Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí EIA
a jednotné environmentální stanovisko JES

Seminář 4. 4. 2024: Změny v procesu EIA: nový zákon o jednotném environmentálním stanovisku č. 148/2023 Sb., nový doprovodný tzv. změnový zákon č. 149/2023 Sb. a nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA) A JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO (JES)

Datum a místo konání:
4. 4. 2024 - čtvrtek od 9 do 14 h
STUDIO AXIS, spol. s r.o., Dělnická 213/12, Praha 7

Přednášející a obsah semináře:
JUDr. Libor Dvořák, Ph.D. - ředitel legislativního odboru, MŽP

 

* přehled právních předpisů týkajících se EIA, stručná charakteristika mezinárodní úpravy a legislativy EU
 
* výklad základních prvků EIA se zaměřením na poslední významné změny legislativy
základní pojmy - navazující řízení, dotčená veřejnost, podlimitní záměry apod.
předmět EIA - obligatorní a fakultativní posuzování
zjišťovací řízení - postup, právní forma závěru zjišťovacího řízení
dokumentace, posudek, veřejné projednání
stanovisko EIA - obsah, platnost včetně mechanismu prodlužování doby platnosti, ověřování změn záměru (verifikace)
pravidla pro postup v tzv. navazujících řízeních (územní řízení, stavební řízení apod.), soudní přezkum rozhodnutí
posuzování vlivů záměrů s možnými vlivy na lokality soustavy Natura 2000 - odchylky
 
* jednotné environmentální stanovisko
vztah JES k EIA a k řízením podle nového stavebního zákona
proces vedoucí k vydání JES, výkon státní správy na tomto úseku
další aktuální změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (distanční veřejné projednání, mezistátní navazující řízení apod.)
 

Pořadatel:

STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Dělnická 213/12, Praha 7

Tel.: 234 221 123 - 124

E-mail: studio@studioaxis.cz

http://www.studioaxis.cz

Více informací


STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.

 
 
Reklama