opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Bullitt centre – nejzelenější budova na světě

Bullitt centre je administrativní budova v Seattle, WA/USA, rok dokončení 2013, která splňuje v ohledu navrhování, materiálů a provádění stavby všechna kritéria tzv. Living Building Challenge (LBC). LBC je mezinárodní trvale udržitelný program certifikace budov, který definuje nejprogresivnější v současnosti možná opatření trvalé udržitelnosti v stavebním prostředí a působí k rychlé změně rozdílu mezi současnými mezemi a konečným stavem, který hledáme. Zahrnuje sedm oblastí plnění: staveniště, voda, energie, zdraví, materiály, majetek a krása. Jde o metodu vyžadující dramatickou změnu myšlení o vystavěném prostředí v kontextu udržitelnosti. Podle certifikace LBC bylo dosud postaveno asi 15 budov, převážně v USA a Kanadě. Program udržitelných budov je však aktuální v řadě dalších zemí.


LBC jako certifikace před nás staví následující otázku:

Co kdyby každý stavební úkon, každá stavba činila svět lepším?

Bullitt centre bylo navrženo, aby bylo energeticky nejefektivnější budovou na světě a splňovalo nejvyšší standard stavební trvalosti – certifikaci LBC 2, která definuje míru udržitelnosti v průběhu vývoje a provádění. Cílem je snížení emisí CO2 a omezení vlivu budovy na životní prostředí.

Bullitt centre posouvá hranice urbanistické udržitelnosti. Šestipodlažní budova o rozloze 4 830 m2 je navržena aby splňovala přísné požadavky LBC – použitím fotočlánků pro udržování potřeb jeho nájemníků, recyklaci jejich vody a odpadu a redukování energie více než o 80 % v porovnání s průměrnou administrativní budovou. První věcí, které si většina lidí povšimne, je nadměrná plocha střechy, která je potřebná pro umístění dostatečného množství solárních kolektorů k elektrifikaci celé budovy. Bližší prohlídka však ukazuje, že řada specifických vlastností budovy je uvnitř. Budova je označována jako nejzelenější budova na světě.

Budova je navržena pro životnost 250 roků a energeticky neutrální. Systém zpracování vody a odpadu umožňuje, aby budova byla nezávislá na městském systému vody a odpadů. Energetická neutrálnost je dosažena velkou sadou solárních kolektorů na střeše budovy společně s opatřeními úspory energie, které omezují spotřebu energie přibližně na 1/3 spotřeby typické administrativní budovy stejných rozměrů. Ačkoli budova je připojena k elektrické síti a může občas vyžadovat více proudu, než vyrobí (zejména během zimy), jindy vyrábí dostatečný přebytek k vyrovnání tohoto odběru a vykazuje roční energetickou neutralitu.

To znamená, že budova vyrábí během léta mnohem více proudu, než potřebuje a během zimy je výroba nižší. Pro dosažení nulového energetického stavu Bullitt centre během léta prodává přebytek elektřiny do elektrické sítě a v zimě elektřinu kupuje a využívá síť jako efektivní akumulační systém.

Kromě energeticky efektivního návrhu, Bullitt centrum pro splnění cíle nulové spotřeby energie a vody počítá s chováním nájemců. Pro podporu je dispozici systém ovládacích panelů, který ukazuje aktuální časové údaje o použití energie a vody v budově.

Stavební materiály pocházejí ze zdrojů příznivých pro životní prostředí a neobsahují nebezpečné látky. Červený seznam materiálů LBC (Red List Living Building Challenge) zakazuje 14 materiálů a 362 chemikálií, které nesmí být obsaženy ve výrobcích použitých v projektu, například PVC, olovo, rtuť, ftaláty, bisfenol (BPA) a formaldehyd.

Každá deska, nosník, roura a upevňovací prostředek určené pro Bullitt centre musí vyhovovat přísnému souboru směrnic stanovených LBC pro zajištění, že budova je vyrobena z materiálů, které způsobují během těžby, odběru, zpracování, výroby a přepravy jen minimální škodu pozemku, vzduchu, vodě a lidem.

K dalším charakteristikám budovy patří

 • 26 geotermických studní, které zasahují 120 m do země, kde je konstantní teplota 13 °C. Tyto studně pomáhají vytápět budovu v zimě.
 • cisterny pro shromažďování dešťové vody (na 212 000 litrů), která se filtruje a desinfikuje a omezují se tím ztráty jednoho z nejcennějších zdrojů planety – čerstvé pitné vody
 • systém podlahového vytápění a chlazení
 • dostatek čerstvého vzduchu a denního světla (vysoké stropy a velká okna)
 • kompostovací pěnové splachovací toalety (umožňují výraznou úsporu vody proti běžným splachovacím toaletám) a kompostéry pro lidský odpad
 • přirozená ochrana proti požáru (velké průřezy dřevěných lepených prvků)
 • budova nemá parkovací místa, pouze stojany na kola

A v popředí tohoto stavu techniky, na konstrukci je použitá těžká dřevěná kostra – tradiční konstrukční systém, který se v rostoucí míře používá v nových a inovativních aplikacích. Dřevo je obnovitelný stavební materiál a je dobrou volbou pro životní prostředí, pro zelenou budovu a dlouhodobou životnost. Výroba dřevěných výrobků vyžaduje podstatně méně energie než u jiných stavebních materiálů jako je ocel a beton a je spojena s menším množstvím skleníkového plynu a jiných emisí znečisťujících vzduch.

Požadavkem je udržitelná budova s trváním 250 roků. To byl jeden z důvodů pro volbu dřeva. Velká rozpětí, vysoké stěny, rychlejší výstavba a netradiční technologie umožňují volbu dřeva na takové aplikace, které vyžadují vysoké stěny a a velké otevřené prostory s minimem mezilehlých podpor.Významnou výhodou dřeva je rychlost výstavby, která je dnes dále zlepšena použitím prefabrikovaných komponentů a střešních a stěnových panelů. U panelových dřevěných střešních konstrukcí se sekce střechy sestavují na zemi běžně dostupnými prostředky a zdvihají se na místo. Kromě rychlosti je proces montáže bezpečnější a omezuje riziko zřícení.

Dřevo se používá ve vícepodlažních budovách pro úsporu nákladů, přizpůsobivost při navrhování, snadnou dostupnost, estetické přednosti a vhodnost pro stropní, stěnové a střešní systémy vyšší pevnosti a seismické odolnosti.

Dřevo má tolik estetických výhod, že jeho přednosti z hlediska životního prostředí jsou někdy přehlíženy.

Moderní normy pro navrhování dovolují ve většině států USA čtyř a pětipatrové dřevěné domy. V Kanadě, provincii Britská Kolumbie, byla nedávno zvětšena dovolená výška obytných dřevěných budov ze čtyř pater na šest. V Evropě byly postaveny dřevěné budovy až do osmi poschodí z křížově lamelovaného dřeva (CLT), což nyní vytváří možnosti pro vyšší dřevěné budovy v Severní Americe.


Šestipodlažní konstrukce (čtyři podlaží ze dřeva nad dvěma podlažími ze železového betonu) je sestavena z těžkého dřevěného rámu typu IV. Lepené lamelové nosníky a sloupy z dřeva douglasky, povrchově opracované na průmyslovou vzhledovou třídu, mají průřez od 13 × 38 cm do 31 × 53 cm.

Podlahu tvoří rostlé dřevo 5 × 15 cm; prvky douglasky 5 × 15 cm postavené na hranu a vzájemně spojené hřebíky vytvářejí plný panel výšky 14 cm. Podobně střešní deska je vytvořena z prvků 5 × 10 cm vzájemně spojených hřebíky. Pro střešní a stropní výztužné tabule a některé stěnové panely je použita překližovaná deska CDX.

Při použití dřeva je také možné redukovat povrchové úpravy interiéru. Tam se nachází většina toxických přísad, jako jsou barvy a nátěry. Při použití dřevěné kostry, interiér je v zásadě povrchově upraven, když byl smontován. To jsou velké přednosti z hlediska úspory nákladů a zdravotních výhod.

Přínosy uhlíku

Dřevo snižuje působení stavebního uhlíku dvěma způsoby. Pokračuje ve vázání uhlíku absorbovaného během růstového cyklu stromu a udržuje ho mimo atmosféru po životnost budovy – déle než když je dřevo regenerováno a znovu použito nebo použito na nové výrobky. Když je použito namísto materiálů, jako jsou ocel a beton, má také za následek omezenou emisi skleníkového plynu.

Objem použitého dřeva: 695 m3
V lesích USA a Kanady toto množství přiroste za: 2 minuty
Uhlík vázaný ve dřevě: 545 metrických tun CO2
Zamezená emise skleníkového plynu: 1 158 metrických tun CO2
Celkový potenciální prospěch uhlíku: 1 703 metrických tun CO2

Ekvivalentem je

 • 325 vozidel mimo provoz za rok
 • energie pro provoz domu na 145 let

Literatura

 • [1] WoodWorks Case Study WW-011 • Bullitt Center • ©2013 WoodWorks
 • [2] Living Building Challenge. Wikipedia, the free encyklopedia
 • [3] Česká rada pro šetrné budovy / Czech green building council
 • [4] Trends in Wood Buildings, APA – The Engineered Wood Association
 
Komentář recenzenta doc. Ing. Bohumil Straka, CSc., VUT FAST Brno

Příspěvek týkající se administrativní budovy Bullit centre, dokončené v roce 2013, obsahuje velmi aktuální a perspektivní tématiku. V příspěvku jsou uvedeny komplexně požadavky, které mají splňovat budovy dle mezinárodního programu certifikace LBC (Living Building Challenge). Článek obsahuje zásadní kritéria vymezující jednak vysokou efektivitu budov z hlediska současného a budoucího standardu a jednak způsob jakým byla tato konkrétní kritéria splněna v konkrétním případě uvedené stavby. Zájemce o zmíněnou problematiku a uživatel „tzb-info“ se prostřednictvím článku může seznámit s podstatnými a zajímavými charakteristikami budovy (předpokládaná udržitelná životnost budovy je 250 roků, originální systém shromažďování a využívání dešťové vody, systém podlahového vytápění a chlazení, přirozená ochrana konstrukce budovy proti požáru spočívající ve velkých dimenzích lepených dřevěných prvků). Z konstrukčního hlediska jsou zdůrazněny důvody pro volbu dřeva jako hlavního materiálu na nosnou konstrukci budovy. Důležitá je informace o dovolené výšce dřevěných domů z hlediska současných norem. Přínosem článku je též, že obsahuje konstrukční detaily základních přípojů dřevěných nosných prvků, řešených na bázi ocelových spojovacích elementů.
V závěru článku jsou uvedeny zajímavé údaje o objemu dřeva použitého na výstavbu budovy (695 m3, které v lesích USA a Kanady přiroste za 2 minuty) a potenciální prospěch uhlíku (1703 metrických tun CO2).

English Synopsis
Bullitt centre – the greenest building in the world

Described as the greenest commercial building in the world, the Bullitt Center in Seattle, Washington pushes the envelope in urban sustainability. The six-story, 52,000-square-foot structure is designed to meet stringent requirements of the Living Building Challenge (LBC)—using photovoltaic cells to generate enough electricity to sustain the needs of its tenants, recycling its own water and waste, and reducing energy use by more than 80 percent compared to an average office building.
LBC requirements stipulated that the Bullitt Center meet a number of criteria, including responsible site selection, 100 percent on-site renewable energy generation, 100 percent of water needs provided by harvested rainwater, and on-site waste management.
The aim is to lower CO2 emissions and reduce the environmental footprint of the building. Target life cycle 250-year is a key part of that goal.

 
 
Reklama