Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Evropské fondy přispěly na opravu 421 památek

Památky a muzea zavřené kvůli covid-19 využily čas k rekonstrukci, mnohdy s pomocí fondů EU. Pravidla se ale změní.

Ptačí domky Úštěk, foto D. Kopačková
Ptačí domky Úštěk. Domky z 1. pol. 19. stol., dřevěné přístavky s pavlačemi u skalní stěny, se sklepy a chodbami v pískovcové skále. Z jedné strany několik pater, z ulice lze dosáhnout na okap.

Národní památkový ústav (NPÚ) podporu z evropských prostředků vítá

Tato podpora se nevztahuje pouze na národní kulturní památky a památky UNESCO, ale rovněž na kulturní památky. Takových objektů NPÚ spravuje více než sto a finanční nároky na jejich obnovy, rekonstrukce i zkvalitňování služeb pro návštěvníky ve formě návštěvnických center či infastruktury, jsou vysoké,“ uvedla na dotaz redakce mluvčí NPÚ Jana Harmanová.
V čerpání těchto prostředků je NPÚ podle ní „poměrně velmi úspěšný a umí je využívat v maximální míře efektivity“.

Hrady, zámky, kostely nebo technické památky včetně přilehlých parků

Česku se během posledních 13 let podařilo s pomocí evropských peněz zrekonstruovat až 421 památek.

Příkladem je hrad Karlštejn, zámek Telč, technický unikát Slovenská strela, Vlašský dvůr v Kutné Hoře, Kittelův dům v Jizerských horách, Arcibiskupský palác v Olomouci nebo Vila Tugendhat v Brně. Podpory se dočkalo také 91 muzeí, galerií a dalších sbírek. Evropské peníze podpořily buď jejich modernizaci nebo samotné založení. Některé z nich dostaly i svou digitální podobu či bezbariérový přístup. Příkladem je Muzeum Českého ráje včetně expozice o horolezectví, interaktivní muzeum Pevnost Poznání v Olomouci zaměřené na přírodní a společenské jevy či různá pivovarská, zemědělská nebo vesnická muzea v několika českých městech.

Díky finanční podpoře z fondů EU jsme byli schopni obnovit památky v dlouhodobě špatném stavebně-technickém stavu. Obecně se dá říct, že podpora z evropských fondů tvořila téměř tři čtvrtiny z celkových financí,“ uvedl pro EURACTIV.cz náměstek Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.
Jako příklad významných obnov uvedl salu terrenu (přízemní zahradní sál) bruntálského zámku. Sala terrena dlouhá léta chátrala a oprava za téměř 38 milionů korun, z velké části (tedy 28,2 milionu) pokryly zdroje z unijního fondu Interregu na česko-slovenských hranicích. Unikátní historická památkově chráněná budova, která se nachází v zámecké zahradě bruntálského zámku, bude sloužit k pořádání různých akcí a k odpočinku.

Podpora národních kulturních památek by měla pokračovat i v novém programovém období 2021–2027

Pokračování podpory v období 2021–2027 potvrdil náměstek sekce pro řízení evropských a národních fondů na Ministerstvu pro místní rozvoj Zdeněk Semorád. Na všech 40 tisíc kulturních památek, které se v Česku nacházejí, ale podle něj nejsou peníze, a je proto nutné vytyčit určité priority.

Co se týče individuálních projektů, budeme investovat pouze do národních kulturních památek nebo památek UNESCO, případně do památek, které jsou na kandidátní listině UNESCO, jako například Lázně Luhačovice nebo památník Terezín. Co se týče kulturních památek s nejnižší kulturní ochranou, kterých je nejvíce, tak ty budou moci být financovány prostřednictví místních akčních skupin nebo integrovaných nástrojů,“ uvedl v rozhovoru.

I přesto, že se objem prostředků na obnovy památek sníží, podle Jany Harmanové z NPÚ budou evropské finance nadále „velmi významnou pomocí“. Kam konkrétně by mohly unijní fondy směřovat, zatím není zcela jasné, výběr projektů pro nové programové období byl podle mluvčí NPÚ teprve zahájen.