Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

VIDEO: Ukázka postupu výstavby dřevostavby ze sendvičových panelů EUROPANEL

Sendvičové panely Europanel jsou součástí stejnojmenného uceleného stavebního systému pro panelové dřevostavby. Montáž domu není pro zkušeného stavebníka náročná. Zhlédněte video, ve kterém uvidíte krok za krokem, jak probíhá sestavení dvoupodlažního domu ze sendvičových panelů Europanel.

Europanel umožňuje alternativní založení domu

Animace montáže dvoupodlažního domu začíná již samotným usazováním jednotlivých prvků na základovou desku. Pro stavby z Europanelu není nutné budovat klasickou betonovou desku. Lehkost panelů umožňuje zakládat domy i alternativně. Již samotný stavební systém zahrnuje i speciální panely určené právě na sestavení základové desky.

Video, sendvič EUROPANEL
Založení na panelu a zemních vrutech

A právě taková základová deska může být usazena na zemní vruty nebo na zemní pasy a patky. Tyto technologie jsou časově nenáročné a nevyžadují výraznější úpravy terénu. Založení stavby těmito alternativními způsoby otevírá možnost budovat i základy domu v zimních měsících.

 

Stavba plní současné požadavky: rychlost a kvalita za příznivou cenu

Video, sendvič EUROPANEL
Soustava panelů

Samotná montáž panelové dřevostavby je záležitostí několika týdnů. V případě menšího katalogového domku stojí hrubá stavba za týden. Montáž větších domů a projektově náročnějších staveb trvá zhruba tři až čtyři týdny. I přes rychlý postup je realizace velmi precizní. Montáž se za prvé pevně drží prováděcí dokumentace, za druhé panely jsou připraveny v jednotných rozměrech (v šesti tloušťkách od 65 mm do 270 mm, čtyřech šířkách od 312 mm do 1250 mm a třech délkách – 2500, 2800 a 3000 mm) a především ve velkých formátech. Jeden panel dosedá do druhého jako stavebnice. Za třetí panelové stavby se přeměřují na milimetry, a tak reálná stavba odpovídá stoprocentně stavebnímu projektu. S panely můžete navíc jednoduše manipulovat. Atypické tvary není potřeba předem vyrábět, což se v případě mnoha jiných technologií výrazně prodraží. Panely lze přímo na místě montáže libovolně řezat a přizpůsobit individuálním potřebám.

Montáž prvního nadzemního podlaží

Montáž panelů začíná v jednom rohu stavby a pokračuje připojováním dalších panelů po obvodu. Po dokončení obvodu prvního nadzemního podlaží se obdobně smontují nosné vnitřní příčky. Celý obvod i příčky se propojí vložením dřevěných prvků do montážní drážky ve „věnci“ prvního nadzemního podlaží. V případě jednopodlažního domu se panely ukončí roznášecím páskem OSB, jehož šířka odpovídá tloušťce panelu. Na takto provedenou stavbu se uloží konstrukce střechy z příhradových vazníků.

Domy z Europanelu mohou mít až tři podlaží a obytné podkroví

U vícepodlažních staveb se pokračuje konstrukcí stropu. Stropní nosníky se zavěšují do kovových třmenů, které jsou připevněny na vnitřních deskách panelů. V případě potřeby větších rozponů se podpírají průvlakem z lepeného lamelového dřeva podepřeného sloupy na rektifikačních patkách. Stropní nosníky jsou nejčastěji vyrobeny z dřevěného délkově nastavovaného profilu 60×240 mm nebo z dřevěných I nosníků. Podlaha druhého nadzemního podlaží se provádí z OSB

Video, sendvič EUROPANEL
Panelová střešní konstrukce

desek tl. 22 mm, které jsou spojeny na pero a drážku a přes těsnící pásky jsou vruty prošroubovány do stropních nosníků a obvodových stěn. Na takto provedenou podlahu se zakládá dřevěný vložený prvek vymezující polohu paneláže druhého nadzemního podlaží. Montáž panelů 2. n.p. se provádí stejně jako v 1. n.p.

Europanel lze použít i pro konstrukci střešního pláště

Toto řešení zjednoduší konstrukci krovu, protože se panely krokvemi podpírají pouze v místě spoje, tedy ve vzdálenostech 2500–3000 mm. Výhodou je i větší prostor v podkroví, izolace střešního pláště je umístěna nad krokvemi. Stavba je velice rychle uzavřena a ochráněna proti srážkám.

EUROPANEL s.r.o.
logo EUROPANEL s.r.o.

EUROPANEL je stavební systém pro nízkoenergetické a pasivní domy. Základem stavebního systému EUROPANEL je konstrukční izolovaný samonosný panel, někdy nazývaný také jako sendvič: PLÁŠŤ - nejčastěji se dnes používají desky z orientovaných velkoplošných ...