Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Spotřeba polystyrenu roste i díky úsilí snižovat emise CO2

V ČR se spotřeba pěnového polystyrenu zvýšila, a to i zásluhou zpřísnění tepelně-izolačních požadavků na výstavbu a rekonstrukci budov. Nové normy by měly přispět ke snižování emisí z CO2.

Zpomalováním růstu světové ekonomiky přibývají signály hrozící recese. Prvním zasaženým odvětvím je automobilový průmysl, jehož produkce za 1. čtvrtletí zaznamenala pokles o 3,7 %. Navzdory tomu vykázal chemický průmysl ve stejném období růst o 1,7 %. Daří se i odvětví plastikářskému.

Pěnový polystyren je až z 85 % aplikován jako izolant ve stavebnictví. Celkově byl za první pololetí zaznamenán v Evropě a v Turecku růst spotřeby EPS o 4,9 %. V poněkud mírnějším tempu se zvýšila spotřeby pěnového polystyrenu v ČR, o 3,5 %. Podle nejnovější studie světové agentury ResearchAndMarket by v období 2019-2025 měl světový trh izolantů růst průměrně každoročně až o 5,7 % s dominantním postavením EPS (podíl 26,7 %). Tyto aplikace úzce souvisí s úsilím o snižování emisí CO2. V roce 2017 se v Evropě mechanicky zrecyklovalo 138 tis. tun EPS ze stavebních aplikací, což je 26% podíl z celkového množství EPS odpadů. Při instalaci EPS na stavbách vzniklo 40 tis. tun EPS odpadů, většinou ve formě odřezků, při demolicích dalších 98 tis. tun. Recyklováno bylo pouze 8,6 % těchto odpadů, téměř třetina skončila na skládkách.

Sdružení EPS iniciuje aktivity spojené s lokálním využitím polystyrenu a jeho dalšími možnostmi jak s ním nakládat dále. Do invencí kolem nových nápadů s lokálním řešením chce v budoucnu zapojit i vysoké školy či podnikat a podporovat lokální řešení a osvětu mezi spotřebiteli, stavebními firmami, ale i sběrnými dvory,“ komentuje téma předseda Sdružení EPS Pavel Zemene.

Sdružení EPS ČR
logo Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená s cílem koordinovat vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu a bezpečnost výrobků, poskytovat konzultace a podílet se na úsporách energie.

 
 
Reklama