Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zvolit dřevěná okna IV78 nebo IV92?

Při výběru dřevěných oken zvažujeme mezi nejrozšířenějšími profily IV78 a IV92. Opravdu potřebujeme eurookna IV92, nebo to jsou vyhozené peníze a stačí nám IV78? Doporučení jsou různá, ale v čem se okna skutečně liší?

Dřevěné okno SC92 v kulatém domě eurookna dřevěná
Dřevěné okno SC92 v kulatém domě

Při srovnání oken IV78 nebo IV92 různých výrobců zjistíme, že je součinitel prostupu tepla podobný. Takže toto kritérium při výběru není dostatečné. Pro ideální volbu je třeba sledovat i další vlastnosti oken.

Dřevěná okna SOLID COMFORT navazují na klasickou konstrukci eurookna, ale s mnoha inovacemi. Při vývoji byl kladen důraz na eliminaci problémů, která eurookna mají. Současně zohledňují požadavky současných staveb, které jsou alespoň nízkoenergetické.

Na rozdíl od eurooken IV92 nejsou okna SOLID COMFORT SC92 jen „tlustší“ eurookna IV68, ale opravdu nově vyvinutá dřevěná okna. Jejich „hubenější“ sestřička SC78 vypadá na pohled stejně, ale několik významných rozdílů mezi oběma profily oken je.

Přednosti dřevěných oken SC78

Výhodou oken SC78 je především mírně nižší cena, ale rozdíl je pouze cca 4–5 % při použití trojskel. Okna s izolačními dvojskly se již dnes příliš nedoporučují, ale jsou samozřejmě levnější. Ušetříme s nimi přibližně 11 % ceny SC92 s trojsklem.

Nevýhodou dvojskel je horší hodnota součinitele prostupu tepla a nižší povrchové teploty v interiéru, tedy významné riziko kondenzace.

Přednosti dřevěných oken SC92

Řez okna SOLID COMFORT SC92 Slavona
Řez okna SOLID COMFORT SC92

Kromě malého rozdílu v ceně už všechny argumenty mluví pro masivnější okno SC92. Na první pohled je patrný rozdíl v součiniteli prostupu tepla.

Okna SC78 s trojsklem Ug = 0,6 je Uw = 0,82 W/m2K
Okna SC92 s trojsklem Ug = 0,5 je Uw = 0,70 W/m2K

Rozdíl je v tloušťce profilu 14 mm, tedy 78 nebo 92 mm. Okna SC92 mají dostatek prostoru na silnější trojskla s lepšími parametry. Silnější profil má i více prostoru pro kování, proto může být osazen skrytými závěsy nebo je možné integrovat magnetické kontakty pro zabezpečovací zařízení.

Přednosti oken SC92 versus eurookna IV92

Unikátní konstrukci oken SC92 poznáme na první pohled podle vlastního řešení dolního rámu bez velkoobjemové hliníkové okapnice. Proto je okno teplejší v této kritické části. Ale nejen to, větší zapuštění křídla do rámu pomáhá také tepelně-technickým vlastnostem okna. Navíc se snižuje plocha rámu a zvětšuje plocha skla.

Skryté kování dřevěných oken SC92 Slavona
Skryté kování dřevěných oken SC92

Cílem je minimální průvzdušnost a maximální vodotěsnost

Okna v pasivních domech musí jednak splnit požadavek na maximální Uw 0,8 W/m2K. Dalším důležitým parametrem je minimální průvzdušnost, tedy maximální těsnost zevnitř. Okna SOLID COMFORT všech modelů mají proto důkladně utěsněna jak skla a zasklívací lišty, tak dokonale dosedající vnitřní těsnící profil.

Další možností zvýšení těsnosti je využití neviditelných závěsů, které jsou skryté ve funkční spáře okna. S klasickými závěsy dochází k mírné deformaci vnitřního těsnění kolem závěsů a tím i menší těsnost.

Vodotěsnost je taktéž významný parametr kvality oken. Proto jsou okna SC92 vyvinuta s jedním těsněním navíc. Na rozdíl od SC78 a eurooken IV92 mají dřevěná okna SC92 těsnění tři.

Masivnější profil okna často znamená různá omezení. Okna malých rozměrů nejdou vyrobit, protože by v tloušťce 92 mm nešla otevřít. Ale to není případ SC92, minimální vyrobitelný a plně funkční rozměr okna je 500 × 500 mm.

Dřevěná okna SC92 v pasivní dřevostavbě
Dřevěná okna SC92 v pasivní dřevostavbě
Interiér nízkoenergetického domu s okny SC92
Interiér nízkoenergetického domu s okny SC92
Posuvné dveře s nízkým prahem, profil SC92 Slavona
Posuvné dveře s nízkým prahem, profil SC92
Franzouzské okno v pasivním domě, profil SC92
Franzouzské okno v pasivním domě, profil SC92

Bezpečnostní kování všech oken Slavona

Všechna okna ze Slavony jsou standardně zakována kováním, které má všechny uzavírací body bezpečnostní. Dvoukřídlová okna mají skrytý přítlak druhého křídla a několik uzavíracích bodů. V tomto provedení jsou okna nejen bezpečnější, ale také těsnější.

Kdy ještě je vhodnější okno SC92?

Při stavbě pasivního domu jsou nejlepší parametry nutností, takže o oknech SC78 nebo eurooknech IV78 uvažovat nebudeme. Zde jsou standardem okna SC92 nebo nová minimalistická okna PROGRESSION.

Ale když chceme vyměnit okna ve starém cihlovém domě, který není zateplený, má smysl investovat do dražších oken s nižším součinitelem prostupu tepla?

U stávající konstrukce, když není možné dostatečně přetáhnout izolaci přes rám okna, tak řešením jak dosáhnout lepších povrchových teplot je použít kvalitnější okno.

Opravdu chceme okno, které je dokonale utěsněné?

Občas se setkáváme po výměně oken s plísněmi v ostění a kondenzací vlhkosti. Stará okna netěsnila vůbec a nebylo tedy nutné tak často větrat. Pravda, taky topilo se zbytečně a peníze lítaly oknem ven.

Zde hraje roli jednak relativní vlhkost v interiéru, povrchové teploty rámu okna a ostění a těsnost okna.

Žádné nové okno nezajistí výměnu vzduchu a je potřeba pravidelně větrat. V zimním období rozhodně krátce a intenzivně několikrát denně. Pravidelným větráním dodáme čerstvý vzduch a zbavíme se nadměrné vlhkosti. Není třeba se obávat velkých tepelných ztrát, pokud je větrání rychlé a intenzivní. Čerstvý sušší vzduch se navíc ohřívá lépe a rychleji než příliš vlhký.

Snížením vlhkosti v interiéru můžeme plísním předejít, ale pokud je kolem okna tepelný most, budou povrchové teploty nízké,tak riziko kondenzace a následného vzniku plísní zůstává. Proto je při výměně oken důležité řešit detail zabudování, nejlépe část rámu okna zateplit a použít okno s kvalitním rámem.

Při podcenění těsnosti okna zevnitř může dojít ke kondenzaci ve funkční spáře (mezeře mezi rámem a křídlem). Jakmile okno není zevnitř těsné, může pronikat vlhký teplý vzduch z interiéru do spáry a při ochlazování z venkovní strany zde zkondenzuje. Okno je pak stále vlhké a zhoršují se jeho izolační vlastnosti. Navíc může dojít k poškození povrchové úpravy, zejména v zimě.

Obecně lze tedy říci, že jsou vhodnější okna s lepšími parametry prakticky vždy. Stejně jako je důležité pravidelné větrání a správné zabudování okna.


SLAVONA s.r.o.
logo SLAVONA s.r.o.

SLAVONA, s.r.o. je tradiční český výrobce dřevěných oken a dveří Realizuje dodávky výplní stavebních otvorů zejména pro rodinné domy, kde jsou stavebníci velmi nároční na kvalitu a parametry oken a dveří, zaměřuje se především na dřevěná eurookna, ...