Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Studentské bydlení v Brně

V novém studentském kampusu na ulicích Štefánikova - Kotlářská je navrženo ubytování a zázemí pro studenty.

Navrhovaný soubor staveb bude sloužit především jako studentský kampus s ubytováním a zázemím studentů. 

Objekty na ulici Štefánikova č. 3 a 5 doplňují uliční frontu vlastní hmotou i členěním pomocí vzájemně posunutého rastru okenních otvorů a hliníkového obkladu. V parteru jsou navrženy obchodní jednotky, vstupy do objektu jsou akcentovány streetartovým uměním, což i reflektuje funkční náplň objektu.

Objekt na Kotlářské 51a transformuje a adaptuje areál bývalé sladovny na nové využití studentského kampusu. Určující pro návrh je industriálně architektonický výraz sladovny z vnějšku přiznaných cihel s bílým nátěrem zdůrazněných nadokenních klenebných oblouků a nárožního armování vůči starorůžovému nátěru cihelného podkladu. Dominantní úloha dvojice stávajících štítu nároží je respektována a navrhované nástavby jsou řešeny tak aby byly vizuálně z perspektivy chodce potlačené. Tvarosloví dostavěného křídla soudobě navazuje na industriální charakter objektu, a to tvarem nízkých, paralelně řazených sedlových střech a štítů, rastrovým rozmístěním okenních otvorů a materiálovým a barevným řešením. 

Ve vnitrobloku na střeše garáží vytváří návrh nového kampusu ozeleněnou plochu pro rekreaci studentů např. formou plošiny se streetballovým hřištěm, stolním tenisem nebo venkovní posilovnou. 

Více informací


Atelier Habina s.r.o.
logo Atelier Habina s.r.o.

Naše domy vyrůstají ze svého prostředí a místo, volná krajina či složitá městská proluka je jejich kořenovým systémem i hlavním zdrojem energie. Synergie místa a stavby je vlastně tím hlavním, co našemu klientovi přinášíme. Věříme v úspornou řeč krásné ...

 
 
Reklama