Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

6. Evropské ETICS Fórum v Praze - pozvánka

Dne 19.5.2022, se v kongresovém sále pražského hotelu Pyramida uskuteční 6. EVROPSKÉ ETICS Fórum, pořádané Evropským sdružením pro ETICS (EAE).

Zateplování domu, ilustrační obrázek, foto zdroj Cech pro zateplování budov ČR (CZB)
Zateplování domu, ilustrační obrázek, foto zdroj Cech pro zateplování budov ČR (CZB)

6. Evropské ETICS Fórum v Praze

čtvrtek 19. května 2022 v Praze (08:30 – 16:30), OREA hotel Pyramida

Tato vrcholná akce EAE je pořádána obvykle jednou za dva roky ve vybraných městech Evropy. Tato významná mezinárodní konference se bude konat v Praze a jejím spolupořadatelem je profesní sdružení Cech pro zateplování budov ČR, z.s. (CZB), jako člen EAE.

 • Přednášky vrcholných evropských odborníků, budou zaměřeny především na oblast energetické účinnosti ETICS v duchu motta konference: „Vlna renovací: ETICS pro energetickou účinnost!“
 • Jednacím jazykem konference bude angličtina. Simultánní překlad do češtiny bude zajištěn. Jednodenní konference bude pořádána živě.
 • Více o konferenci 6. Evropské ETICS Fórum


Vlna renovací: s ETICS za lepší energetickou efektivitu!

V rámci zahájení konference vystoupí Jacek W. Kulig, prezident EAE, Polsko a Pavel Svoboda, předseda představenstva Cech pro zateplování budov ČR (CZB).

Z přednášek například
 • The important role of energy-efficient refurbishment in the Czech Republic / Významná role energeticky efektivních renovací v České republice, Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, MŽP ČR
 • Insights of European ETICS market / Nahlédnutí do evropského trhu s ETICS, Ralf Pasker, výkonný ředitel EAE
 • The Renovation Wave – let it roll! / Vlna renovací – ať se valí!, Adrian Joyce, generální sekretář EuroACE a ředitel kampaně Renovate Europe, Irsko
 • System loyalty – key to quality, performance & customer satisfaction / Systémová loyalita – klíč ke kvalitě, výkonnosti a spokojenosti zákazníka, Federico Tedeschi, Cortexa, Itálie, Předseda technického výboru EAE
 • How can ETICS contribute to a circular economy? / Jak může ETICS přispět k cirkulární ekonomice?, Ralf Pasker, výkonný ředitel EAE, Německo
 • ETICS & architecture – why choosing ETICS? / ETICS a architektura – proč zvolit ETICS?, Diego Marcucci, Cortexa, předseda marketikového výboru EAE, Itálie
 • ETICS benefits – more than you imagine / Přínosy ETICS – více, než si umíte přestavit, Alessandro Siragusa, Cortexa, Italy
V programu budou také speciální 2 bloky

Training & education – opportunities for the construction sector / Výcvik a vzdělávání – příležitost pro sektor stavebnictví Příklady přístupů z různých evropských zemí

 • Rakousko: Training & certification of ETICS installers (Výcvik a certifikace realizátorů ETICS), Dr. Clemens Hecht, Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme
 • Slovensko: Holistic quality approach – licensed installers to confirm with buildings codes & funding criteria (Holistický kvalitativní přístup – licencování shody realizátorů se stavebními předpisy a kritérii podpory), Prof. Zuzana Sternová, Obcianske Zdruzenie – Zdruzenie Pre Zateplovanie Budov

Future European product standard for ETICS – presentation and outlook / Budoucnost evropské standardizace výrobků pro ETICS – představení a výhled

 • Status & outlook (stav a výhled) – Dr. Thomas Lohmann, Convenor CEN/TC88/WG18, Germany
 • AVCP system: implications & possible solutions (systém AVCP (Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností): důsledky a možná řešení), AVCP – Stefan Sieber, Forschungsinstitut für Wärmeschutz München, Germany

Registrace začala!

Pozvánka a další informace / Fabric first: Europe’s first fuel