Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Stavím dům z cihel. Jaká okna vybrat a na co si dát pozor?

Připravujete stavbu rodinného domu a zvolili jste tradiční výstavbu s použitím cihelného zdiva? Cihly jako stavební materiál se vyznačují velmi dobrou tepelnou izolací, akumulací tepla, nekomplikovaným způsobem výstavby. Zamysleme se, na co je třeba během výstavby rodinného domu z cihel dát pozor, a to především s ohledem na správný výběr nových oken a řešení návazných stavebních detailů.

Cihly jako stavební materiál jsou úspěšně používány již po staletí. Jejich tepelněizolační vlastnosti jsou především v posledních desetiletích stále více a více vylepšovány při zachování potřebné únosnosti a jednoduchosti pracovních postupů.

Základním rozhodnutím při volbě cihelného obvodového pláště je výběr mezi použitím cihelných bloků s co nejlepší možnou tepelnou izolací (třeba i s dutinami vyplňovanými pěnovým nebo extrudovaným polystyrenem) nebo cihelného zdiva s dodatečným zateplením kontaktním nebo skládaným zateplovacím systémem. Obě technologie mají své výhody a nevýhody, které se v zájmu úspěšného výsledku rozhodně doporučuje respektovat.

Při použití zdiva z cihelných bloků bez dodatečného zateplení polystyrenem nebo minerální vatou je nejslabším článkem z hlediska tepelné izolace zpravidla oblast, kde se okenní rám dotýká cihelné tvarovky. Cihelný střep samotný nedokáže v tomto místě vytvořit dostatečný stupeň tepelné izolace, a proto zde bez dalšího tepelnětechnického ošetření detailu často vzniká tepelný most. Ten se pak může stát příčinou následného vlhnutí nebo dokonce vzniku plísní.

V našem vlastním zájmu se tedy důrazně doporučuje volit cihelné tvarovky s „kapsou“ pro možné dodatečné zateplení tohoto rizikového detailu pruhem z extrudovanáho polystyrenu. Stejného nebo ještě lepšího výsledku dosáhneme, pokud dodatečně zaizolujeme vnější špaletu okna deskami z extrudovaného polystyrenu o tloušťce aspoň 30–40 mm. Samozřejmě, že nám nic nebrání v zájmu dokonalého výsledku oba postup zkombinovat a extrudovaným polystyrenem zateplit jak připravenou „kapsu“, tak i vnější špaletu. Pokud to není z nějakého důvodu možné, je absolutně nezbytné u všech oken instalovat parotěsné ošetření připojovací spáry (nebo ještě lépe oboustranné – na interiér parotěsnou pásku proti rosení a na exteriér vodotěsnou pásku proti zatékání).

U cihelných tvarovek s doteplovací „kapsou“ je však třeba dát pozor na to, aby okno nebylo ukládáno pouze na vložky z polystyrenu (ať už extrudovaného nebo ještě hůře expandovaného). Vložka z polystyrenu se pod hmotností okna může částečně deformovat a stát se následně příčinou potřeby častějšího seřizovaní oken. Doporučuje se vyplnit prostor „kapsy“ pod oknem únosnějším materiálem nebo hmotnost okna spolehlivě (minimálně bodově) přenést až do únosného zdiva, např. přes impregnované špalíky z tvrdého dřeva. Dostatečnou prevencí vzniku tepelného mostu „pod oknem“ může být rovněž plnoplošné podložení vnějšího parapetu deskou z extrudovaného polystyrenu o dostatečné dimenzi.

Pokud se rozhodneme zdivo z cihelných tvarovek tepelně doizolovat ještě dostatečně dimenzovanou vrstvou pěnové nebo extrudovaného polystyrenu či minerální vaty, nejlepší volbou je vždy umístit okna na samotný vnější líc zdiva, či dokonce s úplným či částečný přesahem do tepelné izolace (předsazená nebo polopředsazená montáž). Montáž oken na líc zdiva umožní vytvoření velmi plynulého přesahu tepelné izolace přes okenní rám, a tím praktické vyloučení vzniku tepelného mostu v tomto rizikovém místě. V případě předsazené nebo polopředsazené montáže je pak nutné správně dořešit spolehlivé přenesení hmotnosti oken do stavební konstrukce, jakož i důkladné ošetření připojovací spáry proti zatékání a kondenzaci vlhkosti.

Velkou pozornost je rovněž třeba věnovat detailu uložení balkonových a vchodových dveří u podlahy. Ve stavební praxi časté zanedbání řešení tohoto detailu bývá příčinou prochládání interiérové podlahy tepelným mostem pode dveřmi a následnému rosení podlahové krytiny v blízkosti otvorové výplně. Jako řešení lze doporučit podezdění tvarovkami z pěnového skla (foamglass), vymezení prostoru pode dveřmi k hrubé podlaze rozšiřovacími (nástavnými) okenními profily nebo minimálně vložení desky z extrudovaného polystyrenu na vnější líc cihelné podezdívky pod oknem či dveřmi.

Instalace oken v cihelném zdivu OKNA EU
Instalace oken v cihelném zdivu OKNA EU

Instalace oken v cihelném zdivu

Obvodový plášť z cihelného zdiva umožňuje dosáhnout velmi dobrých hodnot tepelné izolace. Je proto velmi důležité, aby i instalovaná okna a dveře měla co nejlepší tepelnou izolaci. Do stavby z cihel je tedy třeba vždy volit okna s izolačním trojsklem a teplým nekovovým meziskelním rámečkem Swisspacer-V, případně TGI. Důležitá je rovněž dostatečná stavební hloubka profilu (či počet komor) a trojitý systém středového těsnění. Taková okna a dveře nejenže nám ušetří opravdu spoustu tepla na vytápění, ale rovněž si můžeme být jisti, že se nám nebudou v chladných zimních dnech rosit.

Ať už Vaše volba padne na kvalitní okna plastová, dřevěná nebo hliníková, neuděláte chybu. Rozhodně lze do domů z cihelného zdiva doporučit kvalitní poctivá plastová nebo plastohliníková okna s trojsklem a trojitým těsněním. Je však třeba se vyhnout plastovým oknům nejisté kvality nebo bez poctivého vyztužení ocelovými pozinkovanými profily. Doporučit lze rovněž plastová okna s hliníkovým opláštěním, tzv. okna plastohliníková. U dřevěných oken je třeba velkou pozornost věnovat nebezpečí vlivů zvýšené vlhkosti a každému nebude zřejmě vyhovovat ani nezbytnost „dublování“ rámů při spojovaní otevíravých a neotevíravých oken. Stále více stavebníků volí do rodinných domů okna hliníková, která téměř nemají rozměrová omezení a díky minimální délkové roztažnosti umožňují konstruovat prosklené plochy i opravdu velkých rozměrů.

Pokud zvolíte pro váš domek z cihelného zdiva plastová, plastohliníková, dřevěná, dřevohliníková či hliníková okna od společnosti OKNA.EU s.r.o., v každém případě dostanete poctivé a kvalitní výrobky, s nejlepšími tepelněizolačními vlastnostmi na trhu, velmi vysokou životností a spolehlivostí. Odbornost a zkušenost týmu společnosti OKNA.EU s.r.o. je pak zárukou pečlivého a odpovědného návrhu konstrukčního řešení a kvalitní a bezproblémové realizace Vašeho projektu.

Instalace oken v cihelném zdivu OKNA EU
Instalace oken v cihelném zdivu OKNA EU

Instalace oken v cihelném zdivu
OKNA.EU
logo OKNA.EU

OKNA.EU, to je: profesionální NABÍDKA zdarma do 24 hodin, ZAMĚŘENÍ zdarma a ve Vámi stanoveném čase, VÝROBA u našich dodavatelů na nejmodernějších výrobních linkách, MONTÁŽ jen certifikovanými montážníky.