Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Peníze i pro nezkolaudované stavby na Moravě a Lounsku

Podpora ze Státního fondu podpory investic se bude vztahovat i na nezkolaudované stavby. Nově je stanovena i skupina oprávněných žadatelů.

Podpora ze Státního fondu podpory investic se bude nově vztahovat i na nezkolaudované stavby poničené tornádem na Jižní Moravě nebo downburstem na Lounsku. Nově na dotaci dosáhnou i lidé, kteří v uplynulých třech letech čelili úpadku, likvidaci nebo byl proti nim veden výkon rozhodnutí. Rozhodující bude aktuální situace žadatelů.

Rozestavěné stavby

Žadatel o podporu na rozestavěnou stavbu pro bydlení bude muset doložit např. pravomocné stavební povolení nebo jinou alternativu opravňující k provedení stavby, projektovou dokumentaci, fotodokumentaci, stavební deník a další podklady, které jsou v nařízení vlády explicitně vyjmenovány.

Výše podpory bude shodná s výší podpory u dokončených staveb. Majitelé nedokončených staveb mohou tedy rovněž získat dotaci až 2 miliony korun a další až 3 miliony formou velmi výhodného úvěru až na 30 let s úrokovou sazbou 1 %. V případě, že byla nemovitost pojištěna, bude se stejně jako u zkolaudovaných nemovitostí na bydlení započítávat do celkové škody jen sedmdesát procent pojistného plnění.

Zmírnění požadavku na bezdlužnost

Druhá změna nařízení vlády se týká odstranění požadavku, kdy žadatel o podporu nesměl být po dobu 3 let před podáním žádosti o podporu v úpadku, likvidaci nebo byl proti nim veden výkon rozhodnutí. Rozhodující bude aktuální situace žadatelů, prokázání dostatečné kredibility u příjemců podpory.

Celá tisková zpráva MMR ČR

 
 
Reklama