Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kingspan Insulation na konferenci Tepelná ochrana budov 2019

Datum: 15.5.2019 1:32  |  Organizace: Kingspan Izolace  |  Firemní zpráva

Jedním z přednášejících na této významné odborné události v Tatrách bude 23. května technický konzultant společnosti Kingspan Insulation, Ing. Oldřich Pozdílek s tématem „Znáte hodnotu prostoru?“

Kingspan Izolace
Business Center Rokytka
190 00 Praha 9

tel.:266 711 583
e-mail:
web:www.kingspan.com

Zahájení konference Tepelná ochrana budov 2017, hovoří prof. Ing. Zuzana Sternová, CSc., Zdroj: TZB-info.cz, Petr Bohuslávek

Společnost Kingspan Insulation se bude v květnu prezentovat na významné odborné události TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2019 ve Vysokých Tatrách, Štrbské Pleso. Zástupci naší společnosti vám budou k dispozici v průběhu konference.

22. - 24. května 2019 Vysoké Tatry - Štrbské Pleso

Můžete se těšit na přednášky přednesené v hlavním odborném programu, vystoupení mladých vědeckých pracovníků, na diskuzi a na přednášky zveřejněné ve sborníku. Program doplňují firemní prezentace, výstavka a společenský večer. Jedním z přednášejících bude ve čtvrtek 23. května technický konzultant společnosti Kingspan Insulation, Ing. Oldřich Pozdílek s tématem „Znáte hodnotu prostoru?“.

Máte zájem o více informací o našich vysoce účinných izolacích?
  • Zákaznický servis: s dotazy týkajícími se nabídek, zakázek, dokumentace a vzorkového materiálu, se spojte s naším prodejním oddělením prostřednictvím kontaktního emailu: info@kingspaninsulation.cz

  • Technický servis: Kingspan Izolace poskytuje zdarma technický servis a poradenství. Můžete se na nás obrátit v otázkách týkajících se našich výrobků a jejich použití. Dále i s dotazy týkajícími se technických informací, doporučení pro zpracování a způsobu montáže.
    Náš technický servis můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního emailu technical@kingspaninsulation.cz

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona TwitterTisk Související z oboru

© cherokee4 - Fotolia.com

Nová směrnice pro navrhování ochrany staveb před vodou

25.4.2019 | Ing. Luboš Káně, Ph.D., technický ředitel DEK a.s. Praha, předseda České Hydroizolační společnosti ČSSI
Článek informuje o jedné ze směrnic vydávaných Českou hydroizolační společností Českého svazu stavebních inženýrů (ČHIS). Směrnice ČHIS 01 obsahuje zásady správného návrhu spolehlivé ochrany staveb před nežádoucím působením vody a vlhkosti a doporučenou metodiku pro navrhování a posuzování hydroizolačních konstrukcí podle spolehlivosti.

Využití vakuových izolací při sanacích problematických detailů stavebních konstrukcí

11.3.2019 | Ing. Vítězslav Novák, doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Ing. Jan Plachý, Ph.D., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra stavebnictví
Při výstavbě i rekonstrukci se velmi často setkáváme z tepelnětechnického hlediska s problematickými detaily. Při řešení těchto detailů jsme velmi často limitováni maximální možnou tloušťkou tepelné izolace. V těchto detailech se nabízí využití tzv. superizolačních materiálů, tedy materiálů, které dosahují velmi nízkých hodnot součinitele tepelné vodivosti. Příspěvek je zaměřen na využití těchto superizolačních materiálů při sanaci tepelných mostů vznikajících v oblasti ostění výplní otvorů.

Bohumínský ROCKWOOL přispívá ke zlepšení kvality ovzduší v regionu

28.2.2019 | Ing. Halina Kučerová
Na podzim loňského roku spustil výrobce tepelných izolací zkušební provoz recyklační linky pro zpětné využití kamenné vlny. Díky tomu projede městem o 1 800 kamiónů méně. A hned v lednu letošního roku uzavřel ROCKWOOL s Moravskoslezským krajem dobrovolnou dohodu, která přispěje k dalšímu zlepšení kvality ovzduší v regionu.

Chytrá fasáda ze židlí

6.2.2019 | Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Proměna bývalého nezajímavého autosalonu v showroom kancelářského nábytku a sídlo společnosti, s osobitým a ojedinělým vzhledem, byla vytvořena z více než devíti set černých plastových sedáků. Fasáda působí jako abstraktní poutač a nápaditě evokuje náplň showroomu. Autoři po právu obdrželi dvě prestižní ocenění.

Vocelovka přivítá klempíře z Česka i Slovenska. Už po pětadvacáté

13.1.2019 | Mgr. Václav Kodým
Ve spolupráci s největším českým výrobcem titanzinkových krytin, společností Rheinzink, pořádá Vocelovka i letos v lednu dva turnusy týdenních klempířských seminářů.

Témata 2019

technická podpora výrobců

Partneři - Izolace střechy fasády

Doporučené články

Výpočty

Redakce TZB-info natočila