Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Jak bude vypadat „novější“ nová Horácká aréna v Jihlavě (HMA)

Proměna do aktuální skvělé podoby reflektuje, kromě úsudku samotných autorů, především komentáře odborné poroty. Porota ocenila komplexnost vítězného návrhu včetně věcných doporučení. To vše je součástí kontinuálního tvůrčího procesu, který úspěšně směřuje k realizaci podle plánovaného harmonogramu.

Horácká aréna v Jihlavě (HMA)
Horácká aréna v Jihlavě (HMA)

Petr Nárožný: „Kanada je kolébkou hokeje. Čechy kolébkou závisti.“

Vizualizace původního hlavního pohledu
Vizualizace původního hlavního pohledu

Jihlava – letem světem

O multifunkční aréně v Jihlavě jsem už zde psal. S podobou, kterou vidíte na horní vizualizaci vyhrál architektonickou soutěž návrh kolektivu CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. a prof. Ing. Josef Chybík, CSc. Celý komplex má název nová Horácká aréna v Jihlavě.

Porota tehdy ocenila komplexnost návrhu a ve prospěch celého řešení vyřkla i některé náměty a doporučení. Z hodnocení návrhu porotou ocituji dílčí pasáže:
„Porota oceňuje práci návrhu s místem. Zejména rozvržení jednotlivých objektů reagující na kontext místa s důrazem na prostupnost, otevřenost a živost parteru a s odpovídajícím zapojením parku do tohoto řešení. Obdobně pozitivně vnímá porota i kvalitu dispozičního řešení a návrh vnitřního prostorového uspořádání haly. V případě návazných projektových prací porota doporučuje dopracovat řešení fasád, přemístit vjezd a výjezd do/z podzemního parkoviště. Dále porota doporučuje přehodnotit výšku obestavění „malého zimáčku“ a také zvážit možnost doplnění ubytovacího zařízení.“

Vizualizace nového hlavního pohledu
Vizualizace nového hlavního pohledu

Je jasné, že studie či návrh je živá hmota, kterou lze dotáhnout ve shodě s osvíceným investorem do zdárného konce. Doporučení, či náměty, pokud jsou smysluplné, jsou potřebnou součástí každého tvůrčího procesu. Pokud jsou řešitelné, potřebné či nezbytné a nepřevrátí celou koncepci na ruby, pak jde o kontinuální proces dalšího precizování výsledné podoby, což je relevantní součástí každého dobrého projektu. Kdo říká, že to lze dát na první dobrou, nevnímá realitu. Není to nic proti ničemu, snad jenom o další práci a taky trochu o penězích. Což zkušené architekty, kterými nesporně STUDIO CHYBÍK+KRIŠTOF je, nikterak nepřekvapí. Tak jak si stojíme? Změny podoby okamžitě postřehneme na dopracované vizualizaci. Výsledek vás určitě nezklame.

Primární funkce využití multifunkčního centra
Primární funkce využití multifunkčního centra
Zimní pohled od parku
Zimní pohled od parku

Vývoj návrhu nové Horácké arény je zřetelný hlavně na její fasádě

Architekti Chybík+Krištof připravují přestavbu Horácké arény v Jihlavě. Z městského hokejového stadionu se stane multifunkční centrum pro obyvatele regionu, zapamatovatelná ikona města a přirozená součást okolí. V projektu, který představili v loňském říjnu, nedávno provedli změny rozpoznatelné především na fasádě budovy. Se stavbou se začne na podzim roku 2021. Zaměří se také na regeneraci zanedbaného veřejného prostoru v bezprostředním okolí. Od roku 2023 nová budova poskytne zázemí pro pořádání kulturních i sportovních akcí krajského významu a nahradí ve funkci zastaralý stadion.

Projekt Horácké multifunkční arény studia Chybík+Krištof navazuje na původní účel stavby, která od roku 1955 slouží hlavně jako domácí stadion hokejového klubu. Cílem přestavby je, na hranici historického centra Jihlavy, vytvořit multifunkční prostor pro 5 600 diváků, oživit přilehlé ulice i parky a otevřít se okolí novými funkcemi. Architekti ze studia Chybík+Krištof proto pro budovu navrhli rozšíření o obchody, restauraci a služby, díky nimž stadion naváže přirozený vztah se zástavbou a stane se důležitým prostorem pro konání akcí ve městě i novým centrem čtvrti.

Širší souvislosti – situace
Širší souvislosti – situace
Řez objekty
Řez objekty

V jejich projektu dva solitérní, v suterénu propojené objekty, zajistí plynulé propojení sportovní plochy s dvojicí stávajících budov, ulicí i sousedním parkem Smetanovy sady. Vedle usnadnění průchodnosti nabídnou celou řadu pobytových míst mezi a před domy samotnými. Díky aktivnímu přízemí se zvýší atraktivnost místa, zlepší se interakce s areálem i v běžném životě obyvatel a zvýšený pohyb osob, společně se sociální kontrolou, přispějí ke zlepšení úrovně bezpečí v okolí.

Snadnou rozpoznatelnost stavby podpoří speciální osvětlení na vrcholu, které bude měnit barvu podle typu akce uvnitř. Aréna se tak stane srozumitelnou budovou pro všechny. Ikoničnost podpoří také umělecké pojetí fasády z pororoštu, který budovu zároveň zastíní. V barevnosti a řešení líce budovy jsou na první pohled nejvíce patrné nedávné úpravy návrhu. Podněty pro ně osvětluje architekt Ondřej Chybík: „Od vítězství v soutěži jsme na projektu nadále pracovali. Proměna do aktuální podoby reflektuje kromě našeho úsudku především komentáře poroty. Těší nás, že se vyvíjí a úspěšně směřuje k realizaci podle plánovaného harmonogramu.

Jedno z možných využití multifunkčního centra
Jedno z možných využití multifunkčního centra
Boční pohled
Boční pohled

Zatímco fasáda Horácké multifunkční arény bude hlavně nadčasová, arénu tvoří dva vzájemně propojené světy sestávající z ochozů se vstupy a tribun kolem ledové plochy. Ochozy a chodby navrhli Chybík+Krištof v červené barvě, která je charakteristická pro divadla. Zevnitř se barva postupně přelévá do exteriéru, kde tvoří tvar elipsy.

Interiér bude určený pro konání různorodých kulturních akcí včetně výstav, přehlídek a divadelních představení i pro sportovní vyžití. Specialitou multifunkční arény bude tělocvična s napojením na běžecký ovál na střeše haly, která sportování obohatí o překrásné výhledy na Jihlavu.

Situace z ptačí perspektivy
Situace z ptačí perspektivy
Situace z ptačí perspektivy – pohled do vnitřních částí
Situace z ptačí perspektivy – pohled do vnitřních částí

Klient: Město Jihlava
Adresa: Horácká aréna, Tolstého 23, Jihlava
Architektonický tým: Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Michal Krištof, Ing. arch. Jiří Richter, Ing. arch. Luděk Šimoník, Ing. arch. Kryštof Foltýn, Ing. arch. Martin Holý, Ing. arch. Denisa Annová, Ing. arch. Ondřej Mičuda, Bc. Urszula Sedziak, Bc. Tomáš Wojtek

Velikost: prostory pro sportovce 4 786 m2, prostory pro diváky 5 256 m2, tělocvična 400 m2, restaurace 674 m2, malé gastro provozovny 690 m2, administrativa 289 m2, prostory pro obchod 729 m2, prostory pro technické zázemí a zásobování 4 498 m2, ubytování 826 m2, parkování 4 852 m2

Objem: 183 630 m3

Struktura: ledová plocha, tělocvična, běžecký ovál, restaurace, 8 malých gastro provozoven, 8 kanceláří, ubytovna, síň slávy, akademie, 24 šaten, bar, 36 sky boxů, posilovna, fan shop

Dokončení projektu: 2023

Náklady: 796 milionů Kč

Pohled na arénu ze čelní strany
Pohled na arénu ze čelní strany
Jedno z možných využití multifunkčního centra
Jedno z možných využití multifunkčního centra

O STUDIU CHYBÍK+KRIŠTOF

Studio Chybík+Krištof bylo založeno v roce 2010, dnes ateliér tvoří více než 50 spolupracujících architektů. Ve 3 pobočkách v Česku a na Slovensku se věnují široké škále témat, projektů rozličných měřítek a typologií. Během necelé první dekády existence studio navrhlo například Český pavilon na světové výstavě EXPO 2015 v italském Miláně nebo galerii nábytku MY DVA, za niž získalo Grand Prix Obce architektů. Aktuálně dokončilo Enotéku znojemských vín a novou budovu Vinařství LAHOFER. Za dosavadní práci obdrželo ocenění Design Vanguard časopisu Architectural Record.

Jedno z možných využití multifunkčního centra
Jedno z možných využití multifunkčního centra
Pohled na arénu ze strany parku
Pohled na arénu ze strany parku

Ondřej Chybík (*1985, Brno, Česká republika) po studiích architektury v Brně a rakouském Grazu absolvoval postgraduální studium urbanismu na prestižní ETH Zurich ve Švýcarsku. Působil ve vídeňském ateliéru PPAG. Roku 2010 založil společně s Michalem Krištofem architektonické studio Chybík+Krištof.

Michal Krištof (*1986, Kláštor pod Znievom, Slovensko) studoval architekturu a urbanismus v Brně a na Sint-Lucas v Gentu. Po ukončení studia pracoval v Bjarke Ingels Group – BIG v Kodani na projektech, jako jsou například Shenzhen International Energy Mansion v Číně nebo Dánské národní námořní muzeum v Helsingoru. V roce 2010 spolu s Ondřejem Chybíkem založili architektonické studio Chybík+Krištof.

  • Citáty – http://www.citáty.net
  • Fotografie, část textů a tisková zpráva – studio Chybík+Krištof
 
 
Reklama