Výměna oken – bez chyb a v klidu

Datum: 19.3.2013  |  Autor: Ing. Jiří Chomát  |  Organizace: OKNA.EU  |  Firemní článek

Výměna nových oken se dříve či později týká v podstatě každého z nás – ať už jste se rozhodli rekonstruovat starý byt či dům nebo jen Vás netěsnost starých oken donutila je vyměnit. V článku se zaměříme na konkrétní kroky a opatření co ohlídat, aby vlastní výměna oken proběhla jak má a my jsme byli s nově namontovanými okny i provedenými pracemi maximálně spokojeni.

OKNA.EU
vzorková prodejna Pankrác, ul. 5.května (magistrála směr do Prahy)
140 00 Praha 4

tel.:773 360 000
e-mail:
web:www.okna.eu

S výměnou oken se většinou jedná o nemalý zásah do přirozeného běhu domácnosti, navíc s nutností několik dní „přežít“ přítomnost řemeslníků a něco nepořádku. Pojďme si trochu popovídat, co vše je s výměnou oken spojeno a jak dosáhnout toho, aby proběhla bez chyb a v klidu.

Nechceme zde rozebírat, jak vybrat ta nejlepší okna, jak zvolit správnou firmu, jak podepsat správnou objednávku či jak dohlédnout na technika, aby okna správně vyměřil. Zaměříme se na konkrétní kroky a opatření co ohlídat, aby vlastní výměna oken proběhla jak má a my jsme byli s nově namontovanými okny i provedenými pracemi maximálně spokojeni.

Příprava na provedení výměny oken

Mnohé o dalším průběhu výměny oken napoví již to, jestli montážní parta k Vám přijede včas dle dohody a jak uložená a upevněná jsou Vaše nová okna na nákladním voze či v dodávce. Rozhodně je výhodou, pokud jsou okna při přepravě zabalená (např. strečovou folií), lépe každé zvlášť, nebo alespoň všechna dohromady. Balení oken dokáže zabránit jejich poškození a zašpinění během přepravy a další manipulace.

Nová okna přivezeme k vám na stavbu.
Nová okna přivezeme k vám na stavbu.
Okna jsou při přepravě důkladně zabalena a ochráněna.
Okna jsou při přepravě důkladně zabalena a ochráněna.
Okna na místě realizace uložíme tak, aby nedošlo k jejich poškození.
Okna na místě realizace uložíme tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Velmi důležité je, aby okna před vlastní montáží byla uložena tak, aby nemohlo dojít k jejich odření či poškrábání. Doporučuje se okna a dveře průběžně podkládat a prokládat polystyrenem nebo alespoň tvrdým kartonem. Stejně tak není možné podcenit nutnost zakrytí topných těles a nábytku v blízkosti vyměňovaných oken. V blízkosti vyměňovaných oken je třeba vždy vytvořit přístup cca 1 metr a doporučuje se rovněž chránit podlahu (nejlépe starými koberci, dekami, kartony) zejména v místech, kudy se budou přinášet nová okna a odnášet vybouraný materiál.

Provedeme kontrolu rozměrů oken podle objednávky i reálných stavebních otvorů.
Provedeme kontrolu rozměrů oken podle objednávky i reálných stavebních otvorů.
Zkontrolujeme zakrytí topení a blízkého nábytku.
Zkontrolujeme zakrytí topení a blízkého nábytku.
Chybějící zakrytí okolí vyměňovaných oken doplníme.
Chybějící zakrytí okolí vyměňovaných oken doplníme.

Šikovná montážní parta vždy ještě před vybouráním prvního okna zkontroluje, že rozměry a specifikace všech dovezených oken souhlasí s podepsanou objednávkou a odpovídá skutečným rozměrů stavebních otvorů na místě realizace. Stejně tak zkontroluje kvalitu zakrytí okolí vyměňovaných oken a doporučí či sama doplní ochranu proti poškození tam, kde by chyběla.

Opatrná demontáž starých oken

Demontáž starých oken začíná vysazením, odnesením a uložením starých okenních křídel. Následně montážní parta v několika místech po obvodu okna opatrně nařízne starý okenní rám a postupnými kroky jej po kouskách vyláme a rozebere. Vždy musí montážní parta dbát na to, aby při demontáži okna jen minimálně narušila okolí ostění a nadpraží okna, a to jak interiérovou tak exteriérovou omítku či třeba keramický obklad.

Okenní křídla starých oken postupně vysadíme.
Okenní křídla starých oken postupně vysadíme.
Demontovaná okenní křídla odneseme a uložíme.
Demontovaná okenní křídla odneseme a uložíme.
Původní okenní rám opatrně nařízneme.
Původní okenní rám opatrně nařízneme.

Nově vzniklý stavební otvor je téměř vždy třeba více či méně doupravit. Někdy je třeba odsekat pás omítky z důvodu použití rámu o větší stavební hloubce, než měla úvodní okna. Jindy se třeba pod deštěním špaletových oken ukáže nečekaně vystouplý pás vyzděných cihel. Všechny dodatečné úpravy stavebního otvoru však musí být konány jen v té nejnutnější míře a s největší možnou opatrností a citlivostí k okolním konstrukcím.

Příprava montáže nových oken

Před vlastním osazením nových oken do nově vzniklého stavebního otvoru je třeba na okenní rámy nalepit parotěsné (interiérové) a případně vodotěsné paropropustné (exteriérové) pásky, samozřejmě pouze v případě, že jste si je jako součást výměny oken v zakázce objednali. Ošetření připojovací spáry interiérovou parotěsnou páskou dokáže zabránit plesnivění okolo oken) a instalace exteriérové vodotěsné páskou je jistotou proti zatékání.

Okenní rám postupnými kroky rozebereme.
Okenní rám postupnými kroky rozebereme.
Vylomíme okenní rám tak, aby se minimálně narušilo ostění okna.
Vylomíme okenní rám tak, aby se minimálně narušilo ostění okna.
Vzniklý stavební otvor dle potřeby doupravíme.
Vzniklý stavební otvor dle potřeby doupravíme.

Jako první krok montáže nových oken se osadí okenní rám (bez okenních křídel) do připraveného stavebního otvoru a v předem určených místech se podloží nenasákavými podložkami. Následně se okenní rám postupně vyrovná a zajistí vymezovacími klíny ve zcela vodorovné a svislé poloze. Svislost a vodorovnost osazení okenního rámu je nezbytné v průběhu dalších kroků montáže průběžně kontrolovat.

Po dosažení definitivně správného osazení se okenní rám zaklínuje a rozepře proti možnému prohnutí. Před následnými kroky je opět nezbytné zkontrolovat svislost a vodorovnost osazení okna.

Před osazením oken provedeme nalepení parotěsných pásek na okenní rám.
Před osazením oken provedeme nalepení parotěsných pásek na okenní rám.
Osadíme okenní rám do otvoru a podložíme jej v určených místech nenasákavými podložkami.
Osadíme okenní rám do otvoru a podložíme jej v určených místech nenasákavými podložkami.
Okenní rám zajistíme vymezovacími klíny ve svislé a vodorovné poloze.
Okenní rám zajistíme vymezovacími klíny ve svislé a vodorovné poloze.

Průběžně kontrolujeme přesnost osazení okenního rámu.
Průběžně kontrolujeme přesnost osazení okenního rámu.
Okenní rám zaklínujeme a rozepřeme proti prohnutí.
Okenní rám zaklínujeme a rozepřeme proti prohnutí.
Průběžně kontrolujeme svislost a vodorovnost osazení.
Průběžně kontrolujeme svislost a vodorovnost osazení.

Odborná montáž nových oken

Nejdříve se k okenním rámům připevní páskové montážní kotvy. Mechanické kotvení oken je třeba vždy provádět s pomocí dilatačních plechových kotev, v žádném případě ne skrz rám vrtanými turbošrouby (znemožňují tepelnou dilataci a zbytečně provrtávají uzavřené komory plastového profilu). Rovněž umístění kotev má svá pravidla – je předepsána jejich vzdálenost od rohu i mezi nimi (cca 700 mm). Následně se pozinkované kotevní pásky připevní kotevními šrouby ke zdivu.

K okenním rámům připevníme a páskové montážní kotvy.
K okenním rámům připevníme a páskové montážní kotvy.
Pozinkované kotevní pásky připevníme kotevními šrouby ke zdivu.
Pozinkované kotevní pásky připevníme kotevními šrouby ke zdivu.
Připojovací spáru okna opatrně, ale důkladně vyplníme PUR pěnou.
Připojovací spáru okna opatrně, ale důkladně vyplníme PUR pěnou.

Připojovací spáru mezi rámem okna a ostěním je třeba opatrně, ale důkladně a souvisle vyplnit kvalitní polyuretanovou montážní pěnou. Po zatuhnutí pěny se vyjmou vymezovací klíny a vzniklé mezery se opět doplní dopěněním PUR pěnou. Po dostatečném zatuhnutí se přebytečná polyuretanová pěna opatrně ořízne.

Na závěr montáže se nasadí okenní křídla, zkontroluje funkčnost nových oken a provede jejich případné doseřízení.

Po zatuhnutí pěny vyjmeme vymezovací klíny a vzniklé mezery dopěníme.
Po zatuhnutí pěny vyjmeme vymezovací klíny a vzniklé mezery dopěníme.
Přebytečnou PUR pěnu opatrně ořízneme.
Přebytečnou PUR pěnu opatrně ořízneme.
Nasadíme okenní křídla, zkontrolujeme funkčnost nových oken a okna doseřídíme.
Nasadíme okenní křídla, zkontrolujeme funkčnost nových oken a okna doseřídíme.

Pečlivé zednické začištění kolem oken

Velmi důležitou součástí výměny oken je pečlivé provedení zednického začištění ostění nově instalovaných oken. U oken s rovným ostěním (většinou okna zdvojená nebo „rekordky“) se obvykle jádrovou omítkou nebo fasádním lepidlem srovnají větší nerovnosti ostění a na závěr se provede finální začištění kvalitní sádrovou omítkou.

Ostění doplníme extrudovaným polystyrenem (u špaletových oken) a dolepíme parotěsné pásky.
Ostění doplníme extrudovaným polystyrenem (u špaletových oken) a dolepíme parotěsné pásky.
Na extrudovaný polystyren natáhneme fasádní mřížku (perlinku).
Na extrudovaný polystyren natáhneme fasádní mřížku (perlinku).
Naneseme fasádní lepidlo (u špaletových oken).
Naneseme fasádní lepidlo (u špaletových oken).

U špaletových oken obvykle po výměně oken vznikají velké dutiny, které je nejlépe vyplnit deskami extrudovaného polystyrenu (ostění okna vyteplí a navíc brání provlhání okolí okna). Rozhodně se nedoporučuje dozdívat ostění oken z pórobetonu, a to především z důvodu jeho vysoké nasákavosti pro vodu a vodní páru. Následně se na ostění dolepí parotěsné pásky a případně se překryjí další deskou extrudovaného polystyrenu. Na připravené ostění se natáhne fasádní mřížka (perlinka) a zarovná se fasádní lepidlem (stěrkou). Finální začištění ostění se zakončí aplikací kvalitní sádrové interiérové omítky.

Nakonec se na připravené lože přilepí interiérové a exteriérové parapety.

Kompletace oken, úklid, kontrola a předání zákazníkovi

K okenním křídlům se domontují interiérové žaluzie (pokud jsou součástí objednávky), seřídí se a zkontroluje se jejich funkčnost. Samozřejmostí rozhodně musí být provedení hrubého úklidu, odstranění viditelných nečistot a vyčištění okolí vyměněných oken průmyslovým vysavačem.

Větší nerovnosti v ostění se srovnají jádrovou omítkou nebo fasádním lepidlem (u rovného ostění).
Větší nerovnosti v ostění se srovnají jádrovou omítkou nebo fasádním lepidlem (u rovného ostění).
Finální začištění provedeme sádrovou omítkou.
Finální začištění provedeme sádrovou omítkou.
Vnitřní a venkovní parapety délkově upravíme a přilepíme na připravené lože.
Vnitřní a venkovní parapety délkově upravíme a přilepíme na připravené lože.

Na závěr montážní parta zkontroluje kompletnost a kvalitu provedeného díla a funkčnost nových oken i kvalitu provedení montážních zednických prací předvede zákazníkovi. Montážní parta a zákazník spolu provedou předání hotového díla a sepíší předávací protokol.

Demontovaná okna a nahromaděný materiál odveze montážní parta k následné ekologické likvidaci.

Žaluzie přimontujeme na křídla a zkontrolujeme jejich funkčnost.
Žaluzie přimontujeme na křídla a zkontrolujeme jejich funkčnost.
Provedeme hrubý úklid kolem oken průmyslovým vysavačem.
Provedeme hrubý úklid kolem oken průmyslovým vysavačem.
Zkontrolujeme kompletnost a kvalitu provedeného díla.
Zkontrolujeme kompletnost a kvalitu provedeného díla.

Dokončenou zakázku předáme zákazníkovi.
Dokončenou zakázku předáme zákazníkovi.
Sepíšeme předávací protokol.
Sepíšeme předávací protokol.
okna.eu oknaeu Demontovaná okna a nahromaděný stavební materiál odvezeme k likvidaci.
Demontovaná okna a nahromaděný stavební materiál odvezeme k likvidaci.

 

Datum: 19.3.2013
Autor: Ing. Jiří Chomát
Organizace: OKNA.EUSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


 
 

Aktuální články na ESTAV.czLuxusní a inteligentní bydlení ze staré prádelny vzniklo v BrněLesy ČR zvýší investice do vodních staveb o polovinu na 300 mil.Webinář: Otázky a odpovědi z Wienerberger fóra 2018 - Tepelná technikaČisté tržby mezinárodního koncernu Lindab v roce 2017 vzrostly na 826,6 mil. EUR