Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ceresit Campus 2014 – lednové semináře pro projektanty a stavitele

Praktické zkušenosti s aplikací výrobků CERESIT získané v průběhu více než 100 let trvání značky jsou pro firmu HENKEL ČR závazkem k odborné podpoře svých partnerů v oblasti stavebnictví. Vzdělávací program seminářů Ceresit Campus, který se v průběhu ledna uskuteční v Brně, Ostravě, Plzni, Praze a v Hradci Králové, zprostředkuje aktuální informace z každodenní praxe a je sestaven s ohledem na potřeby projektantů a stavebníků.

Semináře jsou přihlášeny do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA a v jejich průběhu budou členové objektového týmu Ceresit prezentovat praktické informace o hydroizolacích a utěsnění stavebních konstrukcí nebo o správném použití utěsňovacích hmot a těsnicích malt. Chybět nebudou zásady sanace a zdvojování kontaktních zateplovacích systémů. Správné řešení sporů a reklamací ve stavebnictví v návaznosti na novelu občanského zákoníku od 1. 1. 2014 představí ve své přednášce PhDr. Eduard Justa, znalec v oblasti posuzování jakosti obkladačských prací.

Brno14. 01. 2014
Ostrava16. 01. 2014
Plzeň21. 01. 2014
Praha23. 01. 2014
Hradec Králové28. 01. 2014

Přihlášky a podrobné informace najdete na www.ceresit.cz/campus.

Proč pořádáme Ceresit Campus?

Na základě zpětné vazby získané od Vás, projektantů, architektů a stavitelů přímo na stavbách, jsme pro letošní ročník sestavili program z těchto témat:

 • Zásady pro navrhování hydroizolací
 • Zdvojování zateplovacích systémů a diagnostika vad
 • Zodpovědnost projektanta, řešení sporů a reklamací ve stavebnictví od 1. 1. 2014 (ve vazbě na novelu Občanského zákoníku)

V jednotlivých přednáškách mimo jiné naleznete odpovědi na tyto otázky:

 • Kdy je pro vznik poruch rozhodující působení vlhkosti přicházející z vnitřní strany konstrukce a jak její působení řešit?
 • Ve kterých případech budou hydroizolace na bázi „tekutých lepenek“ naprosto nevhodné a nefunkční?
 • Jak navrhovat izolaci teras a ostatních ploch založených na terénu?
 • Jak navrhovat a provádět dlažby na izolacích z asfaltových pásů, aby byly funkční?
 • Kdy jsou nesprávně navrhnuté a provedené detaily příčinou vážných poruch konstrukce?
 • Zdvojování zateplovacích systémů. Jak provádět diagnostiku stávajícího zateplovacího systému před jeho zdvojením?
 • Jaké vady a nedostatky stávajícího zateplení znemožňují další vrstvu zateplení (zdvojení)?
 • V jakém rozsahu přebírají projektant a zhotovitel záruky za podkladní vrstvy a kvalitu původního zateplení před zdvojením?
 • Jaký bude vývoj legislativy řešící zdvojování zateplovacích systémů?
 • Zodpovědnost projektanta, řešení sporů a reklamací ve stavebnictví od 1. 1. 2014
 • Jak se od 1. 1. 2014 budou řešit spory ve stavebnictví dle novely občanského zákoníku?
 • Kdo odpovídá za návrh a provedení stavebního díla bez projektové dokumentace?
 • Kdo a v jakém rozsahu odpovídá za vady st. díla z důvodů nedostatků v zadávací dokumentaci?
 • Jak se bude řešit účtování částečného plnění?

Těšíme se na setkání s Vámi
Team Ceresit

Účast na semináři je bezplatná po předchozím přihlášení. Pozvánka v pdf
Počet míst je omezen, prosíme, přihlaste se v předstihu.

Registrovaní účastníci obdrží na semináři zdarma:

 • USB disk obsahující: podklady pro navrhování hydroizolací, zateplovacích systémů a dalších částí stavebních konstrukcí, prezentace přednášené v rámci semináře doplněné o pomůcky pro projektanty a stavitele
 • Informační materiály a technické listy vybraného sortimentu výrobků stavební chemie Ceresit

Nezaregistrovaným účastníkům není garantováno obdržení uvedených materiálů.

 
 
Reklama