Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

V zimě jsou okna levnější. Montovat se může na jaře.

S nákupem oken hodně zákazníků čeká na zimu, aby využili zimní slevy. Ani letos se určitě nevyplatí objednávku oken a dveří odkládat. Montáž oken v zimních měsících není nepřekonatelný problém. Provádět výměnu oken je možné, pokud se teplota drží kolem nuly, nebo klesá max. na −5 °C.

Montáž oken v zimě není podmínkou, často se odkládá až na jaro

V případě rekonstrukce objektu, ve kterém se trvale bydlí, jsou obavy z montáže na místě. Demontáž a montáž nového okna zabere nějaký čas. Výměna oken v bytě nebo běžném domě obvykle proběhne během jednoho dne. Pokud ale montáž oken nechcete absolvovat v zimě, odložte ji na jaro a dohodněte se na uskladnění vyrobených oken u dodavatele. Ti kvalitní jej nabízí.

Montáž oken v zimních měsících není nepřekonatelný problém. Provádět výměnu oken je možné, pokud se teplota drží kolem nuly, nebo klesá max. na −5 °C. Navíc se v zimě často objevují i teplejší dny, které jsou pro výměnu oken vhodnější.

K montáži oken se nejčastěji používá polyuretanová pěna, která pro svou aplikaci potřebuje správnou teplotu. Pokud se provádí výměna oken v chladných zimních dnech, je nezbytné používat zimní pěnu, která funguje i při nízkých teplotách. Vlastní kotvení oken je stejné, pouze oknaři mají o něco méně příjemnou práci.

Montáž oken SLAVONA v zimě, zimní slevyMontáž oken SLAVONA v zimě, zimní slevyMontáž oken SLAVONA v zimě, zimní slevy
Montáž oken SLAVONA v zimě, zimní slevy
Montáž oken SLAVONA v zimě, zimní slevy
Montáž oken SLAVONA v zimě, zimní slevy
Montáž oken SLAVONA v zimě, zimní slevy

Oknům zima nevadí

Stále častěji se mimo základní montáž provádí i těsnění připojovací spáry. Mělo by se provádět vždy. Z vnitřní strany se na spáru utěsněnou pěnou lepí parotěsné pásky a z venkovní paropropustné. Spáru zvenku chrání před dešťovou vodou a zevnitř zejména proti vnikání interiérové vlhkosti. Vnikání vlhkosti do připojovací spáry způsobí jednak degradaci PU pěny, ale také tepelné mosty a plísně. Pro montáž v zimních měsících jsou na trhu opět k dispozici těsnicí pásky pro použití až do −10 °C.

Takže montovat okna jde i v zimě, ale raději jen když nemrzne. Nejdůležitější je nakonec správné a pečlivé provedení.

Neváhejte využít zimní slevu na okna.

VIDEO: Montáž oken - dřevěná a dřevohliníková okna Slavona

Registrace oken a dveří SLAVONA v programu Nová zelená úsporám

Okna a dveře SLAVONA jsou registrována v programu Nová zelená úsporám.

Montáž oken SLAVONA v zimě, zimní slevy

SVT kódy v programu Nová zelená úsporám

 • SVT1216 – okna PROGRESSION
 • SVT809 – vchodové dveře PROGRESSION – TREND
 • SVT1519 – dřevěná okna SC92
 • SVT2669 – vchodové dveře SC92 – TREND
 • SVT2670 – vchodové dveře SC92 – KLASIK
 • SVT2668 – dřevěná okna SC78
 • SVT2671 – vchodové dveře SC78 – KLASIK
 • SVT2672 – vchodové dveře SC78 – TREND
 • SVT1449 – dřevohliníková okna HA110
 • SVT2673 – dřevohliníkové vchodové dveře HA110
 • SVT4850 – dřevohliníkové vchodové dveře PROGRESSION – STYLE

Pokud potřebujete informace ohledně parametrů oken a dveří, případně další podklady související s tímto programem, pošlete svůj dotaz na e-mail: marketing@slavona.cz.

Veškeré certifikáty oken a dveří najdete: www.slavona.cz/certifikace

Parametry dřevěných a dřevohliníkových oken:

Uvedené hodnoty pro okna 1200/1500, výpočtové i naměřené U

Parametry. Montáž oken SLAVONA v zimě, zimní slevy
 

Proč jsou rozdílné naměřené a vypočtené hodnoty součinitele prostupu tepla?

Hodnoty součinitele prostupu tepla získáme, buď měřením ve zkušebně, nebo teoretickým výpočtem. Tyto hodnoty jsou rozdílné, naměřené hodnoty jsou obvykle nižší. Je to dáno podmínkami měření, vlastnostmi konkrétního zkoušeného vzorku okna, zejména vlhkostí a hustotou dřeva, a částečně i chybou měření. Nicméně největší rozdíl je v hodnotě tepelné vodivosti dřeva (λ). Naměřené hodnoty smrku λ jsou 0,09–0,1 W/mK, pro výpočet se používá hodnota na straně bezpečnosti λ = 0,11 W/mK (podle dřeviny). Pro porovnání parametrů oken jsou vhodné i výpočtové hodnoty, které jsou stanoveny stejnou metodikou.

Ve výpočtu se používá hodnota tepelné vodivosti dřeva dle ČSN EN 10077-2:

smrk λ = 0,11 W/mK, borovice λ = 0,13 W/mK, modřín λ = 0,13 W/mK, bílé meranti λ = 0,13 W/mK, červené tmavé meranti λ = 0,16 W/mK, dub λ = 0,18 W/mK

Podpora staveb pro rodinné bydlení

Podpora bude rozdělena do tří hladin podle dosažené energetické náročnosti rodinného domu. Sledovat se bude:

 • měrná roční potřeba tepla na vytápění (EA),
 • úspora měrné roční potřeby tepla na vytápění,
 • průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy (Uem),
 • zajištění dostatečné výměny vzduchu dle ČSN EN 15 665/Z1,
 • zdroj tepla na vytápění (povinná výměna neekologického zdroje).

Podpora bude rozdělena do třech hladin procentně z celkových uznatelných nákladů na opatření:

HladinaMíra podporySnížení měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoňMěrná roční potřeba tepla na vytápěníPředpoklad instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla s garantovanou účinností
125 %40 %70 kWh/m2.rokne
235 %50 %55 kWh/m2.rokne
350 %60 %35 kWh/m2.rokano

Výstavba rodinného domu

V případě výstavby rodinného domu (oblast B) je v návrhu fixní podpora (při představení programu v listopadu 2012 to byly dvě hladiny 400 a 500 tis. Kč.), přičemž tuto oblast podpory nelze kombinovat s žádnou jinou. Podle slov J. Hrubeše ze SFŽP jde především o vyloučení kombinace podpor B a C.

SLAVONA s.r.o.
logo SLAVONA s.r.o.

SLAVONA, s.r.o. je tradiční český výrobce dřevěných oken a dveří Realizuje dodávky výplní stavebních otvorů zejména pro rodinné domy, kde jsou stavebníci velmi nároční na kvalitu a parametry oken a dveří, zaměřuje se především na dřevěná eurookna, ...