Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

První Multi-Komfortní dům v ČR

První Multi-Komfortní dům v ČR byl realizován v Srchu u Pardubic a jedná se o dům firem skupiny Saint-Gobain působících v ČR (Isover, Rigips, Weber-Terranova). Základem je splnění požadavků kladených na pasivní domy dle deklarace Passive House Institutu v Darmstadtu a jejich ověření kalkulačním nástrojem PHPP 2007 a praktickým testem vzduchotěsnosti (Blower door test).

Komfortní bydlení

I když se jedná dle všech sledovaných parametrů o pasivní dům, nazývá společnost Isover tento koncept domem Multi-Komfortním. Mimo výhod pasivního domu jako je trvale čerstvý a čistý vzduch díky řízenému centrálnímu větrání, konstantní vnitřní teplota bez chladných zdí a oken a tím i minimalizace rizika vzniku plísní, vyloučení nežádoucího proudění chladného vzduchu způsobeného např. nekvalitními či vzduchotěsně nedokonale nainstalovanými okny, minimalizace tepelných ztrát a tím i nákladů na vytápění je vnímání komfortu rozšířeno i o aspekt komfortu akustického. Tím je myšleno dosažení optimální akustické pohody - odhlučnění nežádoucích zvuků vznikajících jak vně budovy, tak i uvnitř domu mezi jednotlivými místnostmi. Posledním, na první pohled neviditelným, ale neméně důležitým, je aspekt požární ochrany, na který je při projektování i vlastní realizaci domu též přihlíženo.

Filosofie návrhu

Zadání návrhu domu pro architekty byl návrh komfortního dům pro 4 člennou rodinu se dvěma ložnicemi v přízemí a 2-3 místnostmi v prvním patře. Variabilita dispozičního uspořádání je pak základním principem koncepce celého domu. Toho bylo dosaženo nejen aktuálním dispozičním členěním, ale také použitím lehkých sádrokartonových dělících příček Rigips, které umožňují snadnější změnu dispozice v budoucnu oproti klasickým zdícím materiálům. Vzhledem k tomu, že se ve většině případů používá dvojité opláštění s vyplněním dutiny příčky minerální izolací což zabezpečí váženou neprůzvučnost Rw až 56dB, je zajištěn i vynikající akustický komfort pro uživatele domu.

Technické řešení domu

Ideálně orientovaný pozemek na ose sever-jih s nepatrným odklonem k západu a přístupem od severu umožnil i ideální orientaci hlavních místností domu. Všechny pokoje i ložnice jsou otočeny k jihu, kde je i v souhrnu orientováno více než 75% plochy oken. To nejenže pozitivně ovlivňuje energetickou bilanci domu (solární zisky), ale umocňuje to i komfort pro obyvatele, kteří budou mít neustále dostatek denního světla. Obslužné místnosti (technická místnost, šatny, koupelny) jsou pak zase výhodně orientovány k severní straně domu. Tvarově byla snaha se držet co nejkompaktnějšího tvaru budovy, přičemž z tohoto pohledu byl učiněn pouze jediný kompromis, kterým bylo částečné ustoupení horního patra, které je půdorysně o cca 1/3 menší než přízemní podlaží. Vystupující zádveří je již mimo hlavní tepelně-izolační obálku budovy, takže nezhoršuje energetickou bilanci budovy.

Požadován byl dům s masivní vnější obvodovou obálkou, která bude zajišťovat dostatečnou míru tepelné akumulace, bude mít co nejlepší tepelně-izolační i zvuko-izolační vlastnosti a současně byla minimalizována celková tloušťka stěn. To vše i při zohlednění ekonomické stránky řešení. Jako nejvhodnějším konstrukčním systémem pro toto zadání bylo vybráno vápenopískové zdivo tl. 175 mm, z jihu zateplené minerální izolací Isover (Isover FASSIL 360-400 mm) s dřevěným obkladem ze Sibiřského modřínu. Na ostatní strany domu byl použit kontaktní zateplovací systém Weber s izolantem nové generace šedého EPS (Isover EPS GreyWall) celkové tloušťky 340 mm. U obou variant fasády se tím dosáhlo součinitele prostupu tepla U ≤ 0,10 W.m-2-K-1. Pro pojištění vzduchotěsnosti domu byl kontaktní zateplovací systém lepen celoplošně ve dvou krocích a byla i přestěrkována jižní stěna, na které je provětrávaná fasáda.

Stropy nad prvním i druhým podlažím jsou masivní, betonové což by mělo přispět k lepší tepelné stabilitě domu především v letním období. Na střechu bylo použito I-nosníků Steico Joist s celkovou vrstvou tepelné izolace z minerálních vláken Isover 500 mm (Isover UNI).

V podlaze byla použita opět izolace z šedého EPS (Isover EPS NeoFloor s λn = 0,031 W.m-1K-1) v tloušťce 250 mm. Byla použita izolace základových pasů až po základovou spáru extrudovaným polystyrenem Styrodur tloušťky 150 mm a následně soklovými deskami Isover dalších 100 mm.

Jak je již uvedeno výše, byly použity jedny z nejkvalitnějších oken na našem trhu Internorm Edicion, dřevohliníková okna zateplená PUR pěnou s trojsklem plněným kryptonem Uw = 0,71 W.m-2-K-1. Kde to bylo možné, používalo se fixní zasklení oken, které má lepší tepelně-izolační parametry a současně je ekonomicky výhodnější. Aby se okna posunula co nejvíce do linie izolace k vnější hraně fasády, byla instalována do specielních kastlíků z OSB desek. Navíc došlo ještě k přeizolování rámu dalšími 40 mm tepelné izolace. Samozřejmostí je dokonalá vzduchotěsná instalace oken dosažená pomocí těsnících pásek Illbruck TwinAktiv. Aby nedocházelo k přehřívání domu v letním období, okna na jižní straně fasády chrání cca metrový přesah střechy. Stínění oken na jižní a západní straně domu bude ještě dořešeno.

V domě bude použita rekuperační jednotka s momentálně nejvyšší účinností rekuperace na trhu Paul Thermos 200DC. Jako zdroj tepla pro podlahový teplovodní systém a pro ohřev TUV bude použito malé tepelné čerpadlo s inverterem.

Skladby konstrukcí:

1) Podlaha:

 • nášlapná vrstva plovoucí podlaha 10 mm
 • mirelon 3 mm
 • betonový potěr s ocel. sítí 5/100/100 50 mm
 • polystyren Isover EPS NeoFloor 250 mm
 • hydro a protiradonová izolace 4 mm
 • ŽB deska C20/25 s ocel. sítí 6/100/100 150 mm
 • hutněné štěrkové lože 16/32 200 mm
 • rostlý terén

2a) Obvodová stěna:

 • štuková omítka 4 mm
 • síťovina do malty 2 mm
 • VPC tvarovka 175 mm
 • minerální izolace v roštu Isover Fassil 360 mm
 • DVD Steico Universal 35 mm
 • větraná mezera 40 m
 • venkovní obklad Sib. Modřín 22 mm

2b) Obvodová stěna:

 • štuková omítka 4 mm
 • síťovina do malty 2 mm
 • VPC tvarovka 175 mm
 • ETICS s Isover EPS GreyWall 340mm

3) Strop:

 • skladba střešního pláště
 • MW Isover UNI 500 mm
 • žb strop 200 mm
 • síťovina do malty 2 mm
 • štuková omítka 4 mm

3a) Strop - terasa:

 • skladba střešního pláště
 • OSB 18mm
 • polystyren Isover EPS NeoFloor 360 mm
 • žb strop 250 mm
 • síťovina do malty 2 mm
 • štuková omítka 4 mm

4) Okna: Uw=0, 71 W/m2K

 • dřevo hliník s polyuretanem, teplé rámečky nerez, zasklení Ug =0,50 W/m2K, sytémově zabudovaná, např. Illbruck i3

5) Vchodové dveře: Uw=0,70 W/m2K

 • dřevo s polyuretanem, teplé rámečky nerez nebo plast, zasklení Us=0,60 W/m2K, sytémově zabudovaná, Illbruck i3

Autor projektu:
Ing. arch. Jana Langerová
Ing. arch. Šimon Vojtík
Ing. arch. Lukáš Vacek

Řešení technických detailů:
Akad. Arch. Aleš Brotánek

Umístění objektu:
Srch (Pardubice)

Rok výstavby:
2008-2010

Dispozice:
6+kk

Užitná plocha:
198 m2

Zastavěná plocha:
149 m2

Celkový objem domu cca:
780 m3

Celková cena cca:
4.500.000,- Kč

Výsledná hodnota spotřeby energie na vytápění dle PHPP 2007:
14,9 kWh/m2rok

Test neprůvzdušnosti obálky budovy
(Blower door test ve fázi rozestavěné stavby)
n50=0,3 h-1

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

ISOVER nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, extrudovaného a expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.