Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zrušení nadbytečných právních předpisů

Český právní řád by se měl dočkat částečného zpřehlednění, když v současné době navrhuje Ministerstvo vnitra zrušení takřka 7 tisíc právních předpisů, které již ztratily v našem právních řádu význam.

Pro podnikatele, ale i státní správu, je někdy obtížné identifikovat, které právní předpisy mají právní účinky a které nikoliv. Zrušením formálně platných, ale neaplikovatelných právních předpisů dojde ke zpřehlednění a zjednodušení právního řádu a také ke zvýšení právní jistoty.

Existuje také řada právních předpisů, u kterých je vymezena jejich platnost, ale součástí právního řádu zůstaly. Obdobně v českém právním řádu nalezneme právní předpisy, které ztratily opodstatnění z hlediska územní platnosti, neboť upravovaly právní vztahy na území Slovenska a Podkarpatské Rusi. Taktéž jsou rušeny právní předpisy, které byly vydány dnes již neexistujícími orgány, např. krajskými národními výbory pro organizaci okresních národních výborů.

Z rušených právních předpisů pro podnikatele jde například o zákon o mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku z roku 1947 nebo také zákon z roku 2006 o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Zrušeny by také měly být například zákon o důsledcích neoprávněného pobytu pracovníků v cizině z roku 1969 nebo nařízení vlády z roku 1993 o ukončení omezení placení v hotovosti.

Více informací


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama