Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Jak poznat zaručeně kvalitní okna?

Je smutným rysem současného trhu, že často až přehnaný tlak zákazníků na cenu vede výrobce oken k jejich zlevňování nutně doprovázeným snižováním jejich technické úrovně a kvality či dokonce výrobou a prodejem oken značně ošizených. Důsledkem toho pak je, že velká část výrobců a prodejců oken o vlastnostech a původu svých výrobků více či méně nemluví pravdu či dokonce cíleně uvádí zákazníky v omyl.

Zásady, jak mají vypadat a co mají splňovat kvalitní okna, se však ani v této složité době nijak nemění, stejně jako se nemění očekávání zákazníků z hlediska funkčnosti, spolehlivosti a bezproblémovosti pořizovaných oken. Spokojenost zákazníka musí být i nadále hlavní prioritou a v žádném případě není možné se smířit s mezi výrobci a prodejci oken poslední době stále častější větou „když to zákazník chce levnější, tak mu to levnější (rozuměj ošizenější) přece dáme“.

V reakci na tento neutěšený stav byly v rámci programu „Zaručeně kvalitní okna“ pod záštitou doc. Ing. Václava Hájka, CSc. (znalce v odboru otvorových výplní a docenta na katedře konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze) znovu zformulovány zásady nezbytné pro dodržení dlouhodobé a spolehlivé funkce oken a dveří.

Společnost OKNA.EU s.r.o. je plným podporovatelem tohoto projektu a všechny vytyčené zásady programu „zaručeně kvalitní okna“ v plné míře dodržuje.

1. Pevná a dlouhodobě stabilní konstrukce okenního rámu a křídla

Nezbytnou podmínkou pro spolehlivou funkci kvalitních plastových oken je vysoká rohová pevnost a tuhost plastového profilu, jakož i jeho poctivé vyztužení ocelovými profily. Rohová pevnost plastového profilu je předurčena jeho vnitřní stavbou, tloušťkou hlavní stěny a kvalitou použitého plastu. Rozhodně doporučujeme se vyhnout všem „zázračným“ technologiím plastových oken bez vyztužení – ocelové výztužné vložky jsou zcela zásadní pro omezení průhybů a teplotní roztažnosti plastových profilů. Právě statická tuhost okenních profilů a omezení jejich tepelné roztažnosti jsou základní faktory spokojenosti s výběrem plastových oken. K čemu jsou okna s výbornou tepelnou izolací, když se časem prohnou a zkroutí tak, že jimi bude dříve či později foukat či dokonce zatékat?

K dosažení ještě vyšší úrovně kvality plastových oken je žádoucí vyžadovat plastové profily s tloušťkou stěny 2,8 mm a větší (třída A) a ocelové výztužné profily o tloušťce 2,0 mm a větší.

2. Okenní profily s dobrou tepelnou izolací a vyloučením povrchového rosení

Základním předpokladem potřebné tepelné izolace plastových oken je kvalitní plastový profil se stavební hloubkou minimálně 70 mm a alespoň pětikomorovou konstrukcí. Stavební hloubka profilu musí být taková, aby umožnila instalaci izolačních dvojskel a trojskel s co nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi. Počet izolačních komor musí vždy jít ruku v ruce se stavební hloubkou plastového profilu (mnoho úzkých komor v úzkém profilu k jeho vyšší tepelné izolaci rozhodně nepřispěje, ba spíše naopak). Pro dostatečnou tepelnou izolaci je kromě stavební hloubky a počtu komor zásadní rovněž použití plastových profilů se středovým systémem těsnění, nejlépe trojitým. Jen u takových oken se dokážete vyhnout rosení a stékání zkondenzované vody z okenních rámů a křídel. K dosažení vyšší úrovně kvality plastových oken doporučujeme vyžadovat plastové profily se stavební hloubkou 80 mm a větší a se šesti a více komorami (6, 7 a 8komorové).

3. Okenní profily s oddělenou dešťovou a větrovou zábranou ve funkční spáře

Rozhodujícím prvkem dostatečné těsnosti a dobré tepelné izolace Vašich oken je použití plastových profilů se středovým (nejlépe trojitým) systémem těsnění. Pouze okna kvalitní plastová se středovým systémem těsnění (středové a dvojí naléhávkové těsnění), označované též jako okna se dvoustupňovým systémem těsnění funkční spáry (s oddělenou dešťovou a větrovou zábranou), dokáží zabezpečit potřebnou těsnost a odolnost proti zatékání, a to i při hnaném dešti. Ve vlastním zájmu je třeba se vždy vyhnout oknům s dorazovým systémem těsnění (pouze dvojí naléhávkové těsnění), tedy s jednostupňovým systémem těsnění funkční spáry. Okna pouze s dvojím dorazovým těsněním mají podstatně vyšší riziko zatékání a vzhledem až k interiérovému těsnění pronikajícímu studenému vzduchu z exteriéru i rosení okenních rámů a křídel. K dosažení vyšší úrovně kvality plastových oken je žádoucí vyžadovat plastové profily pouze s trojitým (středovým a dvojím naléhávkovým) těsněním.

4. Těsnicí systém s dlouhodobou životností a zajištěnou vyměnitelností

Velmi důležitým aspektem Vaší spokojenosti je rovněž použití takového systému těsnění, který zabezpečí dlouhodobou funkčnost a umožní i případnou následnou vyměnitelnost. Pro dlouhodobou a spolehlivou funkčnost těsnícího systému plastových oken je zároveň třeba zabezpečit, aby vybraná okna byla vybavena těsnícími profily (středové, dvojité naléhávkové a zasklívací) z trvale pružné gumy EPDM nebo TPE se zajištěnou možností následné výměny.

Rozhodně je třeba se při výběru oken vyhnout výrobkům s naextrudovaným těsněním. Při svařování plastových profilů s naextrudovaným těsněním často vznikají tvrdé nálitky, které prakticky vylučují jakoukoliv stlačitelnost těsnění. Nelze se pak divit, že taková okna prostě netěsní a ani těsnit nemohou. K dosažení vyšší úrovně kvality plastových oken doporučujeme vyžadovat plastové profily s trojitým systémem vkládaného EPDM (středové a dvojí naléhávkové) těsnění.

5. Zasklení s dobrou tepelnou izolací a vyloučením povrchového rosení

Základním prvkem dobré tepelné izolace plastových oken je použití izolačních dvojskel a trojskel s co nejlepší tepelnou izolací a co nejlepším nekovovým meziskelním rámečkem.

Samozřejmou součástí plastových oken jsou izolační dvojskla nebo trojskla. Nepsaným standardem se v posledních letech stalo používání izolačních trojskel, která dokáží nejen ušetřit mnoho energie na vytápění, ale zároveň jsou velmi odolná riziku rosení vlhkosti na interiérové straně. Pro předcházení rosení okrajů izolačních skel je rovněž nezbytné použití nekovových meziskelních rámečků. Nejlepší izolační vlastnosti mají rámečky Swisspacer Ultimate. Rozhodně se vyhněte hliníkovým a nerezovým rámečkům, a to i tehdy jsou barevně lakované. Právě správná volba zasklení je zásadním rozhodnutím při správné volbě oken.

K dosažení vyšší úrovně kvality plastových oken vyžadujte vždy použití izolačních trojskel (Ug = 0,5/0,6 W.m−2.K−1) s teplým nekovovým mezisklením rámečkem Swisspacer Ultimate.

6. Celoobvodové kování s dostatkem seřiditelných zavíracích bodů

Nezbytnou součástí kvalitních plastových oken je rovněž celoobvodové kování vybavené plně seřiditelnými zavíracími body vzdálenými maximálně 700 mm od sebe. Plastové okno musí být vždy důsledně po celém obvodu v pravidelných intervalech zajištěno zavíracími body celoobvodového kování. Zavírací body kování zabezpečují kromě funkce zajištění zavřené polohy okna rovněž potřebný rovnoměrný přítlak těsnícího systému. Bez jejich správné funkce tedy nelze zabezpečit dostatečnou těsnost a odolnost oken proti zatékání. Jen díky celoobvodovému kování se seřiditelnými zavíracími body (umožňují regulovat přítlak těsnění i v dlouhodobém horizontu) ve správných vzdálenostech (ne dále než 700 mm od sebe) dokáže kvalitní těsnící systém dobře plnit svoji funkci. K dosažení vyšší úrovně kvality plastových oken doporučujeme vyžadovat použití celoobvodového kování se zvýšenou bezpečnostní funkcí plně seřiditelných zavíracích bodů.

7. Montáž oken se zajištěnou dilatací a vyloučením povrchového rosení

Pro dlouhodobou spolehlivost a trvanlivost je kromě kvality samotného okna zcela zásadní poctivá a neošizená montáž. Nová plastová okna musí vždy být namontována tak, aby byla zcela samonosná a nezatížená hmotností či průhyby ostatních stavebních konstrukcí, aby jim byly jednoznačně umožněny pohyby v důsledku jejich teplotní roztažnosti (roztahování v létě, zkracování v zimě), okolo oken nezatékalo do připojovací spáry okna (pokud není řešeno návaznými stavebními pracemi) a rovněž aby kolem oken nedocházelo ke kondenzaci a plesnivění ostění (v rámci normových hodnot relativní vlhkosti v interiéru). Mechanické kotvení oken je třeba vždy provádět s pomocí dilatačních kotevních plechových pásků, v žádném případě ne skrz rám vrtanými turbošrouby (znemožňují tepelnou izolaci a zbytečně provrtávají uzavřené komory plastového profilu. Rovněž umístění kotev má svá pravidla – je předepsána jejich vzdálenost od rohu i mezi nimi (cca 700 mm). Připojovací spára mezi rámem okna a ostěním musí vždy být souvisle vyplněna polyuretanovou pěnou. Rozhodně je smysluplné též ošetření připojovací spáry vylučující povrchové rosení a plesnivění (parotěsné pásky či jiné zatěsnění a zateplení). Doporučit lze šetření připojovací spáry interiérovou parotěsnou (zabraňuje plesnivění kolem oken) a případně i exteriérovou vodotěsnou páskou (proti zatékání) – připojovací spára okenní konstrukce s dešťovou a větrovou zábranou (úprava připojovací spáry zabraňující zatékání a s nulovou vzduchovou infiltrací). Kvalitní a neošizená montáž je rozhodně zásadní pro Vaši dlouhodobou spokojenost s nově zakoupenými kvalitními okny.

OKNA EU

Zformulované zásady jsou obecně platné a je rozhodně ke škodě těch výrobců oken, kteří tyto zásady nedodržují či se od nich dokonce distancují. Společnost OKNA.EU s.r.o. považuje plnění těchto zásad za základní podmínku spokojenosti zákazníka, a proto nabízí a prodává pouze taková okna a dveře, které těmto závazným zásadám v plné míře vyhovují.

Pro dlouhodobou spokojenost zákazníka není rozhodující, zda daná okna a dveře byla vyrobena v tuzemsku nebo nikoliv. Je to jednak proto, že i v tuzemsku se vyrábí ne zrovna málo velmi nekvalitních a ošizených výrobků, jednak proto, že mnoho firem pyšnících se značkou tuzemské výroby oken a dveří k jejich výrobě používá profily a systémy velmi pochybné konstrukce a problematického zahraničního původu.

V nabídce OKNA.EU nalezete okna plastová, plastohliníková, hliníková, dřevohliníková či okna dřevěná vyráběná u předních výrobců v České a Slovenské republice. Nepřekročitelnou podmínkou pro zařazení daného produktu do nabídky společnosti OKNA.EU je však vždy prokázaný soulad s výše zformulovanými zásadami, řada produktů je proto pro společnost OKNA.EU vyráběna ve vyšším než běžně nabízeném standardu.

Kvalita prodávaných výrobků a poskytnuté služby je pro společnost OKNA.EU jednoznačně formulovanou prioritou. Zkušený a odborně erudovaný tým společnosti OKNA.EU využívá všech svých znalostí a nabytých zkušeností k poskytnutí poctivé a kvalitní služby při prodeji i montáži zaručeně kvalitních oken na cestě k maximální spokojenosti zákazníků.


OKNA.EU
logo OKNA.EU

OKNA.EU, to je: profesionální NABÍDKA zdarma do 24 hodin, ZAMĚŘENÍ zdarma a ve Vámi stanoveném čase, VÝROBA u našich dodavatelů na nejmodernějších výrobních linkách, MONTÁŽ jen certifikovanými montážníky.