomsit T 410 Aquatack® poskytuje
vysokou konečnou pevnost lepeného spoje

S disperzním lepidlem nalepili podlaháři
přibližně 7000 m2 textilních krytin

Použito bylo disperzní lepidlo
Thomsit L 240 D

Vzhledem k velkému počtu kolejnic, po kterých se posouvají archivní skříně,
je linoleum nalepeno v rastru 1,2 a 1,8 metru

7000 m2 koberců lepili podlaháři nízkoemisním disperzním lepidlem Thomsit T 410 Aquatack®, cca 3700 m2 linolea v archivech soudu pak disperzním lepidlem na linoleum Thomsit L 240 D. Velmi silně lepicí disperzní lepidlo s nízkým obsahem rozpouštědel Thomsit T 410 Aquatack® je ideální pro tkané a náročné podlahové krytiny a právě takové byly použity v interiérech Spolkového ústavního soudu. Mezi jeho přednosti patří kromě nízkých emisí dlouhá otevřená doba a vysoká konečná pevnost, vhodné je pod kolečkové židle a na podlahové vytápění. S tímto lepidlem lze lepit textilní krytiny i na stěny. Lepidlo Thomsit L 240 D taktéž neobsahuje rozpouštědla a je pro něj typická vysoká počáteční i konečná pevnost a snadná zpracovatelnost. Obě lepidla samozřejmě plní normu EMICODE EC 1PLUS.


Přibližně 53 milionů Eur stála kompletní rekonstrukce památkově chráněných budov v Karlsruhe

Schlossbezirk (Zámecký okrsek), sídlo
Spolkového ústavního soudu, patří
mezi nejprestižnější adresy v Karlsruhe

Použité materiály Thomsit

  • epoxidová dvousložková penetrace Thomsit R 755
  • dvousložková blesková opravná pryskyřice Thomsit R 727
  • samonivelační vyrovnávací hmota Thomsit DX
  • disperzní lepidlo Thomsit T 410 Aquatack®
  • disperzní lepidlo na linoleum Thomsit L 240 D
 
 
Reklama