Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Volyňský seminář Dřevostavby slovem i obrazem

Tradiční odborný seminář se zahraniční účastí v prostředí Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy ve Volyni opět přesvědčil, že dřevěné stavby mají budoucnost. Letošní již 21. ročník obohatily dva doprovodné workshopy ve spolupráci s Centrem současného umění DOX a s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze a řada dalších novinek. Seminářem nás provází zástupce ředitele školy Ing. Petr Červený a někteří přímí účasníci akce.

Seminář je určen architektům, projekčním, investorským a realizačním firmám, které se zabývají problematikou dřevostaveb, ekologie a úsporami energií, řídícím pracovníkům resortu stavebnictví a dřevozpracujícího průmyslu, pedagogům odborných škol i široké odborné veřejnosti. Během dvou dnů (12. a 13. dubna 2017) se vystřídalo u řečnických pultů 38 přednášejících a ve školních dílnách se prezentovalo přes 50 firem. Také v letošním roce poskytlo akci záštitu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a nově Ministerstvo zemědělství ČR.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni má k dispozici kromě hlavního sálu také kongresové centrum, kde probíhají souběžně s hlavním programem dva workshopy. Letos na semináři přednášeli odborníci z Kanady, Finska, Německa, Velké Británie, Rakouska, Slovenska, Švýcarska a samozřejmě také z České republiky.

Čím byl letošní ročník opravdu výjimečný?

Seminářem nás provedl a poskytl rozhovor zástupce volyňské školy Ing. Petr Červený.
Seminářem nás provedl a poskytl rozhovor zástupce volyňské školy Ing. Petr Červený.

Každoročně se snažíme naši tradiční předvelikonoční akci něčím obohatit a se vstupem do třetího desetiletí to platilo dvojnásob. Proto jsme se rozhodli kromě oblíbené konference v hlavním přednáškovém sálu uspořádat také dva doprovodné workshopy. Ve středu odpoledne ve spolupráci s Centrem současného umění DOX na téma Gulliver – dřevěná vzducholoď nad centrem DOX, kde hlavními přednášejícími byli prof. Ing. arch. Martin Rajniš, pan Leoš Válka a Ing. Zbyněk Šrůtek. Perličkou je, že poslední z uvedených pánů je externí učitel na naší vyšší odborné škole. Druhý den jsme navázali na loňský ročník a společně s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze jsme uspořádali workshop s názvem Tepelně-vlhkostní problémy obvodových konstrukcí s dřevěnými prvky. Velká návštěvnost této doprovodné akce byla garantována mimořádnou osobností na uvedenou problematiku, kterou bezesporu je prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. z Českého vysokého učení technického v Praze. Oba workshopy se uskutečnily v kongresovém centru školy vybudovaném v roce 2015 ve spolupráci s Technische Hochschule Deggendorf v rámci projektu příhraniční spolupráce Cíl 3 – Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Které přednášky byste označil za klíčové?

Velmi inspirativní byla přednáška o těžkých dřevěných konstrukcích realizovaných v Kanadě Ing. arch. Roberta Malczyka z Vancouveru. Zajímavé byly určitě i přednášky rakouských partnerů zprostředkované Obchodním oddělením Velvyslanectvím Rakouska a zástupce Finska pana Mikko Viljakainena. Publikum bylo zaujato i příspěvky našich švýcarských přátel. Jednalo se o konstrukci devatenáct metrů vysoké rozhledny ve Svatém Mořici, která byla vyrobena ze dřeva a byla slavnostně otevřena u příležitosti zahájení 44. mistrovství světa v alpském lyžování. Mimořádně zajímavá konstrukce v podobě lyžaře byla ideovým návrhem Dipl. Ing. Hermanna Blumera, v minulosti několikrát přednášejícího na naší konferenci, a statický výpočet prováděl jeho syn Dipl. Ing. Samuel Blumer, který pro změnu přednášel na letošním ročníku. Navíc realizaci prováděla česká firma AGROP NOVA a. s., což jenom dokládá nesmírnou šikovnost a dovednost českých techniků a pracovníků. Uvedené skutečnosti jednoznačně potvrdil velmi poutavou přednáškou Ing. Jiří Oslizlo z této velmi úspěšné a ve světě známé firmy. Z tuzemských přednášejících asi nejvíce zaujaly posluchače příspěvky pana Ing. Zbyňka Šrůtka o vzducholodi Gulliver a pana Radka Ondrucha z firmy TAROS NOVA o areálu v Šamoríně. Klíčové byly i přednášky zástupců z partnerských vysokých škol v České republice a na Slovensku k novinkám v předpisech či k výsledkům zkoušek nových materiálů a technologií.

Jaké byly ohlasy návštěvníků semináře a kolik jich tentokrát přišlo?

Reakce návštěvníků byly letos vesměs pozitivní, ale ideální seminář se nám nepodaří uspořádat asi ani při padesátém ročníku. Vždy se najdou účastníci, kteří nebudou spokojeni se sestavou přednášek. Někomu se přednášky budou zdát příliš odborné, jinému zase příliš populárně naučné. Pro nás v roli pořadatelů je vždy obtížné najít správnou míru vyváženosti na jedné straně akademicky pojatých přednášek a na druhé straně komerčních vystoupení. Vzhledem k tomu, že seminář není dotován z jiných prostředků, než je vložné a příspěvky od oborově spřátelených firem, každý si dovede představit umění kompromisu a vyjednávání pořadatelů. Z hlediska pořadatelů je určitě co zlepšovat a jsme rádi i za kritické připomínky k právě proběhlému ročníku. My sami si monitorujeme jednotlivé aktivity a sepisujeme nedostatky, které se nám objevily, abychom se jich při příštích ročnících mohli vyvarovat.

Jak byste hodnotil přínos doprovodných programů, zvláště spolupráci s UCEEB?

Velice si vážíme spolupráce s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradu, s nímž máme podepsánu smlouvu o spolupráci. V souladu s touto smlouvou jsme i letos pořádali návštěvníky velmi oblíbený workshop, který vedl prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. Mimo pozitivních ohlasů účastníků semináře je pro nás velmi důležitá i účast našich učitelů odborných předmětů, kteří na základě získaných poznatků mohou okamžitě ve výuce reagovat a upravovat obsah učiva. Především se jedná o změny u stavebního oboru Nízkoenergetické a pasivní objekty, kde škola využívá mimo spolupráce s UCEEB i kontaktů s Technickou vysokou školou v Deggendorfu (Spolková republika Německo).

Co chystáte nového pro další ročníky semináře Dřevostavby?

V současné době již připravujeme přednášky na příští ročník. Máme již přislíbenu výjimečnou přednášku od oblíbeného architekta Lubora Trubky z Kanady na ročník, který bude jubilejní dvěma dvojkami u pořadového čísla. Vzhledem k partnerství s Obchodním oddělením Velvyslanectví Rakouska máme v plánu dát větší příležitost realizačním firmám ze země našich jižních sousedů. A velký prostor se otevírá i díky výše zmíněné podepsané smlouvě mezi naší školou a Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT.

Na jaké další akce školy se můžeme těšit?

Všechny čtenáře bych chtěl poprosit, aby nám drželi v našich smělých plánech palce, ať už to bude šestý ročník podzimního seminář Interiéry 2017, nebo 22. ročník semináře Dřevostavby 2018, jehož přípravy jsme zahájili bezprostředně po skončení letošního ročníku.

Dvoudenní akce je kromě jiného i společenskou události, kde se potkávají lidé z oboru při sklence dobrého vína a místních kulinářských specialit

Ohlasy návštěvníků semináře

doc. Ing. Bohumil Straka, CSc., VUT FAST Brno
doc. Ing. Bohumil Straka, CSc., VUT FAST Brno

Odborný seminář se zahraniční účastí Dřevostavby 2017, konaný ve dnech 12. a 13. dubna ve Volyni, byl opět, díky úsilí organizátorů, velmi úspěšný. Každoročně jsou přednášejícími prezentovány nové výsledky jejich teoretické, experimentální, návrhové a realizační práce z oblasti vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva, navrhování nových typů dřevěných dílců a konstrukcí, diagnostiky a rekonstrukce dřevěných staveb. Výjimečné (či spíše příznačné) na tomto semináři je, že si stále udržuje (už přes 20 let) vysokou odbornou úroveň, což také dokumentuje velká účast našich a zahraničních účastníků a firem, které se zabývají projektováním a výrobou dřevěných staveb a také studentů odborných a vysokých škol. V programu jsou zařazována zejména momentálně aktuální a perspektivní témata v oboru dřevěných materiálů a materiálů na bázi dřeva, dřevěných staveb a konstrukcí a témata bezprostředně související s oborem dřevostaveb (požární ochrana dřevostaveb, ekonomické faktory, zvýšené používání dřeva z listnatých stromů, výroba nových typů kompozitních panelů). Některé vybrané příspěvky jsou následně publikovány, takže i zájemci, kteří nebyli přímými účastníky semináře, mají možnost se s vybranými tématy seznámit.

Z vlastního pohledu mohu říci, že přednesené příspěvky byly účastníky semináře sledovány se zájmem a velkou pozorností. Diskuse k tématům probíhala po ukončení denního cyklu přednášek, a to s osobní účastí příslušného přednášejícího. Prospěšné bylo, že diskutující většinou zaujímali svoje stanoviska k dané problematice a přinášeli i náměty k novým postupům řešení. Přednášky byly zaměřeny k různé tématice a je obtížné mezi nimi vybrat některé k ocenění. Přesto bych v oboru dřevostaveb upozornil na dvě přednášky zahraničních účastníků – a to přednáška Dipl. Ing. arch. Robert Malczyk, Kanada: Těžké dřevěné konstrukce, jak změnit způsob, kterým stavíme a přednáška Ing. arch. Jan Peeters – Belgie: Vícepodlažní dřevostavby v Belgii.

Téma výstavby vícepodlažních (i mnoha podlažních) dřevěných staveb pro administrativní a bytové účely patří mezi velmi aktuální. Jako základní konstrukční materiál je používáno lepené lamelové dřevo a panely vyrobené z CLT (cross laminated timber). K tomuto tématu jsou již i články na TZB-info (například od Ing. Koželouha Bullit centre). V ČR bude třeba využít zkušenosti ze zahraničí. Samotná dřevěná nosná konstrukce není hlavním problémem, ale nejsou zatím vyřešeny související problémy (právní, protipožární, ekonomické). To, aby budova splňovala kritéria nízkoenergetických, respektive pasivních objektů, je už samozřejmostí (k tomuto bodu také směřovaly některé příspěvky na semináři). Dále jde o to, aby byla naplněna přísná kritéria na energetickou soběstačnost budovy, hospodaření s vodou a odpadky (kritéria stanovená pro LBC budov). Několik příspěvků se týkalo právě výroby CLT panelů a jejich konstrukční skladby.

Letos jsem na doprovodném programu nebyl, ale podle zkušeností z loňského semináře mohu potvrdit, že jde o přínosné rozšíření semináře. Doprovodný program je hodně navštěvován. Prezentující mohou podrobněji seznámit zájemce s jejich výrobky, postupy – kontakt je více osobní než v hlavních přednáškách. Poskytují zájemcům další materiály (katalogy, technické listy apod.), než které jsou k dispozici před přednáškovým sálem.

Kuloárová atmosféra je na semináři výborná. Účastníci se setkávají (někdy i po několika letech – například učitelé se svými bývalými studenty, absolventy, doktorandy, dnes třeba majiteli firem, projektanty). Nejde jen o výměnu odborných poznatků, i když ta je na semináři zásadní. Navázání nových kontaktů je velkým přínosem, zejména se zahraničními účastníky – velkou pomoc nám prokázali při naplňování programů pro studenty – Erasmus.

Jedno téma se probírá vždy – jak to bude dál s dřevěnými stavbami v ČR. Zdroje dřeva máme (dřevo jako materiál se vyváží do zahraničí a mnohdy se vrací ve formě výrobků – lepené nosníky velkých rozměrů, konstrukční dílce apod.). Máme výrobní firmy a odborníky, kteří dokážou vyrobit a navrhnout stavby srovnatelné se zahraničím (máme ale také firmy, které získávají – tzv. vysoutěží zakázky, ale pak to v oboru dřevěných staveb nedokážou samy zvládnout anebo to dodají nekvalitní). Chybí tzv. legislativa srovnatelná se zahraničím, podmiňující kvalitní práci všech zúčastněných.

doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., STU Bratislava
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., STU Bratislava

Všetky prednášky mali vždy niečo, čím boli zaujímavé. Ak by som chcel vybrať, tak: Malczyk - Kanada - uplatnenie drevených skeletov v kombinácii s hybridnými stropmi - tento konštrukčný systém je podľa mňa veľmi dobre premyslený a výhodný, zaujali ma príklady stavieb mimo Európy a informácia, že v Amerike a Kanade nastáva boom drevených konštrukcií. Strauch - Rakúsko - prepracovaný stavebnicový prefabrikovaný systém, ktorý môže pokojne konkurovať železobetónovým konštrukciám. A má naviac v sebe veľký podiel obnoviteľnej suroviny.

Programy popri seminári (UCEEB) som nesledoval, takže ich obsah ani kvalitu neviem zhodnotiť. Ich zaradenie v čase seminára sa mne osobne nepáči, Vy sa vlastne v tom istom čase musíte rozhodnúť, či idete tam alebo tam, ale prioritne ste prišli na Volyňský „klasický“ seminár. Ostatné podujatia môžu byť predsa inokedy a vyslovene pre užšiu skupinu záujemcov.

Fotoreportáž seminář Dřevostavby Volyně 2017

Hlavní sál

Prezentace firem

Doprovodný program

 
 
Reklama