Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Komentář ke změně evropské směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD 3)

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. v rozhovoru pro TZB-info komentuje změny ve směrnici, které reagují jak na zkušenosti s uplatňováním předchozí směrnice, tak na technický pokrok a možnosti budov vybavených tzv. smart technologiemi, na elektromobilitu aj.

Energetická náročnost budov (ENB) je téma, které již od roku 2002 významně ovlivňuje evropské, a tedy i naše stavitelství a zanechává stopy na vzhledu, technickém řešení i způsobu užívání současných staveb.

Nedávno jsme zveřejnili článek Změna evropské směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD 3) prof. Ing. Karla Kabeleho, CSc. z katdry TZB ČVUT v Praze, Fakulta stavební.
V článku se autor nejen vrací nejen k historicky první evropské směrnici 2002/91/EC z prosince 2002, ale také k důležitému faktu, že i v následujícím desetiletí bude vyvíjena snaha o další snížení emisí skleníkových plynů.
Dalších 8 let uplynulo a 30.5. 2018 vyšla v pořadí již 3. směrnice o energetické náročnosti pod označením 2018/844/EU formou změnového předpisu současně dvou stávajících směrnic - 2010/31/EU [2] a 2012/27/EU.
Článek Změna evropské směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD 3)

Rozhovor o změnách v EPBD 3

K mikrofonu živého vysílání z veletrhu FOR ARCH jsme pozvali prof. Ing. Karla Kabeleho, CSc.

Ing. Petr Bohuslávek, jako vedoucí redaktor celého segmentu Stavba na TZB-info, položil samozřejmě i koncepční otázku co nového směrnice přináší pro budovy a renovace.
Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. v této souvislosti zdůraznil především skutečnost, že novela směrnice se zaměřuje i na stávající budovy, zatímco předchozí směrnice se zaměřovaly více méně na požadavky pro nové budovy. "Velkou změnou je i to, že je velká snaha dívat se na budovu komplexně," říká prof. Kabele a dodává: "A to nejen na obálku, která významně ovlivňuje spotřebu energie, ale i na technické systémy a kvalitu vnitřního prostředí. Diskuse v současné době probíhá například o smart indikátorech. Jak mají vypadat, co mají zahrnovat."

Dalších 50 rozhovorů z veletrhu FOR ARCH

Živé vysílání TZB-info a ESTAV.cz z FOR ARCH 2018 – záznam rozhovorů
 
 
Reklama