Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

BREEAM a LEED - cesta jak prodat kvalitní výrobky

Certifikace je finančně nákladná, není vázána na dotace, tj. nelze očekávat žádnou finanční podporu, ale certifikát je cestou ke konkurenční výhodě. Pokud se nedosáhne na nejvyšší certifikát, pak je otázkou, zda lze ještě počítat s prestiží a certifikace nejsou vyhozené peníze.

Článek obsahuje vybrané body z přednášky, která zazněla na konferenci Tribuna českého obchodu, kterou pořádala Asociace odborných velkoobchodů a výrobců TZB v dubnu 2015 v Praze. Cílem článku není pojednání o problematice certifikace jako takové. Přednáška bylo důležitou informací pro posluchače z řad odborných velkoobchodů a výrobců a to především ve sdělení, že výrobky připravené pro zájemce o certifikaci budov jsou konkurenční výhodou.

Porovnání certifikátů


Rostoucí zájem o certifikace LEED a BREEAM hlavně z marketingových důvodů předpovídal i prof. Ing. Petr Hájek, CSc., když ale na druhou stranu vyzdvihl význam národních certifikátů, které reflektují jak evropské normy, tak i specifické regionální prostředí.

BREEAM

BREEAM původně vznikl ve Velké Británii pro RD, pracuje s národními předpisy, vyžaduje dodržení postupů a požadavků místních norem, kredity přiděluje za výkonnostní kritéria, a to nad rámec místních stavebních předpisů, tzn. pouhé dodržení nezaručí žádný kredit.

Příklady druhů certifikace:
  • BREEAM Europe Commercial 2009 (Offices, Retail and Industrial) – pro administrativní, obchodní a průmyslové objekty.
  • BREEAM In-use 2013 – pro stávající budovy
  • BREEAM International New Construction 2013 (Restidential/Non residential (Commercial)/ Non standard) - pro všechny typy novostaveb.

LEED

LEED vznikl v r. 2000 v USA, certifikát vychází z ASHRAE norem a vydává jej nezávislá autorita Green Building Certfication Institute, používá se dynamický energetický model, povinnou součástí je „přejímání technických budov do provozu“ a ověření, zda parametry technických zařízení odpovídají informacím v energetickém modelu

Certifikace je finančně nákladná, ale certifikát je cestou ke konkurenční výhodě.

BREEAM i LEED mají dvě fáze – projekční a realizační. LEED umožňuje precertifikaci pro budovy Core&Shell.
Certifikace je finančně nákladná, bývá to cca 0,4-5% z ceny projektu. Certifikace není vázána na dotace, tj. nelze očekávat žádnou finanční podporu a je nutné počítat se zdlouhavým administrativním procesem.

Certifikát zvýší hodnotu investice, zvýší nájmy, atraktivitu pro budoucího zahraničního nájemce. Je nástrojem pro stabilnější hodnotu budovy, použití kvalitních materiálů a zpracování, nákladové efektivity z účinnějších technologií, zdravé a komfortní prostředí pro zaměstnance.

Skrytý potenciál – CRADLE2CRADLE

  • bude představeno 1.5. 2015 s příchodem LEED v4
  • využití materiálu s certifikátem C2C přinese až další 2 body k hodnocení
  • podmíněno využitím produktů, jejichž chemické složení je inventarizováno pomocí přijímané metodiky, a volit produkty, u nichž je potvrzeno minimální použití škodlivých látek a jejich produkce

CRADLE2CRADLE v rámci certifikace zvýrazňuje určité vlastnosti materiálů – recyklovatelnost, trvalou udržitelnost. Očekává se, že v rámci certifikací bude význam narůstat.

Podle zásad nelze dosáhnout na celých 110 bodů.

Při pohledu na výsledky certifikací budov v delším časovém horizontu je zřejmý nárůst počtu dosažených bodů.
Příklady budov z ČR:

Otázkou je dosažená prestiž v případě, že nebude dosaženo na nejvyšší certifikát. Nejsou to pak jen vyhozené peníze?
Certifikáty v každém případě umožňují prodávat do prestižních budov a prodávat dražší, technicky vyspělejší výrobky.

 
 
Reklama