Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Energetickou chudobou jsou nejvíce ohroženi senioři

Podle výsledků letošního průzkumu agentury STEM je téměř 20 % českých domácností ohroženo tzv. energetickou chudobou. Výsledky průzkumu ukazují, že české domácnosti jsou zvyklé mít v zimě doma daleko vyšší teplotu než ve většině evropských států. Čtvrtina respondentů obětuje tomuto luxusu i úspory v ostatních výdajích na živobytí. Vůbec nejohroženější skupinou jsou pak lidé v důchodovém věku.

Energetická chudoba je fenoménem zapříčiněným několika faktory, mezi něž patří i absence tepelné izolace domů a bytů českých domácností. Podle statistik Sdružení EPS ČR má u nás přitom nezateplené obvodové stěny přes polovinu domů (53 %).

Seniorům hrozí energetická chudoba, vyhnout se jí lze zateplením

Energetická chudoba se může týkat i domácností finančně dobře zajištěných. Mezi hlavní příčiny této chudoby patří nízké příjmy domácnosti, ale i neefektivní vytápění a nedostatečné zateplení a izolace bytů a domů. Nejvíce postižené energetickou chudobou jsou lidé v důchodovém věku žijící v nekvalitně zateplených domech a bytech, kterých je v České republice téměř polovina z celkového počtu zateplených domů.

Právě senioři také nejčastěji uvedli, že šetří kvůli tomu, aby měli na uhrazení výdajů na vytápění (30 % dotázaných, kteří byli starší 60 let, omezuje ostatní výdaje na své živobytí). Tato skutečnost opět potvrzuje fakt, že plánovat zateplení svých domácností je třeba ještě v produktivním věku.

Zateplením lze náklady na energie snížit až na polovinu

,,Pokud zateplíme fasádu, stropy a podlahu u rodinného domu, kde se roční náklady na energie pohybují okolo 50 000 korun, můžou členové obývající tento objekt ušetřit až 50 % těchto výdajů a návratnost takové investice je zhruba 10 let“, uvádí Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

Sdružení EPS ČR
logo Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená s cílem koordinovat vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu a bezpečnost výrobků, poskytovat konzultace a podílet se na úsporách energie.

 
 
Reklama