Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Stavím dům z pórobetonu (ytongu, hebelu) – jaká okna vybrat a na co si dát pozor?

Do domů z pórobetonu lze rozhodně doporučit kvalitní poctivá plastová nebo plastohliníková okna s trojsklem a trojitým těsněním. Je však potřeba se vyhnout plastovým oknům nejisté kvality nebo oknům bez poctivého vyztužení ocelovými pozinkovanými profily. Pořízení dřevěných nebo dřevohliníkových oken může být vzhledem k náchylnosti domů z pórobetonu ke zvýšené vlhkosti v interiéru problematické.

Rozhodli jste se stavět a Vaše rozhodnutí padlo na stavění z pórobetonových tvárnic, ať už z ytongu, hebelu nebo jiného systému? Výhody využití pórobetonu pro stavbu vašeho nového domova jsou na první pohled zřejmé – rozumná pořizovací cena a hlavně velmi snadné stavění jako takové, třeba i svépomocí. Stavění z pórobetonu však má samozřejmě též svoje specifika. Rozeberme si, na co je třeba dát u stavby z pórobetonu pozor při výběru Vašich nových oken.

Základní nevýhodou pórobetonu (při mnoha jeho nesporných výhodách) jako stavebního materiálu je jeho vysoká schopnost nasáknout opravdu velké množství vlhkosti či dokonce vody jako takové. Pokud máme pórobetonové zdivo kvalitně odizolované proti zemní vlhkosti a dokonale zabráníme možnému zatékání, nemáme se v podstatě čeho obávat. To však platí pouze za předpokladu, že neuděláme zásadní konstrukční chybu a celý dům z porobetou neuzavřeme z vnější strany difuzně nepropustnou omítkou nebo dokonce zcela neprodyšným kontaktním zateplovacím systémem z pěnového nebo extrudovaného polystyrenu.

U každého stavebního materiálu s pórovitou strukturou totiž dochází k difuzi vodní páry z interiéru objektu do exteriéru. Pokud však tomuto transportu vlhkosti zabráníme třeba instalací zateplení z pro vlhkost zcela neprostupného polystyrenu, začne se nám z interiéru unikající vlhkost hromadit právě v pórobetonu. A jelikož pórobeton je díky svému rozsáhlému pórovému systému schopen nasáknou obrovské množství vlhkosti, stane se v něm obsažená vlhkost velmi brzy podhoubím pro vznik plísní a hub. Zdravotní rizika s tím spojená určitě není nutné nijak zvlášť rozebírat.

Kombinace pórobetonu a zateplení z polystyrenu pak funguje jako takové „vlhkostní“ perpetuum mobile. V zimě se veškerá vlhkost z interiéru (v důsledku koupání, vaření, zalévání květin nebo jen obyčeného dýchání) nasákne do pórobetonu, ale skrz nepropustný polystyren se už do exteriéru nedostane. V létě pak vlhkost postupně vysychá do interiéru, většinou ale stejně všechna vyschnout nestihne. A navíc z „bydlení“ v interiéru přibývá stále další a další vlhkost. A v zimě celý koloběh začne opět nanovo, v podstatě pak žijeme jako s houbou v igelitovém sáčku.

Je tedy nanejvýš doporučeníhodné nikdy nekombinovat zdivo z pórobetonu se zateplením z polystyrenu! Rozhodně doporučit lze naopak stavění z pórobetonu s tou nejlepší možnou tepelnou izolací (někdy označovaná „lambda“, …) a s co největší hloubkou zdiva jako takového. Pro následné zateplení pórobetonu lze též použít kontaktní zateplovací systém z minerální vaty nebo přímo zateplovací desky z obzvláště napěněného pórobetonu (označované např. „mikropor“…).

Pokud se přes všechna výše uvedená varování přece jen rozhodnete zateplit váš dům z pórobetonu zateplovacím systémem z polystyrenu, je absolutně nezbytné u všech oken instalovat parotěsné ošetření připojovací spáry. Okolí oken totiž bývá z celé stavby to nejchladnější, a proto se viditelné provlhnutí následované vznikem plísní objevuje pravidelně nejdříve tam. Instalací parotěsných pásek provlhání zdiva alespoň v okolí oken zabráníme. Neznamená to, že však parotěsné pásky dokáží zcela napravit naprosto chybnou volbu kombinace pórobetonu a polystyrenu v obvodovém plášti.

Ošetření připojovací spáry oken interiérovými parotěsnými a exteriérovými vodotěsnými paropropustnými páskami lze však rozhodně doporučit při stavění z pórobetonu, především s ohledem na jeho obrovskou nasákavost, raději v každém případě – pokud nezateplujeme nebo i když třeba zateplujeme minerální vatou.

Obvodový plášť z pórobetonu umožňuje dosáhnout při velmi rozumných pořizovacích nákladech velmi dobrých hodnot tepelné izolace. Je proto velmi důležité, aby i instalovaná okna a dveře měla co nejlepší tepelnou izolaci. Do dřevostavby je tedy třeba vždy volit okna s izolačním trojsklem a teplým nekovovým meziskelním rámečkem Swisspacer-V, případně TGI. Důležitá je rovněž dostatečná stavební hloubka profilu (či počet komor) a trojitý systém středového těsnění. Taková okna a dveře nejenže nám ušetří opravdu spoustu tepla na vytápění, ale rovněž si můžeme být jisti, že se nám nebudou v chladných zimních dnech rosit.

Rozhodně lze do domů z pórobetonu doporučit kvalitní poctivá plastová nebo plastohliníková okna s trojsklem a trojitým těsněním. Je však potřeba se vyhnout plastovým oknům nejisté kvality nebo oknům bez poctivého vyztužení ocelovými pozinkovanými profily. Vzhledem k velké náchylnosti domů z pórobetonu ke zvýšení vlhkosti v interiéru nelze rovněž příliš doporučit pořízení dřevěných nebo dřevohliníkových oken. Zvýšená vlhkost jim totiž rozhodně nesvědčí a delší expozice relativní vlhkosti nad 60 % je dokáže zcela nenávratně zničit. Stále více stavebníků volí do rodinných domů okna hliníková, která téměř nemají rozměrová omezení a díky minimální délkové roztažnosti umožňují konstruovat prosklené plochy i opravdu velkých rozměrů.

Pokud zvolíte pro váš domek z pórobetonu plastová, plastohliníková či hliníková okna od společnosti OKNA.EU s.r.o., v každém případě dostanete poctivé a kvalitní výrobky, s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi na trhu, velmi vysokou životností a spolehlivostí. Odbornost a zkušenost týmu společnosti OKNA.EU s.r.o. je pak zárukou pečlivého a odpovědného návrhu konstrukčního řešení a kvalitní a bezproblémové realizace Vašeho projektu.

CAD nadpraží
CAD nadpraží
CAD ostění
CAD ostění
CAD parapet
CAD parapet

OKNA.EU
logo OKNA.EU

OKNA.EU, to je: profesionální NABÍDKA zdarma do 24 hodin, ZAMĚŘENÍ zdarma a ve Vámi stanoveném čase, VÝROBA u našich dodavatelů na nejmodernějších výrobních linkách, MONTÁŽ jen certifikovanými montážníky.