Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Akreditované semináře Studia AXIS v květnu a červnu 2020

STUDIO AXIS již v květnu a červnu 2020 pořádá semináře ke stavebnímu zákonu, novele zákona o státní památkové péči, požární bezpečnosti staveb a jednodenní intenzivní přípravu na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT.

Seminář k Novele zákona o státní památkové péči, ilustrační obrázek, foto redakce
Seminář k Novele zákona o státní památkové péči, ilustrační obrázek, foto redakce

STUDIO AXIS, spol. s r.o. - Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve širokou odbornou veřejnost na školení, která pořádá v květnu a červnu 2020:

21. 5. 2020 - čtvrtek - od 9 do 14 h
STAVEBNÍ ZÁKON - VELKÁ NOVELA /Praha/ Součástí bude výklad řady nových právních předpisů včetně novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, novely vodního zákona, novely zákona o zeměměřictví a digitalizace postupů ve veřejné správě.
Seminář bude zaměřen především na stavební a územní řízení, územní rozhodování, ohlašování staveb, společná řízení, kolaudace, prováděcí vyhlášky, atd.

28. 5. 2020 - čtvrtek - od 9 do 14 h
ZÁKON O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI /Praha/ Novely zákona o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.) a stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.). Nové prováděcí předpisy k souvisejícím zákonům. Zásahy na kulturních památkách a zásahy v památkových rezervacích, zónách a v ochranných pásmech. Závazná stanoviska podle zákona o státní památkové péči, atd. Přednášejí experti Ministerstva kultury ČR.

9. 6. 2020 - úterý - od 8 do 13 h
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB A ZÁVADY V PROJEKTECH A REALIZACÍCH /Praha/ Chyby při navrhování únikových cest z hlediska požární bezpečnosti. Konstrukční a technologické závady u staveb z hlediska požární bezpečnosti. Chybné řešení a montáž požárně bezpečnostních zařízení v praxi. Ověřování požadavků požární bezpečnosti stavby podle schválené projektové dokumentace. Ve spolupráci s PKPO.

16. 6. 2020 - úterý - od 9 do 16.30 h
PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /Praha/ Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

Podrobné informace a přihlášky najdete na webové stránce: www.studioaxis.cz
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.