Stavební systém EUROPANEL pro nízkoenergetické a pasivní dřevostavby

Datum: 17.4.2012  |  Organizace: EUROPANEL s.r.o.  |  Firemní článek

Stavební systém EUROPANEL pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů je na trhu od roku 2004. Základním prvkem systému je panel. Ten je vyroben slepením jádra ze stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS 70 F nebo polystyrenu GreyWall (modifikovaným grafitem) s pláštěm, který tvoří desky OSB 4 silné 15 mm, odpovídající požadavkům harmonizované normy ČSN EN 300.

EUROPANEL s.r.o.
U Kolory 302 (areál LIKTO)
463 12 Liberec 25 - Vesec

tel.:724 820 989, 602 583 773
e-mail:
web:www.europanel.cz

Tato technologie výstavby je známa pod označením Structural insulated panels (SIPs), tedy konstrukční izolované panely. Historie SIPs sahá až do roku 1935. Podle dostupných informací v tomto roce na vývoji konstrukčních izolovaných panelů pracovali téměř současně Forest Products Laboratory (FPL) v Madisonu ve Wisconsinu a architekt Frank Lloyd Wright.

V roce 1952, architekt Alden B. Dow, syn zakladatele společnosti Dow Chemical Company, poprvé použil SIPs pro bytovou výstavbu domů. Tyto první domy byly postaveny v Midlandu (stát Michigan, USA) a panely byly použity pro obvodové stěny, vnitřní příčky a střešní pláště. Rok 1952 se obecně považuje za nástup konstrukčních izolovaných panelů na stavební trh. SIPs technologie dnes zahrnuje celé stavební odvětví. V roce 2009 byla produkce SIPs v USA 4 930 000 m2.

Stavby realizované ze SIPs mají unikátní vlastnosti. Jsou velmi lehké, přitom odolávají zemětřesení a větrným bouřím. Mají vynikající tepelně technické vlastnosti. Jejich montáž se provádí suchou cestou a je jednoduchá a rychlá. Pro tyto vlastnosti, ověřené na statisících staveb v USA, se technologie SIPs začala šířit po celém světě.

Stavební systém EUROPANEL, založený na technologii SIPs, je přizpůsoben podmínkám evropského trhu

Základním prvkem systému je panel. Ten je vyroben slepením jádra ze stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS 70 F nebo polystyrenu GreyWall (modifikovaným grafitem) s pláštěm, který tvoří desky OSB 4 silné 15 mm, odpovídající požadavkům harmonizované normy ČSN EN 300. Panel má po celém obvodu montážní drážku hlubokou 42 mm, která je vytvořena přesahem desek OSB přes polystyrenové jádro a slouží pro provádění spojů panelů. Panely se vyrábějí v šesti tloušťkách, třech délkách a čtyřech šířkách dle níže uvedené tabulky.

Rozměrová řada konstrukčních izolovaných panelů EUROPANEL
Typ paneluTloušťka [mm]Šířka [mm]Délka [mm]
EP – A Panely s prostupy pro elektroinstalaci120, 170, 210, 270 1250, 625, 415, 3122500, 2800, 3000
EP – B Panely bez prostupů pro elektroinstalaci120, 170, 210, 270 1250, 625, 415, 3122500, 2800, 3000
EP – H Panely hobby pro drobné stavby65, 85625, 12502500
Únosnost panelů
stěnový panelstropní panel
svislé zatížení
EP, délka 3000 mm
EP 12072 kN/m5,77 kNm
EP 17083 kN/m8,52 kNm
EP 21086 kN/m10,71 kNm
EP 27089 kN/m14,02 kNm
EP – H, délka 2500 mm
EP 6220 kN/m2,15 kNm
EP 8443 kN/m3,16 kNm
Stavební systém EUROPANEL pro nízkoenergetické a pasivní dřevostavby
Stavební systém EUROPANEL pro nízkoenergetické a pasivní dřevostavby
EP skladba stěny
 

Stavební systém pro domy i drobné stavby

Panely v provedení EP – A a EP – B jsou určeny pro výstavbu rodinných domů, bytových domů, průmyslových objektů apod. Obvodové stěny se většinou provádějí z panelů tl. 170 mm, nosné příčky z panelů tl. 120 mm. Panely tlusté 210 a 270 mm jsou určeny pro střešní pláště a základové desky. Panely EP – H tloušťky 65 a 85 mm se používají pro výstavbu chat, garáží a dalších drobných staveb.

Ucelený stavební systém EUROPANEL pro provádění hrubých staveb zahrnuje kromě panelů následující prvky

Základové pražce – modřínové čtyřstranně opracované stavební hranoly KVH tloušťky 60 mm a šířky odpovídající tloušťce panelu, které vytvářejí základový rám upevněný k základové desce

Vložené dřevěné prvky – čtyřstranně opracované dřevěné profily tlusté 40 mm, šířkou odpovídající šířce drážky v panelu, slouží k vyplnění montážních drážek panelů, výdřevě okenních a dveřních otvorů a k provádění některých typů spojů.

Spojovací panely – spojovací pera vkládaná do montážních drážek dvou sousedních panelů. Konstrukčně jsou shodné s panelem (desky OSB nalepené na polystyrenovém jádru)

Sloupy, průvlaky, prvky krovu – lepené lamelové profily v potřebných délkách a dimenzích pro vytvoření vodorovných nosných konstrukcí a podpůrných konstrukcí střešního pláště

Stropní nosníky – čtyřstranně opracované, délkově nastavované stavební profily ze smrkového dřeva

Dřevěné I nosníky – nosníky s pásnicemi ze smrkového dřeva, spojené stojnou z aglomerovaného materiálu, např. OSB, které slouží jako alternativa k plnoprofilovým dřevěným stropním nosníkům

Spojovací kování – speciální typy vrutů s talířovou hlavou pro spojování sendvičových panelů a masivních dřevěných profilů bez předvrtání, běžné vruty a spony, tesařské kování jako jsou třmeny pro zavěšení stropních nosníků, nebo rektifikační patky pod sloupy

Montážní PU lepidlo a PU pěna – slouží pro lepení a těsnění spojů panelů

Certifikovaný systém

Výhodou systému EUROPANEL je povinná certifikace podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Systém certifikace a dohledu nezávislé instituce, tedy Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského s.p. se sídlem v Praze garantuje odběratelům i investorům vysokou kvalitu produkce a dodržení všech předepsaných vlastností systému.

Kromě povinné certifikace výrobku garantuje kvalitní provedení práce i certifikát partnera společnosti EUROPANEL. Každá firma, která by chtěla nabízet nebo již nabízí svým zákazníkům stavební systém EUROPANEL, musí projít školením, na základě kterého získá certifikát o proškolení. Ten ji, resp. její zaměstnance opravňuje realizovat stavby z EUROPANELu.

Montáž stavby technologií EUROPANEL je snadná, ale vyžaduje přesnost a dodržení předepsaných postupů

Stavební systém EUROPANEL pro nízkoenergetické a pasivní dřevostavby
Založení na panelu

Domy se nejčastěji zakládají na betonové základové desky, ale mohou být založeny i na desky provedené z panelů uložených na základových pasech či patkách, nebo zemních vrutech. Na desku opatřenou hydroizolací, případně protiradonovou izolací, se vyznačí poloha jednotlivých stěn dle montážní dokumentace. Panely se staví na základový pražec, který lícuje s hranou základové desky a společně s dřevěným vloženým prvkem, vymezujícím polohu panelu, je přikotven k základové desce. Základové pražce se přikotvují k základové desce pomocí závitové tyče a chemické kotvy.

Stavební systém EUROPANEL pro nízkoenergetické a pasivní dřevostavby
Skladba stěny

Montáž panelů začíná v jednom rohu stavby a pokračuje připojováním dalších panelů po obvodu. Po dokončení obvodu prvního nadzemního podlaží se obdobně smontují nosné vnitřní příčky. Celý obvod i příčky se propojí vložením dřevěných prvků do montážní drážky ve „věnci“ prvního nadzemního podlaží. V případě jednopodlažního domu se panely ukončí roznášecím páskem OSB, jehož šířka odpovídá tloušťce panelu. Na takto provedenou stavbu se uloží konstrukce střechy z příhradových vazníků.

Stavební systém EUROPANEL pro nízkoenergetické a pasivní dřevostavby
Stropní konstrukce

vícepodlažních staveb se pokračuje konstrukcí stropu. Stropní nosníky se zavěšují do kovových třmenů, které jsou připevněny na vnitřních deskách panelů. V případě potřeby větších rozponů se podpírají průvlakem z lepeného lamelového dřeva podepřeného sloupy na rektifikačních patkách. Stropní nosníky jsou nejčastěji vyrobeny z dřevěného délkově nastavovaného profilu 60×240 mm nebo z dřevěných I nosníků. Podlaha druhého nadzemního podlaží se provádí z OSB desek tl. 22 mm, které jsou spojeny na pero a drážku a přes těsnící pásky jsou vruty prošroubovány do stropních nosníků a obvodových stěn. Na takto provedenou podlahu se zakládá dřevěný vložený prvek vymezující polohu paneláže druhého nadzemního podlaží. Montáž panelů 2. n.p. se provádí stejně jako v 1. n.p. Podle předpisů platných v ČR se z EUROPANELu může stavět do tří pater s obytným podkrovím.

Stavební systém EUROPANEL pro nízkoenergetické a pasivní dřevostavby
Panelová střešní konstrukce

Panely je možné použít i pro konstrukci střešního pláště. Toto řešení zjednoduší konstrukci krovu, protože se panely krokvemi podpírají pouze v místě spoje, tedy ve vzdálenostech 2500–3000 mm. Výhodou je i větší prostor v podkroví, izolace střešního pláště je umístěna nad krokvemi. Stavba je velice rychle uzavřena a ochráněna proti srážkám.

 

Dokončení stavby z EUROPANELu

Stavební systém EUROPANEL pro nízkoenergetické a pasivní dřevostavby
Hrubá stavba 1
Stavební systém EUROPANEL pro nízkoenergetické a pasivní dřevostavby
Hrubá stavba 2
Stavební systém EUROPANEL pro nízkoenergetické a pasivní dřevostavby
 

Hrubé stavby z EUROPANELu jsou velmi přívětivé pro navazující řemesla. Jsou smontovány přesně, stěny jsou hladké, rovné, svislé a pravoúhlé. Pro osazení oken a dveří jsou připraveny přesné čisté otvory. Kontaktní zateplovací systém se provádí na rovné stěny. Všechny instalace se rozvádějí vodorovně v podlahách, nebo stropech. Ve svislém směru jsou instalace provedeny v sádrokartonových příčkách a předstěnách a pro elektroinstalaci jsou připraveny kanály v panelech. Interiér se ve většině případů dokončuje sádrokartonovými deskami, alternativně mohou být použity sádrovláknité, nebo cementokeramzitové desky. Podlahy v prvním nadzemním podlaží jsou lité, nebo se používají suché skladby podlah z různých typů desek. Podlahy ve druhém nadzemním podlaží jsou konstruovány jako „plovoucí“, tedy na materiál s dobrým kročejovým útlumem je položena roznášecí deska a na ní je přímo kladena podlahová krytina.

Protože je EUROPANEL otevřený pro libovolná projekční a architektonická řešení, existuje mnoho způsobů dokončování hrubých staveb a řešení interiérových i exteriérových konstrukcí.

Výhody systému EUROPANEL

Díky unikátním vlastnostem panelů, jednoduchému zakládání staveb, použitelnosti panelů pro svislé, vodorovné i šikmé konstrukce střešních plášťů je systém EUROPANEL ideálním řešením pro každou stavební firmu, která se chce dřevostavbami zabývat, nebo jenom rozšířit portfolio svých služeb a nabídnout zákazníkům i tento moderní způsob výstavby.

Investorům tato technologie umožní získat moderní domy, vyrobené a postavené s minimální energetickou náročností ve srovnání s cihelnými nebo betonovými stavbami. Domy z EUROPANELu jsou vysoce energeticky úsporné a mají minimální náklady na provoz a údržbu. Ne nadarmo se v USA pro technologii SIPs používá přívlastek „zelené stavění“.

Stavební systém EUROPANEL pro nízkoenergetické a pasivní dřevostavby
Stavební systém EUROPANEL pro nízkoenergetické a pasivní dřevostavby
Stavební systém EUROPANEL pro nízkoenergetické a pasivní dřevostavby
 
Stavební systém EUROPANEL pro nízkoenergetické a pasivní dřevostavby
Stavební systém EUROPANEL pro nízkoenergetické a pasivní dřevostavby
Stavební systém EUROPANEL pro nízkoenergetické a pasivní dřevostavby
 

Datum: 17.4.2012
Organizace: EUROPANEL s.r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


 
 

Aktuální články na ESTAV.czDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu ConecoNa chatě po zimě zkontrolujte navlhlé zásuvky či prodlužovací kabely