Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Materiály James Hardie a fermacell na zajímavých realizacích z oblasti škol a školek

Říjnovou změnou obchodního jména společnosti Fermacell na James Hardie Europe se pomyslně uzavřela etapa, která začala na jaře 2018. V té době se společnost Fermacell stala součástí velké mezinárodní společnosti James Hardie.

Fasáda JamesHardie na školce ve čtvrti Broistedt v Lengede
Fasáda JamesHardie na školce ve čtvrti Broistedt v Lengede

To se projevilo hlavně v obchodní nabídce firmy, kterou dnes reprezentují tři silné značky – Fermacell®, James Hardie® a Aestuver®. Přednosti materiálů Fermacell® a James Hardie® se v posledních letech čím dál víc uplatňují i na projektech mateřských a základních škol u nás i v zahraničí.

Mimořádné materiálové a technologické vlastnosti sádrovláknitých, cementovláknitých desek fermacell® a podlahových prvků fermacell® jsou na českém trhu už velmi dobře známé. Investoři i zpracovatelé oceňují jejich prvotřídní požární bezpečnost, akustiku, statiku, zdravé bydlení, široký sortiment a tradici značky. I vláknocementové obklady James Hardie® mají v oblasti škol a školek co nabídnout – mezi jejich základní charakteristiky patří dlouhá životnost, bezúdržbovost (nemusí se přetírat) a odolnost proti povětrnostním vlivům. Jsou nehořlavé, odolné proti plísním, houbám, škůdcům a deformaci, lehké a jednoduché je jejich zpracování. Silnou stránkou je také vzhled a design fasády s velkým výběrem materiálů, barev, struktur (včetně přírodní krásy dřeva) a tvarů.

Vláknocement namísto dřeva na fasádě školky v německém městě Lengede

Vliv slunce, deště a mrazu byl u této stavby důvodem pro změnu plánu: projekt počítal s natíranou dřevěnou fasádou, realizována však byla vláknocementová fasáda James Hardie® se vzhledem dřeva. Svou roli při rozhodování sehrály robustní vlastnosti obkladových materiálů a také nízké náklady na údržbu. Při novostavbě mateřské školy ve čtvrti Broistedt v dolnosaském městě Lengede měly být podle původního projektu provedeny fasády a stropní podhledy s překrývaným bedněním ze dřeva, popř. překližkových desek s barevným nátěrem. Nakonec bylo opláštění štítu a fasády realizováno z vláknocementových obkladů HardiePlank®, popř. HardiePanel®. Když zákazníci slyší, že budou muset pravidelně provádět renovaci a že právě u dřevěných obkladů fasády se často tvoří trhliny a dochází k silnému zatížení povětrnostními vlivy, potom si už mnozí nejsou jisti, zda chtějí skutečně dřevěnou fasádu. Fasádní desky vypadají jako dřevo, jsou obdobně lehké, přitom ale robustní jako beton, a představují kombinaci výhod, díky kterým mají převahu nad běžnými fasádními systémy. Hlavního architekta školky v Lengede nakonec přesvědčila realistická a přírodní dřevěná struktura, kterou vláknocementové desky James Hardie® mají, a zejména to, že obklad mohl být realizován v antracitově šedé barvě, hodící se k laku ocelových nosníků. I přes vícenáklady ve výši cca 5 % obec požádala o dodatečnou nabídku. A z výsledku srovnání jasně vyplynulo, že vícenáklady by se amortizovaly již při první renovaci. Nižší náklady na údržbu tak byly hlavním důvodem, proč se namísto dřeva použil vláknocement.

Fermacell prokázal své kvality při realizaci půdní vestavby Základní školy Karla Čapka v Praze

Předmětem plnění veřejné zakázky „Půdní vestavba a rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karla Čapka na ulici Kodaňská“ v Praze 10 – Vršovicích byla realizace vestavby odborných učeben do půdních prostor objektu a stavební část rekonstrukce prostor školní kuchyně a rekonstrukce včetně rozšíření prostor školní jídelny. I v tomto případě se úspěšně uplatnily sádrovláknité příčky a podlahy fermacell.

Systémy vnitřních nenosných stěn / příček, montované ze sádrovláknitých a cementovláknitých desek fermacell, jsou totiž efektivním řešením i pro použití jako vysoké požárně odolné stěny. A požadavek na dostatečnou požární ochranu se týkal jak podlah, tak i příček půdní vestavby, jejichž výška se v případě Základní školy Karla Čapka pohybovala až mezi 8-10 metry. Výhodou materiálů fermacell byla i skutečnosti, že společnost James Hardie Europe je v současnosti jediným dodavatelem deskových materiálů na bázi sádry, který problematiku vysokých stěn s požární odolností řeší v souladu s evropskými normami – podle typu použité konstrukce lze s materiály fermacell dosáhnout požární odolnost EI 30 až EI 120 a to u stěn s výškou až 16 m.

Půdní vestavba ZŠ Karla Čapka v Praze
Půdní vestavba ZŠ Karla Čapka v Praze

Půdní vestavba ZŠ Karla Čapka v Praze

V případě Základní školy zněl požadavek projektanta na příčku s výškou 9,9 m, požární odolnost EI30 a vzduchovou neprůzvučnost Rw 62 dB. Naším řešením byla stěna 1 S 31 s profilem Lindab C120 x 1 mm s celkovou tloušťkou 170 mm, která nabídla požární odolnost EI90 DP1 a vzduchovou neprůzvučnost Rw 64 dB. Požadavek na požární odolnost EI30 se týkal i podlah, kde bylo navíc nutné splnit požadavky na akustiku a odpovídající zatížení. A i v tomto případě to naše podlahové prvky a materiály zvládly – podlahové prvky 2E31 tloušťky 30 mm spolu s voštinovým systémem (60 mm) a zásypem fermacell nabídly podlahu o výšce 95 mm a požární odolností až REI60.“ uvedl Jan Hejduk, oblastní vedoucí Fermacell, který tuto realizaci zajišťoval.

Dalším z požadavků byla možnost zavěšovat na příčky těžké břemena bez nutnosti dodatečných výztuh. I v tomto případě byla volba materiálů fermacell oprávněná – desky fermacell unesou v případě záklopu dvěma deskami fermacell 12,5 mm (to je skladba u stěn 1S31) až 120 kg na jednu dutinovou hmoždinku, v případě záklopu jednou deskou fermacell 12,5 mm je nosnost až 100 kg na hmoždinku.

Sádrovláknité desky fermacell na střešní nástavbě budovy Základní školy v Radostíně nad Oslavou

Stavební úpravy ZŠ a MŠ v Radostíně nad Oslavou byly realizovány za účelem zvýšení kvality vzdělávání, díky ním vznikl i bezbariérový přístup do obou budov a rozšířila se také kapacita kmenových učeben. Na budově základní školy vyrostlo po dokončení nové podlaží, na němž se v plné míře uplatnily výhody konstrukcí Lindab a desek fermacell – rychlost výstavby, suchý proces, technické vlastnosti skladeb a nízká hmotnost celé nástavby. Veškerá nosná konstrukce je provedena z tenkostěnných ocelových profilů LindabConstruline. Obvodové stěny, nosné vnitřní stěny i stropy jsou opláštěny sádrovláknitými deskami fermacell a důvodem jejich použití bylo zajištění dostatečné statické odolnosti konstrukcí, požárních vlastností a požadované akustiky skladeb. Desky fermacell byly dodány v tloušťkách 15 mm a v celkovém objemu cca 2 000 m2.

Základní škola v Újezdě má moderní přístavbu školní družiny s jídelnou ve formě minimalistického dřevěného hranolu

Přístavba ZŠ Plzeň Újezd foto interiéru z výstavby
Přístavba ZŠ Plzeň Újezd foto interiéru z výstavby

Základní škola Plzeň – Újezd má novou družinu s jídelnou. Nový dvoupodlažní objekt, jenž je připojen ke škole, je pojat v minimalistickém stylu jako dřevěný hranol. Obvodové a vnitřní nosné konstrukce přístavby se zastavěnou plochou 210 metrů čtverečních byly navrženy jako dřevostavba. Investorem bylo město Plzeň, autorem projektu byla společnost PROJECTSTUDIO8 s.r.o. z Plzně. Zhotovitelem akce za 17 milionů korun včetně daně byla firma PALIS Plzeň, spol. s r. o.. Obložení dřevěných konstrukcí tvoří sádrovláknité desky fermacell. Podle Klause Křeválka, oblastního vedoucího společnosti Fermacell, byl v projektu fermacell použit z důvodu požadavku na vysokou požární odolnost (REI 45 DP2 ) konstrukcí přístavby na obvodových stěnách, z důvodu statického ztužení stavby a na vnitřních stěnách jako pevnostní prvek. Na stavbě byl navíc v rámci rekonstrukce přilehlé budovy použit i podlahový systém fermacell.

Nedostatečnou kapacitu místní školy a školky v Líšnici na Praze-západ vyřešila nová dřevostavba od Haas Fertigbau, opláštěná deskami fermacell

Výhody moderních dřevostaveb a zkušenosti projektantů a montážních pracovníků Haas Fertigbau se i tady naplno projevily. Zadavatelem veřejné zakázky na „Zkapacitnění základní školy v Líšnici“ byla v únoru 2018 obec Lišnice a výběrové řízení vyhrála na jaře 2018 společnost Haas Fertigbau Chanovice. V květnu se začalo stavět a začátkem listopadu 2018 byla už nová dřevostavba řádně předána vedení obce.

Výstavbu této difúzně uzavřené dřevostavby zahájili pracovníci Haas Fertigbau na konci května, termín předání byl 2. listopadu, stavělo se tedy celkem 5 měsíců. Termín výstavby se přitom počítá od předání staveniště po předání stavby na klíč včetně terénních úprav. Obvodové stěny byly smontovány už první den. Samotná hrubá stavba od základové desky (tedy obvodové stěny se zateplovacím systémem bez omítky, s okny a střechou včetně krytiny) byla hotová za 10 dnů. Specifické na této školce jsou akustická opatření, spočívající ve speciálních tlumicích prvcích na stěnách a stropech dvou učeben základní školy. Strop s protipožární konstrukcí zajišťuje požadavek požární ochrany, zavěšený podhled je instalován kvůli akustickým požadavkům. Pro zajištění požadovaných světelných podmínek a dostatečného osvětlení místností je střechou, stropem a podhledy naistalováno sedm světlovodů, které jsou tepelně a protipožárně izolované. Atypické je také použití desek fermacell, které kvůli zajištění požárně odolné konstrukce třídy DP2 nahradily u firmy obvykle používané OSB desky.

Interiér MŠ v Líšnici
Interiér MŠ v Líšnici
Interiér MŠ v Líšnici

Interiér MŠ v Líšnici

Dipl. Ing. Jaroslav Benák (FH) Jaroslav Benák, vedoucí technického oddělení James Hardie Europe, k tomu uvedl: „Dřevostavba v Líšnici navazuje na naši úspěšnou a dlouholetou spolupráci s firmou Haas Fertigbau. Díky ní vyrostly například nové školy a školy v Babicích u Říčan, v jihomoravské obci Prace, ve středočeské Chýni, v Mukařově nebo Roztokách u Prahy. Všude tam vedení obce či města ocenilo rychlost a solidnost dodavatele, který objekt úspěšně dokončí a předá v souladu se schválenou smlouvou. Zdárnému průběhu pomáhala i skutečnost, že základem uvedených staveb byly certifikované konstrukce se sádrovláknitými a cementovláknitými deskami fermacell. Klíčovou přednosti školy nebo mateřské školy na bázi dřeva s materiály fermacell je totiž kromě rychlosti výstavby i vysoká požární odolnost a vynikající akustické vlastností. Při použití fermacellu navíc není problém ani v odolnosti stěn proti měkkým a tvrdým rázům, tak častým právě u škol a školek.

Více informací o těchto, ale i o dalších referencích společnosti James Hardie Europe v oblasti škol a školek najdete na www.fermacell.cz.


Fermacell, James Hardie Europe GmbH, o.s.
logo Fermacell, James Hardie Europe GmbH, o.s.

Fermacell - systémy suché výstavby. Výroba a prodej sádrovláknitých desek fermacell®, cementovláknitých desek POWERPANEL a fasádních obkladů Hardie®. Produkty jsou určeny pro dřevostavby, nízkoenergetické a modulární domy a rekonstrukce. ...