Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Formule 1 v Šanghaji se prohánějí po polystyrenu

Okruh F1 v Šanghaji je jedním z nejmodernějších autodromů. Stavěl se v bažinaté krajině, kromě 40 000 betonových sloupů zapuštěných hluboko do země, bylo využito při stavbě i pěnového polystyrenu(EPS)

Ve stavitelství hraje EPS důležitou roli nejen jako široce využívaný izolační materiál, ale i jako spodní vrstva podkladu vozovek na málo únosném podloží. To je i případ závodního okruhu v Šanghaji. V roce 2004 se ho pro zpevnění měkkého podkladu na ploše 5,3 kilometru čtverečních použilo 200 000 kubických metrů. Bez něj by se při tom závodní okruh každým rokem propadl o několik milimetrů.

V Česku se pěnový polystyren v silničním stavitelství používá zatím ojediněle, především jako podkladová aplikace vozovek a ke zpevnění mostních nájezdů.
V obou případech využívá své extrémní pevnosti při současné nízké objemové hmotnosti, což napomáhá k výraznému prodloužení intervalů oprav vozovky v porovnání s konvenčním postupem, kdy dochází k sedání zeminy. „Nízká hmotnost aplikace je způsobena tím, že obsahuje z celých 98 % vzduch. Mnoho testů při tom prokázalo jeho odolnost a pevnost při trvalém statickém i dynamickém zatížení,“ vypočítává pozitiva Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

Pěnový polystyren dále prokazuje výbornou odolnost proti mrazu a hnilobě. Navíc se jedná o materiál s uzavřenými póry a velmi nízkou nasákavostí vody. Polystyren je také biologicky neškodný a neohrožuje spodní vodu.

Sdružení EPS ČR
logo Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená s cílem koordinovat vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu a bezpečnost výrobků, poskytovat konzultace a podílet se na úsporách energie.

 
 
Reklama